Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy udzielane są osobom, które wykazują się tzw. zdolnością kredytową. Wpływ na decyzję banku ma m.in. stałe źródło dochodów klienta (z tytułu pracy, renty czy emerytury). Należy także posiadać dobrą historią spłat poprzednich zobowiązań. Informacje o poprzednich i obecnych kredytach przechowuje Bank Informacji Kredytowej. Jeśli dane są negatywne, mogą być dostępne do wglądu banków przez 5 lat. Aby pozytywne informacje o rzetelnie spłacanych kredytach były widoczne dla przyszłych kredytodawców (i stanowi „świadectwo” solidności danego kredytobiorcy), musi on wyrazić zgodę na przechowywanie swych danych przez BIK. Klient udostępnione mu przez bank w ramach kredytu gotówkowego środki spłaca w postaci rat kredytowych. Poza kapitałem zwraca także odsetki, na których poziom wpływa oprocentowanie kredytu. Wysokość oprocentowania zależy m.in. od kwoty kredytu i czasu spłaty. Ponadto klient może być obciążony innymi kosztami, m.in. prowizją za udzielenie kredytu czy składkami obowiązkowych ubezpieczeń. Analizując proponowane przez banki oferty kredytów gotówkowych należy brać pod uwagę rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), gdyż uwzględnia całkowity koszt kredytu ponoszony przez wnioskodawcę. Kredyty gotówkowe można przeznaczać na różne cele - należy jednak określić je w umowie kredytowej. Kredyty są udzielane na kwotę od kilkuset złotych nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Również możliwa długość okresu kredytowania ma szeroką rozpiętość - od kilku miesięcy do nawet 10 lat.

Kredyty hipoteczne

Planując zakup mieszkania lub budowę domu, wiele osób zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Umożliwia on uzyskanie od banku pieniędzy na sfinansowanie tego rodzaju zakupu, obecnie w wysokości nie większej niż 95 proc. wartości nieruchomości. Zobowiązanie spłaca się w ratach, na których wysokość mają wpływ przede wszystkim marża, prowizja za udzielenie kredytu oraz opłaty dodatkowe. Okresowo wysokość raty zwiększa ubezpieczenie pomostowe, czyli ubezpieczenie, które klient płaci do momentu uprawomocnienia wpisu hipoteki do księgi wieczystej (zwykle trwa to 3 do 6 miesięcy). Klient może wybrać, czy woli spłacać raty równe, czy malejące. Wysokość rat równych jest stała przez cały okres trwania umowy. W przypadku rat malejących początkowe kwoty do zapłaty są znacznie wyższe w porównaniu z ratami stałymi, jednak wraz z upływem czasu do spłacenia pozostaje coraz mniej kapitału, w związku z czym odsetki również są niższe. Wybierając najkorzystniejszy kredyt hipoteczny należy dopasować rodzaj i wysokość rat do swoich możliwości finansowych. Przy podejmowaniu decyzji powinno się kierować wskaźnikiem RRSO, który pokazuje realny koszt kredytu. Wykaz kosztów i warunków udzielania kredytów w poszczególnych bankach znajdziemy w aktualnych rankingach kredytów hipotecznych.

Kredyty dla firm

Kredyty dla firm to wygodny sposób na finansowanie działalności bieżącej i inwestycji. Wybór kredytu należy poprzedzić szczegółową analizą potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Jeżeli firma chwilowo boryka się z problemami finansowymi i ma jednorazowe wydatki, których nie może uregulować z własnych środków, powinna pomyśleć o kredycie firmowym w rachunku bieżącym. Może być on przeznaczony na dowolny cel, a powstałe odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu, a nie od całej jego wysokości. Jeśli przedsiębiorstwo notorycznie ma problemy z płynnością finansową, często zakupuje nowe surowce, materiały lub zaciąga mniejsze zobowiązania, powinno brać pod uwagę kredyt obrotowy z atrakcyjnym oprocentowaniem, możliwością refinansowania innych kredytów i brakiem konieczności posiadania wielu zabezpieczeń. Tego rodzaju kredyty można zaciągać nawet na duże kwoty (do 100 tys. zł). Jeżeli firma chciałaby zainwestować (czy to w inwestycje niematerialne typu koncesje, czy materialne jak zakup nieruchomości) i pomnażać swój kapitał w przyszłości, powinna szukać kredytów inwestycyjnych, które gwarantują powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa w oparciu o atrakcyjną stopę procentową. Analizując rankingi kredytów dla firm trzeba więc brać pod uwagę nie tylko rzeczywiste oprocentowanie kredytu czy wysokość opłat dodatkowych, ale przede wszystkich charakter finansowania adekwatnie do prowadzonej działalności.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe nie należą do skomplikowanych produktów bankowych. Ich ogromny wybór na rynku sprawiają jednak, że zdecydowanie się na konkretną ofertę może przysparzać niemało kłopotów. Najpopularniejsze są standardowe lokaty terminowe, zakładane na okres od kilku dni do 2-3 lat. Mogą być one oprocentowane na stałym poziomie (wówczas deponent już w momencie otwarcia wie, ile dokładnie zarobi), albo zmiennym, zależnym m.in. od stóp procentowych w kraju. W tym drugim przypadku klient nie wie dokładnie, ile odsetek otrzyma na zakończenie lokaty. Wśród innych typów lokat bankowych wyróżnia się także m.in. lokaty progresywne czy rentierskie. Te pierwsze cechują się oprocentowaniem rosnącym w kolejnych miesiącach, oraz możliwością zerwania umowy przed terminem bez utraty naliczonych dotychczas odsetek (w przypadku lokat standardowych w takiej sytuacji naliczone dotychczas odsetki przepadają, a deponent otrzymuje sam ulokowany kapitał). Lokaty rentierskie z kolei wyróżniają się tym, iż odsetki z nich nie są jednorazowo wypłacane na koniec okresu trwania lokaty, ale w regularnych odstępach czasu. Wybierając lokatę, należy zwracać uwagę przede wszystkim na jej oprocentowanie, oraz długość trwania depozytu. W dalszej kolejności konieczne jest sprawdzenie, czy produkt obwarowany jest ograniczeniami chociażby w postaci minimalnego lub maksymalnego kapitału który można ulokować, albo czy nie wiąże się z nim konieczności zakładania dodatkowego konta. Warto w tym celu przeanalizować najnowsze rankingi lokat.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie daje ubezpieczonemu prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem są najczęściej zakłady i towarzystwa ubezpieczeń. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie polisy, czyli umowy zawartej na okres objęty ubezpieczeniem. Wybierając ofertę ubezpieczenia bierze się pod uwagę wysokość składki, którą należy co miesiąc płacić za ochronę mienia lub zdrowia. Jest ona ustalana na podstawie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Przede wszystkim jednak jest uzależniona od sumy ubezpieczenia, czyli kwoty pieniężnej stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warto pamiętać, że wysokość składki może w trakcie umowy ulec zmianie. Na jej obniżenie lub podwyższenie mogą wpływać różne czynniki. Na przykład w przypadku ubezpieczenia OC pojazdu, można liczyć na zniżki nawet do 60% wartości podstawowej składki za bezszkodową jazdę po 6-10 latach albo 10% za jednorazową opłatę składki. Z drugiej strony mogą nas jednak czekać zwyżki za szkodowy przebieg ubezpieczenia lub za okres eksploatacji pojazdu powyżej 10 lat. Analizując rankingi ofert ubezpieczeniowych warto więc brać pod uwagę nie tylko wartość podstawową składki, ale także zakres ubezpieczenia uwzględnionego w polisie. Nie jest to łatwy wybór, dlatego warto korzystać z usług agentów ubezpieczeniowych i brokerów.

Leasing

Leasing jest usługą, w której leasingodawca (np. firma leasingowa lub producent danego przedmiotu) udostępnia leasingobiorcy określony środek trwały, jednocześnie jednak pozostając jego właścicielem. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma jednak zwykle możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za stosunkowo niewielką kwotę. Przedmiotami leasingu mogą być m.in. maszyny, sprzęt komputerowy, środki transportu czy nieruchomości. W Polsce zdecydowanie najczęściej w leasing brane są pojazdy, przede wszystkim samochody osobowe. Leasing jest atrakcyjną usługą między innymi ze względu na korzyści finansowe, które zapewnia. Leasingobiorcy użytkując przedmiot leasingu obniżają koszty podatkowe. W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu korzystający zalicza część odsetkową rat, oraz koszty użytkowania danego środka. To on dokonuje także odpisów aktualizacyjnych leasingowanego przedmiotu. Z kolei w przypadku leasingu operacyjnego za koszt uzyskania przychodu leasingobiorca może uznać koszty użytkowania przedmiotu, a także wszelkie świadczenia na rzecz lesaingodawcy (m.in. opłata wstępna czy całość rat). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje w tym przypadku leasingodawca. Obsługa leasingowa jest elastyczna i kompleksowa. Opłacany comiesięczny czynsz lub raty leasingodawca może dopasować do indywidualnych potrzeb korzystającego. Dodatkowo leasingodawca może proponować korzystającemu usługi uzupełniające, jak na przykład ubezpieczenie, karty paliwowe itp.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Promocja

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Do 3000zł w 10 min, 100% online
Nowoczesna pożyczka nawet na 30 dni.

Bez ukrytych kosztów i wizyt w banku

Szukasz szybkiej pożyczki? Sprawdź!
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie na życie w AXA ochroni Ciebie i Twoją rodzinę.
Składka od 3zł dziennie

Ochrona życia i zdrowia nawet do 1 000 000 zł

Bezpłatna analiza potrzeb

Kredyty gotówkowe
Teraz pożyczka do 60 000 zł nawet w 1 dzień!
Zaskoczyły Cię świąteczne wydatki?

Weź pożyczkę z minimum formalności

Oblicz swoją miesięczną ratę
 • Konto osobiste
  BNP Paribas - iKonto
  Nowoczesne konto osobiste

  Wszystkie przelewy wewnętrzne są bezpłatne

  Money Back 3% zwrotu wartości
  transakcji online dokonanych
  kartą w ramach platformy PayU
 • Konto osobiste
  Proste Konto Osobiste
  w Meritum Bank
  Konto otwarte w 15 minut, bez wychodzenia z domu

  0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 zł za prowadzenie rachunku
 • Lokaty bankowe
  Lokata BONJOUR
  Atrakcyjne oprocentowanie 5%

  Bez dodatkowych produktów

  Maksymalna kwota 300 000 zł

  Okres: 30 dni
 • Konto osobiste
  Otwarte konto
  oszczędnościowe w ING
  Banku Śląskim
  Oszczędzaj na 3% w skali roku

  Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz

  Oprocentowanie już od
  pierwszej złotówki

  Otwórz w 5 minut!

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  418 tematów
 • Forum o lokatach
  226 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  177 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  244 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 12:52
15.12.2014 14:55
12.12.2014 14:26
12.12.2014 14:15
21.11.2014 13:10

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy