• W ostatnich miesiącach dużo mówi się o bitcoinach – walucie, która podbiła portfele wielu inwestorów na całym świecie. Wszystkim zainteresowanym zakupem kryptowaluty podpowiadamy, jak...
 • Umowa leasingowa nakłada na leasingodawców szereg wymogów i obowiązków, jakie muszą wypełnić względem leasingodawcy, gdy zaistnieje tego potrzeba. Czego więc klienci firm leasingowych mogą...
 • Kredyt odnawialny jest produktem coraz częściej oferowanym firmom. W jaki sposób on działa?
 • W sytuacji, kiedy potrzebujemy mikropożyczki rzędu 500 lub 1000 zł, powinniśmy rozważyć skorzystanie z usług pozabankowych instytucji pożyczkowych. Udzielą nam one chwilówki nawet bez sprawdzenia BIK-u.
 • Kredyty oprocentowane na 0 procent istnieją! Wystarczy tylko zapoznać się z najnowszymi ofertami promocyjnego banków komercyjnych i tych dedykowanych konkretnym markom pojazdów.
 • Chcąc osiągać korzyści z faktoringu, warto przed rozpoczęciem współpracy z faktorem dokładnie zapoznać się z rodzajami umowy, jaka może być zawarta. A dotyczyć może faktoringu pełnego lub...

Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Jeśli ktoś ma bogate i niestety kosztowne plany, a konto nieco mniej zasobne, może udać się do banku po wsparcie finansowe w postaci kredytu gotówkowego. Najważniejsze to posiadać zdolność kredytową. Jest ona badana przede wszystkim na podstawie wysokości i stabilności dochodów kredytobiorcy, oraz poziomu jego zobowiązań. Zdecydowanie nie bez znaczenia jest także dotychczasowa historia kredytowa kredytobiorcy. Jeśli miał problemy ze spłatą poprzednich zobowiązań, przez 5 lat taka informacja jest w bazie Biura Informacji Kredytowej dostępna dla banków. Udzielenie kredytu osobie, która już wcześniej nierzetelnie radziła sobie ze swoimi zobowiązaniami to ryzyko, które banki podejmują bardzo niechętnie. Z drugiej strony należy pamiętać, że pozytywna historia kredytowa, czyli informacje o solidnie spłacanych kredytach, także jest notowana w BIK (o ile kredytobiorca zgodził się na przechowywanie tych danych). A to bardzo dobra „reklama” wiarygodności klienta w momencie wnioskowania o kolejne kredyty. Za udzielenie kredytu gotówkowego banki pobierają zwykle prowizje, które zazwyczaj wynoszą do 5 proc. Ponadto kredytodawcy na podstawie oprocentowania nominalnego kredytu obliczają odsetki, które w każdej racie poza częścią kapitałową musi uiszczać klient. Dodatkowo niekiedy banki wymagają wykupienia dodatkowego ubezpieczenia m.in. na wypadek utraty pracy czy zdolności do pracy przez kredytobiorcę. O atrakcyjności danej oferty świadczy poziom Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO), która zbiera w sobie wszystkie koszty kredytowe - zarówno oprocentowanie nominalne, jak i prowizję i pozostałe koszty.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne przyznawane są na zakup nieruchomości lub budowę domu, a także na jego przebudowę czy rozbudowę. Ich zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku, wpisana w księdze wieczystej nieruchomości. Kredyty hipoteczne są zobowiązaniami zaciąganymi na przynajmniej kilka lat. Maksymalny określony przepisami okres spłaty może natomiast wynieść 35 lat. Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, konieczne jest wniesienie wkładu własnego, czyli opłacenie części ceny zakupu nieruchomości z osobistych oszczędności. W 2014 r. wkład własny musi wynieść przynajmniej 5 proc., a w 2015 r. i kolejnych latach - co najmniej 10 proc. Innymi słowy - w 2015 r. bank może udzielić kredytu maksymalnie na kwotę odpowiadającą 90 proc. wartości nieruchomości, np. najwyżej na 270 tys. zł jeśli nieruchomość jest warta 300 tys. zł. Aktualnie kredyty hipoteczne są udzielane właściwie wyłącznie w złotych. Kredyty walutowe dostępne są jedynie dla osób zarabiających w danej walucie obcej. Najważniejszym kosztem kredytu hipotecznego są odsetki. Ich wysokość wyliczana jest na podstawie oprocentowania nominalnego kredytu. Składa się nań stała marża banku i zmienna rynkowa stopa procentowa WIBOR. Innymi kosztami kredytowymi są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej), ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (pobierane często, gdy wkład własny jest niższy niż 20 proc.) czy składki obowiązkowych ubezpieczeń. Wszystkie koszty zbiera w sobie tzw. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) - ona w dużej mierze określa atrakcyjność danej oferty.

Kredyty dla firm

Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardzo szeroką gamę rozwiązań kredytowych, służących finansowaniu zarówno bieżącej działalności, jak i inwestycji. Na rozwój spółek i poczynienie niezbędnych inwestycji przyznawane są kredyty inwestycyjne. Mogą być przeznaczone np. na zakup maszyn, sprzętu, pojazdów czy nieruchomości. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych jest zmienne, składa się z marży banku i rynkowej stopy procentowej WIBOR. W przypadku przedsiębiorstw banki w dużo większym stopniu niż przy kredytach dla klientów detalicznych opierają się na negocjacjach w sprawie warunków kredytu, podchodząc indywidualnie do każdej spółki. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego mogą być m.in. nieruchomości spółki, maszyny, urządzenia, pojazdy, choć stosuje się także m.in. przelew wierzytelności, weksle czy blokadę środków na rachunku bieżącym spółki. Finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa służą m.in. kredyty obrotowe. Mogą one być oferowane w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym spółki, nieodnawialnej linii w osobnym rachunku kredytowym czy standardowej pożyczki gotówkowej. W zależności od kwoty kredytu czy limitu kredytowego oraz standingu finansowego spółki, banki mogą żądać zabezpieczeń. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które miałyby problem z uzyskaniem finansowania działalności bieżącej, mogą skorzystać z gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacać zobowiązania, BGK zrobi to za niego.

Lokaty bankowe

Osoby posiadające nadwyżki finansowe, zamiast trzymać oszczędności na nieoprocentowanym koncie osobistym, powinny przemyśleć założenie lokaty bankowej. Standardowe lokaty bankowe są bezpiecznymi produktami oszczędnościowymi. Zysk z nich jest pewny. Co więcej, w przypadku upadku banku, wszystkie oszczędności do kwoty 100 tys. euro na jednego deponenta są gwarantowane w 100 proc. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Należy jednak pamiętać, że żadnej gwarancji zysku ani zwrotu zainwestowanego kapitału nie mają np. niektóre polisy inwestycyjne czy produkty strukturyzowane, dlatego należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką wybieranego rozwiązania finansowego. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie oznacza, że deponent już w momencie zakładania lokaty może wyliczyć, jaką kwotę odsetek otrzyma po jej zakończeniu. Banki stosują jednak także, w szczególności przy lokatach na rok i dłużej, oprocentowanie zmienne. W takim przypadku oprocentowanie może zostać zmienione w trakcie trwania lokaty (m.in. na skutek zmian stóp procentowych w kraju czy na rynku), i ta modyfikacja będzie miała wpływ na odsetki naliczane od tego czasu. Zazwyczaj lokatę należy dotrzymać do końca zadeklarowanego okresu aby otrzymać odsetki. Zrywając lokatę przed czasem, deponent otrzyma z powrotem sam kapitał, a naliczone dotychczas odsetki przepadną. Jedynym typem lokat, które umożliwiają zerwanie bez utraty odsetek są lokaty progresywne (zwane także dynamicznymi czy rosnącymi).

Ubezpieczenia

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Najważniejszym z nich jest ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. To jedyne obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów. Z ubezpieczenia OC pokrywane są szkody wyrządzone osobom trzecim - zarówno osobowe, jak i na mieniu. Wysokość składki OC jest zależna m.in. od wieku, modelu i marki samochodu, pojemności silnika, wieku ubezpieczonego, miejsca rejestracji pojazdu czy historii dotychczasowych szkód właściciela (jazda szkodowa czy bezszkodowa). Za brak aktualnego ubezpieczenia OC kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości ponad 3 tys. zł. Nieobligatoryjnym, ale przydatnych ubezpieczeń komunikacyjnym jest także autocasco (AC). Gwarantuje ono ochronę finansową pojazdu ubezpieczonego w przypadku kradzieży auta, szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego albo nieznanego sprawcę (np. na parkingu) czy przez żywioł (np. pożar, powódź, zawalone drzewo) albo zwierzę. Składka ubezpieczenia autocasco jest zależna od wielu czynników, m.in. od zakresu ubezpieczenia, wartości, marki i modelu samochodu, wieku właściciela, rodzaju zabezpieczeń czy przeznaczenia pojazdu (użytek własny czy do działalności gospodarczej). Z ubezpieczenia AC korzysta w Polsce około co czwarty właściciel auta. Ubezpieczyciele chętnie oferują pakiety ubezpieczeń OC i AC, których cena jest atrakcyjniejsza niż gdyby owe ubezpieczenia nabyć osobno. Takie pakiety OC+AC uzupełniane są też np. o ubezpieczenie NNW, assistance czy ubezpieczenie szyb.

Leasing

Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać i potrzebują środków na inwestycje, mogą skorzystać z kredytów bankowych. Ciekawym rozwiązaniem jest natomiast także leasing. Leasing polega na tym, że spółka korzysta ze środka trwałego, który należy jednak do firmy leasingowej. Oczywiście w zamian płaci raty leasingowe, zwykle co miesiąc. Przed wzięciem środka w leasing należy uiścić opłatę wstępną w wysokości kilkudziesięciu procent wartość przedmiotu leasingu. Najczęściej leasingowanymi przedmiotami w Polsce są pojazdy (szczególnie osobowe, ale dużo jest także leasingowanych aut ciężarowych) oraz maszyny i urządzenia. Jednak w leasing można wziąć choćby sprzęt IT, oprogramowanie czy też sprzęt medyczny. Po okresie leasingu istnieje możliwość wykupu przedmiotu, za stosunkowo niewielką kwotę - wielu przedsiębiorców się na to decyduje. Firmy, które posiadają na własność dany środek trwały, ale potrzebują finansowania np. na potrzeby realizacji inwestycji, mogą skorzystać z tzw. leasingu zwrotnego. Polega on na sprzedaży przedmiotu firmie leasingowej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do korzystania zeń (w ramach umowy leasingu). Leasing jest atrakcyjny dla przedsiębiorstw pod względem podatkowym. Do kosztów uzyskania przychodu spółka może bowiem zaliczyć sobie koszt użytkowania przedmiotu, a także opłatę wstępną i całość raty w przypadku leasingu operacyjnego oraz odsetkową część raty i odpisy amortyzacyjne w przypadku leasingu finansowego. W Polsce z leasingu korzystają właściwie jedynie firmy, ale z tej formy użytkowania przedmiotu mogą korzystać także klienci indywidualni.

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Szybki kredyt gotówkowy
od 1000 do 60 000 zł
Potrzebujesz gotówki?

Bądź pewien, że nie przepłacasz

Sprawdź jaką ratę dostaniesz!
Kredyty hipoteczne
Kredyt hipoteczny
z Expander
Ile dostaniesz kredytu hipotecznego w 2014?

Sprawdź jaką masz zdolność

i w którym banku dostaniesz najtańszy kredyt
Lokaty bankowe
Lokata BONJOUR
Atrakcyjne oprocentowanie 5%

Bez dodatkowych produktów

Maksymalna kwota 300 000 zł

Okres: 30 dni
 • Konta oszczędnościowe
  Otwarte konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
  Oszczędzaj na 3% w skali roku

  Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz

  Oprocentowanie już od pierwszej złotówki

  Otwórz w 5 minut!
 • Konto osobiste
  Proste Konto Osobiste
  w Meritum Bank
  Konto otwarte w 15 minut, bez wychodzenia z domu

  0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 zł za prowadzenie rachunku

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  325 tematów
 • Forum o lokatach
  161 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  149 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  204 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 14:53
17.9.2014 11:11
15.9.2014 14:07
15.9.2014 9:13
11.9.2014 11:23

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy