Dlaczego warto oszczędzać?

2013-10-28 09:19:52

Niedawny kryzys dobitnie pokazał, że nierozsądne zarządzanie swoim budżetem może przynieść opłakane skutki, i nie ma znaczenia, czy dotyka to pojedynczego konsumenta, czy całe państwo. Nadmierne zadłużanie się i nieprzemyślane wydatki szybko prowadzą do problemów finansowych. Podobny skutek mogą mieć też nieprzewidziane zdarzenia losowe, na które nie mamy żadnego wpływu.

Im więcej oszczędności, tym lepiej

Zgromadzone wolne środki są przede wszystkim zabezpieczeniem - przed problemami finansowymi, skutkami utraty pracy lub choroby, czy też przed dramatycznym spadkiem poziomu życia na emeryturze. Z drugiej strony, jeśli żaden z tych czarnych scenariuszy nie spełni się, oszczędności mogą zostać spożytkowane na inne cele - spełnienie swoich marzeń czy finansową pomoc bliskim.

Również zmiany w gospodarce - wzrost cen czy obecna kondycją systemu emerytalnego - wręcz wymagają od nas postaw ukierunkowanych na oszczędzanie. Drobne wyrzeczenia, odrobina racjonalności, a przede wszystkim systematyczność, przyniosą efekty i pozwolą zapewnić finansowe bezpieczeństwo.

Na oszczędzanie zawsze jest dobry czas

Oszczędzać trzeba systematycznie - czy to w czasie dobrej koniunktury, gdy jest to łatwiejsze, czy w chwili kryzysu, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Żeby zacząć oszczędzać, nie są potrzebne ogromne sumy pieniędzy - od ilości bardziej liczy się regularność w odkładaniu, choćby małych kwot. Inspiracją może być zasada amerykańskiego inwestora Warrena Buffet’a: „Nie oszczędzaj tego, co zostaje po wszystkich wydatkach, lecz wydawaj, co zostaje po odłożeniu oszczędności”.

Zarabiaj na oszczędzaniu!

Oprócz gromadzenia pieniędzy, duże znaczenia ma także odpowiednie obracanie odłożonymi już oszczędnościami. W Polsce najpopularniejszą formą inwestowania pieniędzy jest lokowanie ich na terminowych depozytach bankowych, czyli lokatach lub kontach oszczędnościowych. Produkty tego typu nie zapewnią od razu znaczących zysków, ale chronią kapitał przed skutkami inflacji i pozwalają osiągnąć zamierzone efekty metodą małych kroków. Ico najważniejsze, zapewnią bezpieczeństwo naszych pieniędzy.

Następnym etapem w oszczędzaniu może być dywersyfikacja portfela, tak, aby ich część miała szansę przynieść wyższe zyski. Trzeba jednak pamiętać, że formy inwestowania, takie jak fundusze czy produkty strukturyzowane obarczone są większym ryzykiem i wymagają choćby podstawowej znajomości zasad rynku. Mogą być jednak dobrą opcją w sytuacji, gdy w bezpiecznych produktach mamy już zgromadzoną wystarczającą „poduszkę finansową”.

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska