Fundusze inwestycyjne bez tajemnic

2013-12-30 09:14:00

Lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne cieszy się ostatnio coraz większą popularnością. Świadczy o tym chociażby dodatnie saldo pomiędzy wpłatami, a umorzeniami jakie odnotowują te instytucje. Czy jednak ta forma gromadzenia oszczędności jest przeznaczona dla każdego? Na co powinien zwrócić uwagę przyszły, potencjalny inwestor? Sprawdźmy.

W dobie obowiązywania niskich stóp procentowych, a co za tym idzie „szorującym” po dnie oprocentowaniu produktów służących do oszczędzania, coraz więcej osób skłania się do poszukiwania bardziej efektywnych metod pomnażania pieniędzy. Jedną z ciekawszych opcji jest zakup jednostek w funduszach inwestycyjnych. Jednak zanim zdecydujemy się na taki zabieg koniecznie trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Tolerancja ryzyka

Pierwszym i niezwykle ważnym elementem związanym z rozpoczęciem „przygody” z funduszami inwestycyjnymi jest określenie swojego poziomu ryzyka. Innymi słowy chodzi o to, aby klient przed zakupem jednostek w wybranej instytucji uzmysłowił sobie jakim jest typem inwestora. Część osób bardzo źle reaguje na chociażby minimalną utratę wpłaconego kapitału. W związku z tym powinny one skłaniać się raczej do bezpiecznych rozwiązań.

Ponadto warto także zwrócić uwagę, że nie każdego stać na zakup agresywnych funduszy inwestycyjnych, pomimo tego że jego tolerancja na ryzyko jest duża. Taka sytuacja występuje chociażby u osób osiągających niewielkie dochody, a co za tym idzie dysponującymi ograniczoną ilością pieniędzy. Nie należy ryzykować środków, które w każdej chwili mogą się okazać niezbędne do życia.

Dywersyfikacja

Kolejną kwestią związaną z inwestycjami w fundusze jest ograniczanie ryzyka poprzez dywersyfikację. Polega to na tym, że klient dysponujący pewną kwotą oszczędności powinien ją podzielić pomiędzy kilka różnych funduszy. Najlepiej takich, które są ze sobą ujemnie skorelowane (wyniki jednego nie są powiązane z wynikami drugiego). Przykładem takiej operacji może być na przykład jednoczesny zakup funduszu akcji, funduszu obligacji, funduszu surowców, czy też funduszu nieruchomości. Wszystkie te segmenty różnią się między sobą i inaczej reagują na zawirowania występujące w gospodarce.

Oczywiście konieczne jest także uzmysłowienie sobie, że nawet najlepszy portfel funduszy może przynieść klientowi stratę.

Horyzont

Następna sprawa dotycząca pomnażania pieniędzy przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych to horyzont czasowy inwestycji. Ogólnie na rynku dominuje zasada, że im agresywniejszy fundusz, tym dłuższy czas jest potrzebny do wypracowania przez niego dodatniej stopy zwrotu. Kierując się tą wskazówką można stwierdzić, że zakup funduszy akcyjnych wymaga kilkuletniego okresu oszczędzania, a na przykład fundusze rynku pieniężnego można upłynnić nawet w okresie jednego roku.

Oczywiście owe założenie obowiązuje tylko umownie, gdyż potencjalne zyski z funduszy w dużej mierze zależą od aktualnej koniunktury gospodarczej oraz indywidualnych umiejętności osób zarządzających danym funduszem.

Uśrednianie

Ostatnia wskazówka dotycząca funduszy inwestycyjnych dotyczy sposobu w jaki należy nabywać jednostki tych podmiotów. W praktyce można to robić w dwojaki sposób. Pierwszy to jednorazowy zakup wybranego funduszu, a drugi to rozłożenie tej operacji na raty. Z punktu widzenia klienta druga metoda jest zdecydowanie lepsza, ponieważ pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Dzieje się tak dlatego, gdyż uśrednieniu ulega cena zakupu jednostek, co dodatkowo wyklucza możliwość przeprowadzenia transakcji na tzw. „górce”.

Fundusze inwestycyjne to doskonała metoda na pomnażanie oszczędności. Trzeba tylko być świadomym ryzyka występującego przy takich operacjach. Niemniej jednak w świetle niskich stóp procentowych, jakie obowiązują aktualnie w Polsce, ta forma lokowania nadwyżek finansowych może okazać się bardzo atrakcyjna. Należy tylko przeprowadzić całą operację w sposób odpowiedzialny.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk