Lokaty inwestycyjne - rodzaje

2009-07-28 00:00:00

Lokaty inwestycyjne łączą zalety lokat terminowych z inwestycjami na rynku kapitałowym. Dają więc bezpieczeństwo i szanse na większy zysk.

Lokaty inwestycyjne, nazywane również indeksowanymi lub dynamicznego inwestowania, przeznaczone są dla osób, które chcą, aby ich pieniądze były bezpieczne i w pewnym stopniu chronione przed inflacją, ale jednocześnie mają nadzieję na dodatkowy zarobek i akceptują podwyższone ryzyko.

Udział w zyskach lokat inwestycyjnych

Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są dzielone na dwie części. Pierwsza - zdeponowana w banku - ma przynieść gwarantowane oprocentowanie, druga - inwestycyjna - uzależniona jest od koniunktury na rynku giełdowym, walutowym lub surowcowym, w zależności od rodzaju lokaty. Klient otrzymuje określony w umowie udział we wzroście lub spadku danego rynku w zależności od opcji jaką przewiduje regulamin lokaty. Na ogół jest to kilkadziesiąt procent.

Propozycje lokat inwestycyjnych bezpieczne i mniej bezpieczne

Banki mają propozycje zarówno dla klientów ostrożnych, jak i gotowych do podjęcia pewnego ryzyka. Każdy może więc sam podjąć decyzję, w jakie instrumenty finansowe chce inwestować. Mogą to być różne opcje, np. lokata z wyższym zyskiem gwarantowanym przy jednocześnie mniejszym udziale w zysku wynikającym z inwestycji lub lokata z niższym zyskiem gwarantowanym przy wyższym udziale w zysku wynikającym ze wzrostu aktywu bazowego.

Oprocentowanie i ryzyko lokaty inwestycyjnej

Lokaty inwestycyjne są zawsze niżej oprocentowane niż lokaty standardowe. Poza tym, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, oprocentowanie jest podawane za cały okres trwania lokaty, a nie rocznie, jak ma to miejsce w przypadku standardowych depozytów. To jest właśnie ryzyko, które klient ponosi wybierając mniejsze odsetki, niż miałby ze zwykłej lokaty, w zamian za możliwość dodatkowego, ale niegwarantowanego zysku. Bank może bowiem zarobić więcej, niż gwarantuje, ale w trakcie załamania rynku może równie dobrze ponieść porażkę. Klient po kilku latach odzyska więc pieniądze z niewielkim procentem, który może nawet nie przekraczać wysokości inflacji.

Regulamin lokaty inwestycyjnej to podstawa

Przed złożeniem wniosku o otworzenie lokaty trzeba poznać sankcje związane z jej zerwaniem. Może się zdarzyć, że utraci się tylko prawa do odsetek gwarantowanych i zysków wynikających z inwestycji, ale może być również tak, że bank pobierze dodatkową karę i kapitał zostanie nadwątlony. Warto więc zajrzeć do  regulaminu wybranej lokaty inwestycyjnej, aby uniknąć rozczarowań.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl