Realnie, czyli ile?

2014-02-17 10:19:00

Oprocentowanie to termin nieodłącznie związany z oszczędzaniem. W sumie nic w tym dziwnego, ponieważ w dużej mierze właśnie od wysokości tego parametru zależy kwota potencjalnego zysku. Wielu z nas nie widzi różnicy pomiędzy realną, a nominalną stopą oprocentowania. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła nieco przybliżyć ten temat.

Oprocentowanie depozytu to zmienna pozwalająca określić potencjalny dochód posiadacza kapitału. Mówiąc kolokwialnie jest to zarobek, na jaki może liczyć osoba dysponująca nadwyżkami środków pieniężnych, w zamian za ich udostępnienie innym podmiotom w określonym czasie.

Kapitału mogą potrzebować osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a nawet całe państwa. Najbardziej popularną metodą udostępnienia kapitału są różnego typu pożyczki, kredyty bankowe, obligacje, czy też nawet tradycyjne lokaty. W tym ostatnim przypadku to klient niejako „pożycza” bankowi określoną kwotę, którą ten zobowiązuje się oddać w określonym w umowie terminie.

Jak to działa?

Pojęcie stopy procentowej łatwo zrozumieć na przykładzie funkcjonowania depozytu bankowego. Produkt ten polega na ulokowaniu określonej kwoty w banku na pewien okres, po którego upłynięciu następuje jej zwrot wraz z odsetkami.

Na przykład

Pewien bank oferuje roczną lokatę oprocentowaną 4 proc. w skali roku. Inwestor lokuje na niej kwotę 1 tys. złotych. Inflacja w tym czasie wyniosła 0,9 proc. Sprawdźmy, ile nominalnie, a ile realnie zarobiła ta osoba.

W ujęciu nominalnym zysk klienta wynosi 40 zł - (1000zł x 4 proc. = 40zł).

Niestety, w ujęciu realnym, czyli uwzględniającym podatek od zysków kapitałowych (19 proc.) i inflację (0,9 proc.), osiągnięta stopa zwrotu nie wygląda już tak kolorowo.

Najpierw policzmy samo oprocentowanie:

oprocentowanie netto, czyli uwzględniające podatek: 4 proc. x (1 - 19 proc.) = 3,24 proc.

oprocentowanie realne, czyli uwzględniające podatek i inflację:

((1 + oproc. netto)/(1 + inflacja))-100 proc. = ((1 + 3,24 proc.)/(1 + 0,9 proc.))-100 proc. = 2,32 proc.

W ujęciu realnym zysk klienta wynosi zatem 23,20 zł - (1000zł x 2,32 proc. = 23,20zł)

Różnica jest dość znaczna, wyniosła blisko 17 złotych. Powyższy przykład pokazuje, jak ważnym elementem jest prawidłowe określanie realnej stopy zwrotu. Ponieważ to właśnie ona pokazuje, ile tak naprawdę zarobił klient. Gdyby na przykład w naszym przykładzie inflacja wyniosła 3,3 proc., to realna stopa zwrotu byłaby ujemna i to pomimo że klient zarobił nominalnie kwotę 40zł.

Rynek finansowy kryje w sobie wiele niespodzianek, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Jedną z nich jest chociażby opisane powyżej realne oprocentowanie. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest stałe zgłębianie wiedzy w tym temacie. W końcu chodzi przecież o nasze pieniądze...

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk