Czy lokaty Polaków są bezpieczne?

2014-03-20 20:14:00

Ostatni kryzys finansowy w Europie każe zastanowić się nad tym, czy lokaty Polaków są bezpieczne.

Wielu Polaków wybrało lokatę jako sposób na pomnażania swoich oszczędności. Słuszność wyboru takiego rozwiązania wydaje się być jak najbardziej uzasadniona, chociaż po prawdzie współcześnie lokaty nie oferują wysokiej stopy zwrotu ze względu na niskie oprocentowanie. To oznacza w praktyce, że nie można liczyć na wysokie korzyści finansowe. Nie zważając na tę kwestię, lokaty pozostają bardzo ważnym sposobem przechowywania i pomnażania kapitału.

Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych sprawił jednak, że wiele osób zaczęło się zastanawiać na bezpieczeństwem swoich pieniędzy ulokowanych właśnie w ten sposób. Okazało się, że wiele banków zbankrutowało, a w takich krajach jak Cypr banki były zmuszone do reglamentowania wypłat z kont bankowych po to, aby ich system bankowy nie uległ całkowitemu zniszczeniu. W obliczu takich informacji obawy o losy własnych pieniędzy przechowywanych na kontach bankowych są jak najbardziej zrozumiałe, niemniej jednak nie wolno traktować groźby ponownego pojawienia się tego typu zapaści finansowych jako czegoś, co może bezpośrednio dotknąć naszego kraju. Po pierwsze - polski system bankowy nie jest tak mocno związany z systemem państw operujących euro. Po drugie - polskie banki nie były tak intensywnie zaangażowane w instrumenty pochodne i inne nowoczesne instrumenty finansowe, które poniekąd doprowadziły do kryzysu.

Te czynniki oczywiście przekonują, że nie mamy się czego obawiać i nasze pieniądze zgromadzone na lokatach są bezpieczne. Dodatkowym zabezpieczeniem i gwarancją, że nie stracimy ulokowanych w banku oszczędności jest zaś Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ten fundusz służy zabezpieczeniu kapitału znajdującego się na lokatach, a także na rachunkach imiennych obywateli Polski. Głównym celem funduszu jest gwarantowanie stabilności oraz bezpieczeństwa banków. Odbywa się to poprzez pomoc finansową dla banków mających problemy pieniężne. Wiąże się to także z pomocą w zakresie łączenia się podmiotów bankowych w celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się na co dzień pełną administracją systemu gwarantowania depozytów. Oprócz zarządzania całym systemem BFG jest zobowiązany w razie wystąpienia jakiegoś problemu do zwrócenia zgromadzonych środków na koncie klienta do równowartości 100 tys. euro. Jest to kwota, której zwrotu możemy dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu być pewni.

Obecność BFG oraz fakt, że polski system bankowy dobrze zniósł kryzys 2008 roku, jednoznacznie świadczą o tym, że lokaty Polaków są bezpieczne.

Marzena Kazbieruk