Obligacje korporacyjne - Rzecznik Finansowy ostrzega przed ryzykiem!

2017-11-23 12:28:31

Obligacja obligacji nierówna – i nie każda sanowi doskonałą alternatywę dla nisko oprocentowanych lokat. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z zakupem obligacji korporacyjnych. Rangę problemu podkreśla sam Rzecznik Finansowy.

Osoby, które w obligacjach korporacyjnych widzą pewny zysk, mogą srodze się rozczarować. Przed ryzykiem utopienia oszczędności w obligacjach korporacyjnych ostrzega sam Rzecznik Finansowy, do którego zgłasza się coraz więcej niezadowolonych inwestorów. I to nie tylko tych doświadczonych, którzy po prostu szukali sposobu na łatwy zysk, ale także osób starszych, które nie były świadome różnic między obligacjami korporacyjnymi a – o wiele bezpieczniejszymi – obligacjami Skarbu Państwa.

Obligacje korporacyjne a obligacje Skarbu Państwa: różnice

Obligacje Skarbu Państwa są uważane za jeden z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych. Stratę kapitału przyniosłyby w zasadzie tylko wtedy, gdyby ich eminent, którym jest państwo, zbankrutował. To z kolei zdarza się bardzo rzadko (mimo wszystko takie ryzyko zawsze istnieje – choćby w minimalnym stopniu).

Obligacje korporacyjne wystawia przedsiębiorstwo i to ono jest gwarantem zwrotu kapitału zainwestowanego przez poszczególne osoby w dane papiery. Fundamenty każdej firmy są z kolei o wiele bardziej kruche niż fundamenty podtrzymujące system ekonomiczno-gospodarczy całego kraju. Ryzyko bankructwa nawet największych korporacji jest bardziej realne niż ryzyko upadku państwa. To dlatego obligacje korporacyjne są obarczone dużo większą niepewnością odzyskania zainwestowanego kapitału.

Sposoby inwestowania w obligacje korporacyjne

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z samodzielnym nabyciem obligacji w ramach emisji pierwotnej lub na rynku wtórnym. Nierzadko są to „ekskluzywne” emisje, kierowane do wąskiej grupy inwestorów. Przed skorzystaniem w takiej „okazji” każdy inwestor powinien ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, skupiając się na weryfikacji sposobu zabezpieczenia obligacji. Choć eminent obligacji odpowiada za ich wykup całym swoim majątkiem, to bankruci mało kiedy są w stanie zaspokoić roszczenia wszystkich swoich wierzycieli.

W sposób pośredni w obligacje można inwestować poprzez nabycie produktu strukturyzowanego czy korzystając z ofert funduszy inwestycyjnych. Podmiot udostępniający tego typu instrumenty powinien przeprowadzić „test odpowiedniości”, którego celem jest wykazanie, czy dany produkt jest faktycznie dopasowany do oczekiwań i poziomu wiedzy finansowej klienta, któremu jest oferowany.

O ile w przypadku niepowodzenia inwestycji opakowanej w fundusz inwestycyjny lub produkt strukturyzowany, który sprzedał nam ubezpieczyciel, TFI czy bank, mamy możliwość szukania pomocy w sporach u Rzecznika Finansowego, o tyle w przypadku bezpośredniego zakupu obligacji będzie nam trudniej jakiekolwiek uzyskać wsparcie. Wynika to z faktu, że eminent obligacji korporacyjnych zazwyczaj nie jest podmiotem rynku finansowego. Nie podlega więc przepisom Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

Renata Grochowska