Poznaj rodzaje funduszy inwestycyjnych

2013-11-23 09:00:00

O funduszach inwestycyjnych słyszy się ostatnimi czasy dość często. Dla większości z nas jest to jednak temat dość odległy, generujący więcej pytań, niż odpowiedzi. Czym zatem są fundusze, jak działają i jakie korzyści mogą przynosić nam, potencjalnym inwestorom?

Czym jest fundusz inwestycyjny? Najprościej rzecz ujmując - jest osobą prawną, której zadanie polega na lokowaniu kapitału na drodze zakupu papierów wartościowych (np. papierów dłużnych czy akcji). Celem funduszu jest osiągnięcie możliwie największego zysku, mając na względzie dostosowanie swoich działań do ryzyka inwestycyjnego, określanego w strategii funduszu, udostępnianej w jego dokumentach statutowych.

Kto może korzystać z funduszy inwestycyjnych?

Z usług funduszy inwestycyjnych korzystać może w zasadzie każdy. Jednostki uczestnictwa, które po ich zakupie dają możliwość udziału w zyskach, może nabyć  zarówno osoba fizyczna, jak też firma czy nawet inny fundusz. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie zamkniętych funduszy inwestycyjnych, które mogą określać z góry kryteria, jakie musi spełnić inwestor, eliminując tym samym możliwość nabycia jednostek przez wszystkich.

Czym są jednostki uczestnictwa?

Inwestując w dany fundusz w zamian za gotówkę otrzymujemy pakiet jednostek, które – po dokonaniu ich wykupu – wymieniane są z powrotem na pieniądze. Wartość jednostek wyceniana jest codziennie bądź w konkretne dni, określone w regulaminie funduszu. Wysokość naszego kapitału uzależniona jest wskutek tego od aktualnej ceny jednostek emitowanych przez fundusz. Dla zobrazowania mechanizmu, załóżmy, że kupiliśmy 1 marca 2013 r. 10 jednostek, które wówczas wycenione były po 51 zł za sztukę. W ciągu kilku miesięcy wartość jednostki zmieniała się, ostatecznie osiągają w dniu 1 września 63 zł. Gdybyśmy chcieli teraz odsprzedać funduszowi posiadane przez nas udziały, ich łączna wartość wyniosłaby 630 zł, czyli o 120 zł więcej niż kiedy je kupowaliśmy.

Podział funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne można podzielić dwojako – pod względem prawnym i pod względem obranej przez nie strategii inwestycyjnej. Mówiąc o ich statusie prawnym można rozgraniczyć je na:

- fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – w których zakupu jednostek uczestnictwa może dokonać każdy, a liczba jednostek jest nieograniczona. Ponadto w dowolnym momencie możemy zakończyć inwestycję, a FIO zobowiązane są odkupić posiadane przez nas udziały,

- fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) – zostać uczestnikami tej grupy możemy dzięki zapisaniu się do funduszu w określonym czasie emisji tytułów uczestnictwa lub odkupieniu ich od innego posiadacza. Sprzedaż jednostek FIZ jest z reguły ściśle uwarunkowana,

- specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne – funkcjonują na zasadzie podobnej do zwykłych FIO z tą różnicą, że mogą ściślej określać niektóre działania, np. zasady wykupu jednostek.

Pod względem strategii fundusze dzielimy na:

- fundusze bezpieczne – oferujące pewny, lecz przeważnie nieduży zysk (głównie dzięki skupowanym obligacjom),

- fundusze agresywne – oparte na inwestowaniu w akcje. Potrafią przynieść znaczne zyski, ale niosą ze sobą również ryzyko wysokich strat w przypadku załamania koniunktury rynkowej,

- fundusze mieszane – inwestujące częściowo w akcje, a częściowo w obligacje, plasując się pod względem ryzyka inwestycyjnego pomiędzy wcześniej wymienione rodzaje funduszy.

W zależności od tego, jak wysokich profitów oczekujemy oraz jakie ryzyko finansowe jesteśmy w stanie ponieść, możemy dowolnie wybierać pomiędzy bogatą ofertą funduszy inwestycyjnych, prowadzonych przez rozmaite instytucje finansowe (głównie banki).

Marzena Kazbieruk