Jak odkładać pieniądze z niskiej pensji?

2014-10-27 11:22:44

Oszczędzanie nie należy do najmocniejszych stron Polaków. Takie informacje płyną z Instytutu GFK Polonia, który badał skłonność polskich gospodarstw domowych do odkładania pieniędzy. Wciąż wielu osobom zdaje się, że oszczędzać mogą tylko zamożni, podczas gdy tak naprawdę każdy powinien pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości i o odłożeniu paru złotych na ciężkie czasy.

Jesień to dobry czas na przemyślenie swojej sytuacji finansowej.

Niespodziewany zarobek, prezent lub podwyżka – czas zacząć odkładać pieniądze

Niespodziewany zastrzyk gotówki może posłużyć do wielu celów. Nadwyżki finansowe można przeznaczyć nie tylko na przyjemności czy odkładanie kapitału na przyszłość, ale i m.in. na spłatę istniejących zobowiązań. Warto zastanowić się nad wszelkimi istniejącymi zobowiązaniami kredytowymi, a jeśli są wysoko oprocentowane, należy je możliwie jak najszybciej spłacić. Nie ma sensu odkładać funduszy na lokatę, gdy równocześnie karta kredytowa zadłużona na kilka tysięcy generuje co miesiąc spore odsetki. Oszczędzanie powinno się rozpocząć od spłaty posiadanych zobowiązań. Gdy długi będą już tylko wspomnieniem, warto pomyśleć o świadomym budowaniu kapitału.

Oszczędzać – tak, ale z głową

Gdy nie mamy żadnych długów lub ich wcześniejsze uregulowanie nie opłaca się, najbardziej komfortowe będzie podzielenie odłożonej sumy na dwie części i lokowanie jednej z nich w lokaty lub konta oszczędnościowe, z których będzie można w dowolnej chwili wypłacić pieniądze bez utraty odsetek. Gdy zdarzy się konieczność wydania większej sumy, nie będzie trzeba zaciągać kolejnych pożyczek. Drugą część pieniędzy warto zainwestować w wybrane instrumenty finansowe. Mogą to być terminowe lokaty lub fundusze inwestycyjne. Wszystko zależy od wybranej strategii oszczędzania i od poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Optymalnie byłoby zgromadzić fundusze, które wystarczą na pokrycie półrocznego utrzymania. Wówczas w razie cięższej choroby, niezdolności do pracy lub utraty zatrudnienia, będziemy dysponować poduszką finansową, która pomoże przetrwać ciężkie czasy i stanąć na nogi.

Gdy odkładana suma pokrywa już wspomniane półroczne utrzymanie, można zacząć inwestować większość kolejno odkładanych środków. Najlepiej znów przeprowadzić podział miesięcznych środków, które przeznaczone są na inwestycje i lokować je w produktach różnego typu. W zależności od wyników danych instrumentów finansowych, istnieje większa szansa na stabilny zysk lub przynajmniej na zminimalizowanie ewentualnych strat. Inwestując, należy zawsze dokładnie przeanalizować ryzyko i porównywać oferty różnych instytucji, by wybierać najkorzystniejsze i najbardziej odpowiadające naszym założeniom.

Dodatkowe pieniądze, jakie pojawiają się od czasu do czasu w budżecie domowym, nie powinny być od razu wydawane. Nawet jeśli nie osiągamy wysokich przychodów, lepiej odkładać niewielkie sumy i budować kapitał bardzo powoli, niż pewnego dnia ocknąć się bez pracy i bez grosza przy duszy.

Renata Grochowska