Skrót oferty

Citi Handlowy Citibank World Elite MasterCard Ultime

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 20000 do 1000000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,47%
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania Karty Głównej w pierwszym roku wynosi 0 zł.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 1000.00 PLN Opłata roczna w kolejnych latach wynosi 1000 zł, przy czym Bank zwróci Klientowi naliczoną opłatę za Kartę Główną i Kartę Dodatkową, gdy wartość Transakcji zaksięgowanych w okresie 12 miesięcy liczonych od momentu zawarcia Umowy lub jej przedłużenia wyniesie 180 000 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3,42% nie mniej niż 30 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki 8% nie mniej niż 10 zł 
Koszt ubezpieczenia karty Bezpłatny pakiet ubezpieczeń: NNW, Kosztów leczenia za granicą, bagaż, majątek osobisty, sprzęt sportowy, klucze i dokumenty. Bezpłatny pakiet assistance i concierge. Bezpłatna ochrona karty.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 72 godzin Karta objęta jest bezpłatną ochroną, w ramach której m.in. Bank pokrywa szkody wynikające z utraty Karty poniesione w ciągu 72 godzin przed Zastrzeżeniem zastrzezeniem karty;

Dzień spłaty zadłużenia TAK  Dzień wystawiania wyciągu wyznaczany jest przez Bank w momencie wydania karty (zależy od daty wydania karty). Może to być jeden z 12 dostępnych dni w miesiącu.


Raz na 12 miesięcy można zmienić datę wystawienia wyciągu. Usługa ta jest bezpłatna

Dodatkowe usługi 1. Najbardziej prestiżowy produkt w ofercie banku. Czarna karta MasterCard World Elite
2. Członkostwo w programie Priority Pass - nielimitowane wejścia dla posiadacza karty głównej
3. Brak opłat za przewalutowanie przy transakcjach zagranicą
4. Luksusowe usługi Concierge
5. Szeroki Pakiet ubezpieczeń
6. Travel Assistance - pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach
7. Program Rabatowy w 5000 lokalizacjach
8. Program A la Carte gwartujący zniżki w restauracjach

Dodatkowe informacje

  • Wysoka opłata roczna za utrzymanie
  • Najbardziej prestiżowa karta w ofercie banku
  • Wymagany dochód na poziomie 20 000 zł
  • Luksusowe usługi Concierge
  • Brak opłat za przewalutowanie przy transakcjach zagranicą
Ocena klientów