Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe to zobowiązania zaciągane są stosunkowo łatwo dostępne - mają je w ofercie właściwie wszystkie banki komercyjne. Z kredytów gotówkowych mogą korzystać pełnoletnie osoby, które popiszą się dobrą zdolnością kredytową i historią kredytową. Na zdolność kredytową wpływa m.in. poziom i stabilność dochodów klienta. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, jednak powinien być on ściśle określony w umowie. Najczęściej kredyty gotówkowe udzielane są na okres 1-5 lat, aczkolwiek możliwa jest spłata nawet w 3-6 miesięcy, jak i przez 8-10 lat. Banki są w stanie pożyczać od kilkuset złotych do nawet ponad 100 tys. zł. Cenę kredytu gotówkowego określa jego oprocentowanie. To na jego podstawie wyliczana jest wysokość rat kredytowych, w tym odsetek. Do innych kosztów kredytu gotówkowego należą m.in. prowizja za jego udzielenie czy dodatkowe ubezpieczenia. Kredyty gotówkowe można obecnie zaciągnąć szybko i bez zbędnych formalności, bezpośrednio w placówce lub przez Internet. Na potrzebne pieniądze można liczyć już w ciągu 2-3 dni od momentu podpisania umowy, a nierzadko również w dniu złożenia wniosku. Jeśli chodzi o spłatę zobowiązania, klient ma możliwość skorzystania z karencji lub wakacji kredytowych. Karencja to czasowe zawieszenie spłaty części kapitałowej raty, natomiast wakacje kredytowe umożliwiają tymczasowe nieopłacanie całej raty, czyli części kapitałowej i odsetkowej.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny jest produktem bankowym umożliwiającym sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na rzecz banku, oznaczana w księdze wieczystej nieruchomości. Umowa kredytowa jest podpisywana zwykle na kilkadziesiąt lat - obecnie maksymalnie do 35 lat. Na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego czeka się znacznie dłużej niż w przypadku innych kredytów – nawet ponad miesiąc. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, czy szybko wnioskodawcy uda się skompletować niezbędne dokumenty, które będą potrzebne m.in. do wyliczenia jego zdolności kredytowej. Są to dokumenty dochodowe (zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, wyciąg z konta bankowego za okres minimum trzech miesięcy lub więcej, dodatkowo może być też wymagana deklaracja PIT 37) oraz dotyczące innych zobowiązań finansowych (zaświadczenia dotyczące dotychczasowych kredytów – ich obsługi lub spłaty plus umowy i salda zobowiązań). Formalności to jednak nie wszystko - przed wybraniem konkretnego kredytu hipotecznego należy też zastanowić się nad innymi kwestiami, które będą miały znaczący wpływ na jego atrakcyjność. Chodzi przede wszystkim o wysokość oprocentowania nominalnego (suma stałej marzy marży i zmiennej stopy rynkowej WIBOR), prowizji za udzielenie kredytu czy obowiązkowych ubezpieczeń. Aby ułatwiać porównywanie ofert miedzy sobą, banki muszą dla każdej oferty wyliczyć tzw. Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, uwzględniającą wszystkie koszty kredytowe.

Kredyty dla firm

Kredyty dla firm to łatwy sposób na poprawę płynności finansowej w przedsiębiorstwie, oraz finansowanie inwestycji. Są one dostępne w różnej formie. Podstawowy podział uwzględnia kredyty z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz kredyty inwestycyjne. Kredyty finansujące działalność bieżącą to m.in. kredyty obrotowe i kredyty w rachunku bieżącym lub kredytowym. Mogą być to zobowiązania odnawialne lub nieodnawialne, a ze względu na długość trwania - umowy krótkoterminowe (poniżej 12 miesięcy) lub zawierane na dłuższy okres. Sporo firm, m.in. młodych, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, może korzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki nim zdobycie finansowania w banku będzie znacznie łatwiejsze. Kredyty inwestycyjne to zobowiązania długoterminowe, na okres nawet do ok. 20 lat. Różne są także formy zabezpieczeń tego rodzaju kredytów. Do najczęstszych należy hipoteka czy zastaw. Oprocentowanie kredytu dla firm bazuje zwykle na stawce WIBOR uzupełnionej o marżę dla banku, innym kosztem są m.in. prowizja za udzielenie kredytu. Aby zachęcić firmy do skorzystania z danej oferty, banki niejednokrotnie proponują różne promocje, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą liczyć np. na brak prowizji za udzielenie kredytu czy niższą marżę. Dostępne są również kredyty, które gwarantują wakacje kredytowe, czyli możliwość czasowego zawieszenia płatności raty, lub karencję w spłacie kapitału kredytu. Nie bez znaczenia są także konieczne zabezpieczenia.

Lokaty bankowe

Lokata to popularny produkt bankowy, służący do pomnażania naszego kapitału. Po upływie czasu trwania umowy odzyskuje się zdeponowane środki pieniężne wraz z naliczonymi przez bank odsetkami, które stanowią zysk z lokaty. Odsetki z lokaty wyliczane są na podstawie oprocentowania. Banki reklamując swoje oferty prezentują oprocentowanie w skali roku, jeśli więc lokata zawarta jest na okres krótszy – np. na kwartał, wówczas, aby wyliczyć faktyczny zysk z lokaty należy zastosować metodę proporcjonalności. Poza tym ważną kwestią jest typ oprocentowania - może być stałe lub zmienne. Zazwyczaj z oprocentowaniem zmiennym mamy do czynienia w przypadku depozytów długoterminowych. Zaletą oprocentowania stałego jest możliwość wyliczenia zysku jeszcze przed podpisaniem umowy. Inaczej jest w przypadku oprocentowania zmiennego, na które wpływa zmiana ceny pieniądza i zmiana stóp procentowych przez NBP. Oprocentowanie lokaty zależy także od długości trwania umowy. Zazwyczaj najbardziej korzystne są lokaty długoterminowe, choć bywa, że banki w ramach promocji oferują bardzo atrakcyjne oprocentowanie lokat np. na 2 czy 3 miesiące. Wyliczając prognozowany zysk z lokaty warto pamiętać o uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Wynosi on 19 proc. wartości naliczonych odsetek. Pamiętać należy również, że większość lokat gwarantuje zysk dopiero po zakończeniu umowy. Wcześniejsze rozwiązanie lokaty wiąże się zwykle z utratą naliczonych dotychczas odsetek (ulokowany kapitał zawsze jest zwracany w całości).

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie daje gwarancję wypłaty odszkodowania w wyniku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczeniową. Wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody, pełni ono bowiem funkcję kompensacyjną. Ubezpieczenia dostępne na rynku można podzielić na majątkowe, komunikacyjne i osobowe. Do wypłaty odszkodowania niezbędne jest podpisanie umowy – polisy, która obowiązuje przez określony czas. Wypłata świadczeń może odbywać się w formie kapitału wypłaconego w całości lub w ratach, albo w formie renty. Decydując się na konkretną formę wypłaty odszkodowania podczas podpisywania umowy nie ma możliwości jej późniejszej zmiany. Ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy i nieobowiązkowy. Coraz częściej wykorzystywane są również przez banki jako zabezpieczenie kredytu. Bancassurance, czyli współpraca między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi przynosi korzyści zarówno bankom, jak i ubezpieczonym. Dzięki takim rozwiązaniom klient może liczyć na kompleksową obsługę w jednym miejscu i obniżenie kosztów kredytu. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz zapisami zawartymi w samej umowie. Uwzględniają one między innymi podstawowy i dodatkowy zakres ochrony oraz wszelkie wyłączenia i wysokość udziału własnego ubezpieczeniowego na wypadek wystąpienia szkody. Dodatkowo określają długość trwania ochrony oraz sumę ubezpieczenia, na podstawie której wyliczone są składki.

Leasing

Leasing jest usługą, która umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z rzeczy ruchomych lub nieruchomych w zamian za płacone co miesiąc raty lub czynsz. Przedmiot leasingu pozostaje jednak własnością firmy leasingowej lub producenta (umowa może zostać podpisana bezpośrednio z producentem danego przedmiotu, albo z pośrednikiem, jakim są firmy leasingowe). Korzystający może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Firmy leasingowe oprócz dostępu do środków trwałych gwarantują również dostęp do usługi, które mają charakter uzupełniający. Przykładem jest ubezpieczenie lub serwis wliczony w wysokość rat. Przedmiotami leasingu mogą być m.in. środki transportu, maszyny, urządzenia, sprzęt (np. komputerowy, medyczny czy budowlany), a także lokale, budynki, działki. Zdecydowanie najczęściej w Polsce w leasing brane są samochody osobowe. Przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z leasingu operacyjnego i finansowego. W tym pierwszym przedmiot leasingu wykazywany jest w aktywach leasingodawcy, w drugim - leasingobiorcy. Od tego zależy m.in. to, kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Obie formy leasingu różnią się także kosztami, które można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Zawsze są to koszty użytkowania przedmiotu, ale dodatkowo w przypadku leasingu operacyjnego także raty leasingowe czy opłata wstępna, a przy leasingu finansowym - odsetkowa część rat. Przedsiębiorstwa mogą także korzystać z tzw. leasingu zwrotnego. Polega on na sprzedaży przedmiotu firmie leasingowej, a następnie wyleasingowaniu go. Dzięki temu nie tracą możliwości korzystania z ważnego środka trwałego, a zyskują kapitał na funkcjonowanie.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Spełnij marzenia pory letniej!
Oprocentowanie tylko 4,90%.

Nawet do 200 000 zł.

Bez konieczności wizyty w oddziale.
Pieniądze możesz otrzymać nawet tego samego dnia - i to bez zaświadczeń o dochodach.
Konto dla firm
Załóż konto, korzystaj za 0 zł i zgarnij 1500 zł premii!
0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

0 zł za krajowe przelewy internetowe

0 zł za wydanie i korzystanie z karty do konta – wystarczą 4 dowolne płatności co miesiąc
Kredyty gotówkowe
Bezpłatne porównanie ofert kredytów gotówkowych
Profesjonalna pomoc w wyborze kredytu dostosowanego do potrzeb klienta

Krótki formularz kontaktowy

 • Finanse Osobiste
  Konto maklerskie DB Makler nr 1 na rynku
  Otwórz rachunek maklerski 100% on-line
  Super niska prowizja 0,19%, 0 zł za otwarcie rachunku

  Dostęp do bieżących notowań zawsze pod ręką
  Porównaj nas z konkurencją, inwestuj z najlepszymi!
 • Lokaty bankowe
  Porównaj najlepsze lokaty bankowe na rynku
  Oferty o szerokim zróżnicowaniu

  Pomoc doradcy w znalezieniu najkorzystniejszego depozytu

  krótki formularz kontaktowy

comperia analytics

Zobacz więcej na Comperia Analytics
Inflacja CPI

na dzień

Stopa referencyjna NBP

na dzień

Kredyty hipoteczne

na dzień

Kredyty gotówkowe

na dzień

Lokaty bankowe

na dzień

Konta oszczędnościowe

na dzień

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  1243 tematów
 • Forum o lokatach
  586 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  439 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  550 tematów
Ostatnio dodane tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 15:55
14.8.2016 22:54
10.8.2016 16:50
5.8.2016 11:25
29.7.2016 11:22

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy