Zarabiaj z planem systematycznego oszczędzania

2014-04-04 17:03:00

Zarabianie z planem systematycznego oszczędzania może przynieść dodatkowe środki na emeryturze. Czym są i jak je tworzyć?

Obecnie wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, odprowadza minimalne składki na ubezpieczenie społeczne, które pochodzą z I i II filaru. Jednak nie można zapominać o przyszłości. Warto zabezpieczyć się w dodatkowe finanse. Zwłaszcza że ich brak doprowadzi do emerytury nieprzekraczającej tysiąca złotych. Programy systematycznego oszczędzania mogą zapewnić lepszą przyszłość osobom w takim położeniu.

Czym są programy systematycznego oszczędzania

Warto zaplanować swoją przyszłość z planem systematycznego oszczędzania. Plany systematycznego oszczędzania (PSO) występują zazwyczaj w postaci polis ubezpieczeniowych. Przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie zapewnia forma tego rodzaju. Jedną z najważniejszych jest brak podatku od zysków kapitałowych aż do chwili wycofania swoich środków z danej inwestycji.

Plusem jest również zwolnienie od podatku od darowizn oraz spadków w razie śmierci. Jednakże korzyści z programu systematycznego oszczędzania nie dotyczą tylko podatków. Wbrew pozorom zaletą jest konieczność wpłacania regularnych opłat do programu. Od comiesięcznych do rocznych. Jest to niejako wyrabianie nawyku oszczędzania, co dla większości Polaków nie jest łatwym zadaniem. Jeśli bowiem nie będą wpłacane regularne sumy, oszczędzenie optymalnej ilości pieniędzy nie będzie możliwe.

Oszczędzający zyskują również dostęp do multiportfeli inwestycyjnych, co oznacza dostęp do funduszy inwestycyjnych, akcji czy obligacji. Możliwość dokonania wyboru daje szersze pole manewru. Co ważne, uczestnik programu systematycznego oszczędzania może dzielić środki pomiędzy różne fundusze, a kiedy jeden z nich okaże się liderem, od razu przenieść do niego resztę środków. Co istotne, wszystko dokonuje się bezpłatnie.

Plusy wynikające z planu systematycznego oszczędzania

Możliwość inwestowania w różne środki, akcje, obligacje, a nawet różne ciekawe branże czy regiony geograficzne, m.in. fundusze surowcowe lub dywidendowe. W przypadku obligacji klient ma do wyboru obligacje skarbowe, zagraniczne czy też nieskarbowe, czyli komercyjne.

Jako że nie każdy zna się na tego rodzaju inwestycjach, PSO tak kształtuje portfel, aby w znacznej mierze przynosił on klientowi zyski. Istotny jest fakt, że środki można wypłacić, zanim osiągnie się wiek emerytalny. Nie jest to bowiem typowy program związany z oszczędzaniem na emeryturę.

Ilona Maciejuk