Skrót oferty

Alior Bank Mastercard TU i TAM

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
59 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 80000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 59 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 228.00 PLN Opłata miesięczna za kartę w wysokości 19 zł nie jest naliczana w przypadku dokonania i rozliczenia kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 1500 zł (wyłączając przelewy z rachunku karty) w danym cyklu rozliczeniowym,
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%  3% zadłużenia kapitałowego + opłaty i prowizje + odsetki + ew. zadłużenie przeterminowane
Prowizja za wypłatę gotówki 5%, min. 10 PLN  Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5%, minimalnie 10 zł
Koszt ubezpieczenia karty Karta nie jest objęta żadnym ubezpieczeniem obowiązkowym
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK  6 różnych okresów rozliczeniowych do wyboru
Dodatkowe usługi Zwrot środków do 300 zł rocznie (1% wartości transakcji – do 75 zł kwartalnie) za płatności kartą w obcych walutach w sklepach stacjonarnych i internetowych

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłatę z bankomatu
  • Program lojalnościowy Mastercard Priceless Specials
  • Wydatki z rachunku karty można rozłożyć na dogodne raty
  • Google Pay i Apple Pay
  • Ochrona Tożsamości - bezpłatna usługa oferowana przez Mastercard, chroniąca Twoje dane w internecie (np. numery kart)
  • Okres bezodsetkowy do 59 dni w przypadku płatności kartą, przelewów z rachunku karty oraz terminowego spłacania zadłużenia
Ocena klientów