Szczegóły oferty
PLUS BANK
PLUS BANK

Lokata Nowa Standard w PLN

Kwota:
10 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Odsetki po podatku:
0,40 zł
Okres:
6 miesięcy (2 × 3 miesiące)
Oprocentowanie:
0,01%
Podatek:
19%
Wymagane założenie konta:
nie
Lokata progresywna:
nie
Lokata odnawialna:
tak
Zerwanie lokaty:
Częściowa lub całkowita utrata odsetek
Sposób założenia lokaty:
w oddziale, przez telefon
Dodatkowe informacje:
Minimalna kwota dla lokat w dniach wynosi 5 000 zł, zaś dla lokat od 1 miesiąca do 36 miesięcy wynosi 1 000 zł
Oprocentowanie stałe
Zerwanie lokaty przed upływem 3 miesięcy od dnia założenia (odnowienia) lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek
Zerwanie lokaty po upływie 3 miesięcy od dnia założenia (odnowienia) lokaty powoduje wypłatę odsetek w wysokości obliczonej wg najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku a'vista (0,1%)
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy