Strategie inwestycyjne

2009-07-28 00:00:00

Na rynku trudno będzie znaleźć dwa takie same produkty jeśli chodzi o strategię inwestycyjną.

Firmy oferujące tego typu produkty mogą bowiem wykorzystywać różne rodzaje opcji, różne instrumenty bazowe, zakładać się o ich spadek lub wzrost i inwestować w różne branże, sektory. Niewątpliwie zaletą produktów strukturyzowanych jest otwarcie drzwi polskim inwestorom na niemal wszystkie rynki – możliwości, jakie daje dzisiaj globalny rynek finansowy są wręcz nieograniczone.

Dla początkujących inwestorów konstrukcja produktu strukturyzowanego może wydawać się czarną magią. Dziwić może jak tego typu produkty gwarantują ochronę kapitału, jak struktury mogą zarabiać na spadkach, dlaczego zysk zależy od często niezrozumiałych zdarzeń. To jednak nie czarna magia, a po prostu współczesna inżynieria finansowa.

Na potencjalne zyski z produktów strukturyzowanych wpływają trzy elementy: wybór rodzaju opcji, wykorzystane do budowy instrumenty bazowe oraz odpowiednie skonstruowanie strategii inwestycyjnej, a więc to, na jakich konkretnie spółkach, branżach, indeksach i na jakich rynkach zostanie ona oparta w danej rzeczywistości. W tym aspekcie niezbędna jest więc wiedza, doświadczenia, a czasem i intuicja osób tworzących produkty strukturyzowane.

Comepria.pl

Ekspert Comperia.pl