Efektywne oszczędzanie - jak zachować płynność inwestycji?

2013-04-18 09:24:05

Niedawno na portalu Comperia.pl poruszany był temat efektywnego oszczędzania pieniędzy. Problemem przewodnim tego tekstu było nie tylko przeprowadzenie dokładnej analizy swoich finansów, ale także określenie celów, jakie chcemy w przyszłości sfinansować. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej inwestycjom krótkoterminowym, czyli takim które chcemy zrealizować w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Odpowiedzialne zarządzanie finansami to trudne i wymagające zadanie. Może ono sprawiać kłopoty zarówno osobom, które nie posiadają wiedzy na temat oszczędzania, ale także i tym którzy z pieniędzmi mają do czynienia na co dzień. Rynek finansowy jest na tyle skomplikowany, że nie da się go poznać w 100 procentach. Problem może nawet stanowić, wydawałoby się proste, gromadzenie pieniędzy na bieżące wydatki typu organizacja świąt, wyjazd wakacyjny, czy choćby wymiana zepsutego telewizora.

W oszczędzaniu krótkoterminowym pierwszą niezwykle ważną rzeczą jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Klient nie może sobie pozwolić na stratę choćby części zainwestowanego kapitału, gdyż w krótkim okresie nie będzie miał czasu i okazji, aby taką stratę „odrobić”. Dlatego też podczas gromadzenia pieniędzy w krótkim terminie powinno kłaść się nacisk tylko i wyłącznie na bezpiecznie instrumenty.

Podstawą w przypadku odkładania pieniędzy na sfinansowanie bieżących potrzeb jest dobór instrumentów gwarantujących odpowiednią płynność inwestycji. Innymi słowy, wybrany produkt finansowy powinien być tak skonstruowany, aby klient mógł w każdej chwili wycofać zdeponowane na nim pieniądze i to bez żadnych kosztów.

Brzmi niezrozumiale? Sprawdźmy zatem jakie instrumenty finansowe spełniają obydwa opisane powyżej założenia.

Konto oszczędnościowe - najprostszy i najszybszy sposób gromadzenia pieniędzy. Pieniądze zgromadzone na takim rachunku pozostają zawsze do dyspozycji klienta. Trzeba tylko uważać na drugi i kolejny przelew zwrotny z tego konta wykonany w jednym miesiącu - może okazać się dodatkowo płatny.

Krótkoterminowe depozyty bankowe - w tej roli najlepiej sprawdzają się lokaty z jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznym terminem zapadalności. Klient w każdej chwili może zerwać założony depozyt, ale w takiej sytuacji musi się liczyć z przynajmniej częściową utratą wypracowanych odsetek. Na szczęście, dzięki elastycznym terminom, można łatwo podzielić posiadaną kwotę i uniknąć straty.

Jednostki uczestnictwa w funduszach pieniężnych - należą do grupy bezpiecznych instrumentów finansowych (zgromadzone środki lokowane są w aktywa rynku pieniężnego). Gwarantują, co prawda, niską stopę zwrotu, ale oferują wystarczającą płynność inwestycji - pieniądze są dostępne w ciągu trzech dni roboczych od chwili umorzenia jednostek.

Krótkoterminowe produkty strukturyzowane - to dość specyficzny rodzaj instrumentu finansowego. Może on być oparty praktycznie o dowolny rodzaj aktywa występujący na rynku. Zazwyczaj oferuje on 100 proc. ochronę kapitału, gdy utrzymamy inwestycję do dnia wykupu. Niestety, produkt ten nie gwarantuje osiągnięcia zysku.

Metod gromadzenia oszczędności na sfinansowanie bieżących wydatków jest naprawdę dużo. Klient, w najgorszym wypadku, może odkładać swoje pieniądze na tradycyjnym ROR’ze. Trzeba jednak pamiętać, że jest to mało opłacalne rozwiązanie, gdyż z reguły rachunki takie nie są oprocentowane. A jak wiadomo efektywne oszczędzanie, to takie które przynajmniej chroni realną wartość naszych pieniędzy.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk