Bezpieczeństwo oszczędności. Czy coś takiego w ogóle istnieje?

2012-01-27 14:17:40

Oszczędzanie pieniędzy wiąże się z takim ich ulokowaniem, aby w założonym terminie przyniosły one ich posiadaczowi dodatkowe korzyści w postaci wypracowanych odsetek. Czasem jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić, zwłaszcza w czasach kryzysu i panującej niepewności na rynkach finansowych. Czy zatem da się jeszcze bezpiecznie oszczędzać?

Na co oszczędzamy?
Osoby dysponujące nadwyżkami finansowymi mają ten komfort, że mogą w sposób bezstresowy planować swój budżet domowy. W zależności od kwoty posiadanej nadwyżki mogą także zupełnie swobodnie wybierać cel swoich oszczędności. Skoro mowa o celu, to wiadomo, że jest on powiązany bezpośrednio z okresem oszczędzania. Im oszczędzona kwota ma być większa, tym dłuższego okresu oszczędzania ona wymaga. Dobrym przykładem celu długoterminowego może być np. emerytura. Obecnie coraz głośniej się mówi, że przyszła wysokość tego świadczenia będzie niska i że to każdy z nas powinien samodzielnie zadbać o swoją przyszłość w tym zakresie. Cel średnioterminowy to chociażby kupno samochodu albo remont mieszkania. W krótkim terminie możemy oszczędzać na wyjazd na wakacje, czy też zakup wymarzonej pary butów.

Wszystkie wymienione powyżej przykłady dotyczą celów, na jakie zgromadzone przez nas środki mogą zostać przeznaczone. Zobaczmy zatem gdzie ulokować pieniądze, aby na pewno nie straciły one na wartości.

Lokata bankowa
Lokata bankowa to najbardziej popularny sposób oszczędzania pieniędzy. Polega ona na tym, że osoba zainteresowana zawiera z bankiem umowę, na mocy której powierza ona swoje pieniądze tej instytucji na z góry określony czas. A bank zobowiązuje się po minięciu tego okresu zwrócić klientowi zdeponowaną kwotę wraz z narosłymi odsetkami. Produkty te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ należą do jednych z najbezpieczniejszych na rynku. Są one bowiem gwarantowane w 100 proc. do kwoty 100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez bank, który przyjął dany depozyt,. Daje to pewność osobie deponującej, że odzyska ona swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe
Obligacje skarbowe należą do instrumentów powszechnie uważanych za wolne od ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ ich emitentem jest państwo, a trudno sobie przecież wyobrazić bankructwo jakiegoś kraju. Niestety obecny kryzys finansowy spowodował, że taka opcja jednak się pojawiła-aktualnie głośno się mówi o niewypłacalności Grecji. Jednak w normalnych warunkach rynkowych taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Oprocentowanie obligacji jest uzależnione od okresu na jaki dana seria jest emitowana oraz od aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Bezpiecznie można przyjąć, że przyjmuje ono wartości oscylujące w granicach 5 proc., czyli nieco niższej niż najlepsze aktualnie oferowane depozyty.

Fundusze rynku pieniężnego i fundusze obligacji
Innym rodzajem bezpiecznego oszczędzania może być lokowanie środków przy wykorzystaniu jednostek funduszy inwestycyjnych, a dokładniej wybranych rodzajów funduszy inwestycyjnych - funduszu pieniężnego i funduszu obligacji. Ten sposób oszczędzania również należy do bezpiecznych, ponieważ tak jak sama nazwa funduszu wskazuje - lokują one powierzone im środki w takież instrumenty. W odróżnieniu od samodzielnego inwestowania w obligacje, w przypadku funduszu to osoba nim zarządzająca podejmuje decyzje, który rodzaj i jaką obligację kupić. Sytuacja taka powoduje, że klient zainteresowany pomnażaniem pieniędzy przy pomocy funduszy nie musi poświęcać swojego czasu oraz nie posiadać odpowiedniej wiedzy ekonomicznej.

Jak widać na rynku są dostępne instrumenty służące do bezpiecznego pomnażania oszczędności. Wszystkie wymienione cechuje jednak niezbyt wysoka stopa zwrotu z inwestycji. Warto jednak wiedzieć, że to ile uda nam się zarobić jest ściśle powiązane z ryzykiem jakie podejmujemy, a w tym przypadku chodziło o zabezpieczenie posiadanego przez nas kapitału.
Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl