Skrót oferty

Bank BGŻ BNP Paribas S.A MasterCard Gold

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty złota 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 150.00 PLN Opłata za kartę dodatkową jest równa 75 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% min. 30 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki 4,9% min. 10 PLN 
Koszt ubezpieczenia karty Bezpieczna Karta 0 zł; Pakiet Bezpieczeństwo: 0,28% salda zadłużenia; Bezpieczna Podróż: 0 zł  Bezpieczna Karta - ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia:


- nieuprawniona transakcja kartą,


- rabunek gotówki wypłaconej kartą z bankomatu,


- zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty.


Pakiet Bezpieczeństwo - obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej w przypadku śmierci posiadacza karty, jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważnego zachorowania (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).


Bezpieczna Podróż - ubezpieczenie obejmuje pomoc w czasie podróży zagranicznych: pokrycie kosztów leczenia za granicą, pomoc w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu, opóźnienia bagażu, opóźnienie lotu.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje od równowartości kwoty 150 euro, a w przypadku nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych niewymagających użycia PIN-u od wysokości równowartości 50 euro, od momentu utraty karty do momentu zastrzeżenia karty kredytowej, w kraju i za granicą.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Dzień spłaty zadłużenia przypada na 26 dzień po zakończeniu cyklu rozliczeniowego


Klient ma do wyboru 5 cykli rozliczeniowych: 5, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca.

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Do 30% w programie rabatowym Buy&Smile
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
Ocena klientów