Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe są udzielane przez banki klientom indywidualnym. Maksymalna wysokość kredytu może wynieść nawet 150 czy 200 tys. zł w zależności od banku, aczkolwiek najczęściej opiewają na kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Podobnie jest z okresem kredytowania - zwykle Polacy pożyczają na 1-3 lata, ale istnieje możliwość rozłożenia spłaty zobowiązania nawet na ponad 10 lat. Zwykle kredyty gotówkowe udzielane są na zakup auta, zakup sprzętu RTV AGD, remont mieszkania czy cele turystyczne. Kredyty gotówkowe mogą być udzielane wyłącznie przez banki, a cel kredytowania powinien zostać określony. Inaczej jest w przypadku pożyczek - tutaj pożyczkodawcy nie interesuje, na co zostaną przeznaczone środki. W porównywarce finansowej Comperia.pl zestawiane są zarówno kredyty jak i pożyczki gotówkowe oferowane przez banki. Banki za udzielenie kredytu gotówkowego często pobierają prowizje (zwykle w wysokości 1-5 proc.), a także odsetki spłacane w ratach wraz z kapitałem. Aby zaciągnąć kredyt gotówkowy, należy pochwalić się przed bankiem dobrą zdolnością kredytową, czyli brakiem zaległości w spłacie poprzednich czy aktualnie spłacanych zobowiązań. Ponadto konieczne jest przekonanie banku, iż spłata kredytu nie będzie problemem - że osiągane dochody są wystarczające i stabilne, a inne zobowiązania nie nadwyrężają budżetu domowego. Banki mogą stosować zabezpieczenia kredytów gotówkowych. Są one ustalane indywidualne w zależności od zdolności kredytowej klienta, należą do nich m.in. cesja z polisy na życie, poręczenia czy blokada środków na rachunku bankowym.

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne zaciągane są na zakup mieszkania czy budowę domu. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe banku na nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku niewywiązywania się kredytobiorcy z obowiązku spłaty rat, bank może po wypowiedzeniu umowy kredytowej zaspokoić swoją wierzytelność w drodze zlicytowania nieruchomości. Kredyty hipoteczne zaciągane są na okres od kilku do maksymalnie 35 lat. Nie jest możliwe obecnie otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, czyli środków wyłożonych przez kredytobiorcę z własnej kieszeni. W 2014 r. bank może pożyczyć kwotę odpowiadającą maksymalnie 95 proc. wartości nieruchomości, a od 2015 r. ten próg wynosi 90 proc. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest sumą ustalonej w umowie kredytowej marży oraz zmiennej stopy rynkowej WIBOR. Stawka ta zależy od koniunktury w kraju i poziomu stóp procentowych NBP, dlatego przy niższych stopach także oprocentowanie kredytu jest niższe, a przez to raty uiszczane przez kredytobiorcę. Dodatkowo banki pobierają zwykle prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego, oraz wymagają wykupienia ubezpieczenia. Banki konstruują często oferty kredytów hipotecznych na zasadach sprzedaży krzyżowej (tzw. cross-sell). Proponują atrakcyjniejsze warunki kredytowe (niższa marża czy prowizja), ale w zamian za zakup przez kredytobiorcę innych produktów z oferty banku (np. karta kredytowa, plan oszczędnościowy, konto osobiste z wymogiem regularnych wpływów).

Kredyty dla firm

Przedsiębiorstwa, aby sprawnie działać i rozwijać się, potrzebują często wsparcia finansowego banków. Paleta rozwiązań kredytowych dla firm jest naprawdę szeroka. Zasadniczo kredyty dla firm można podzielić na dwa typy - przeznaczone na finansowanie inwestycji, oraz bieżącej działalności firmy. Kredyty inwestycyjne przeznacza się m.in. na zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości czy floty pojazdów. Ich kwota może opiewać na setki tysięcy czy nawet miliony złotych, a okres spłaty trwać nawet kilkanaście lat. W zależności od kredytu, zabezpieczeniem może być np. przedmiot inwestycji (maszyny, urządzenia, nieruchomości), ale także np. weksle, poręczenia czy blokada środków na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa. Finansowaniu działalności bieżącej spółki służą kredyty obrotowe. Mogą one przybierać rozmaite formy, np. standardowej pożyczki czy limitu kredytowego w rachunku bieżącym przedsiębiorstwa albo w specjalnym rachunku kredytowym (niepowiązanym bezpośrednio z rachunkiem bieżącym spółki). Takie linie kredytowe mogą mieć charakter odnawialny (czyli po spłacie dana kwota dalej jest do dyspozycji - możliwość wielokrotnego zadłużania się bez każdorazowego badania zdolności kredytowej) lub nieodnawialny (dana kwota może być wykorzystana tylko raz). W uzyskaniu kredytów na działalność bieżącą małym i średnim przedsiębiorstwom pomagają poręczenia i gwarancje, przede wszystkim państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Popularne są m.in. gwarancje de minimis.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe to jedna z najbezpieczniejszych form deponowania oszczędności. Zysk z lokat bankowych jest pewny, nie można na nich stracić (mowa o standardowych depozytach bankowych, a nie produktach inwestycyjnych mylnie nazywanych lokatami). Depozyty w bankach objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dlatego nawet w przypadku upadku banku, osoby które założyły w nim lokaty nie stracą swoich pieniędzy. Powinny one zostać zwrócone w okresie do 30 dni. Gwarancjami objęta jest całość kwoty lokat do sumy 100 tys. euro. Oprocentowanie lokat jest zależne od aktualnej koniunktury na rynku, a w szczególności od poziomu stóp procentowych w kraju. Jeśli stopy są wysokie, także na lokatach można zarobić dużo. Zdecydowanie gorzej oprocentowane są lokaty w czasie obniżek stóp. Lokaty bankowe przyjmują rozmaite formy. Najbardziej standardowe to po prostu depozyty terminowe o stałej stopie procentowej - deponent zakłada lokatę na określony czas i już wówczas wie, ile odsetek po jej zakończeniu otrzyma. Szczególnie w przypadku lokat na ponad rok stosowane jest także oprocentowanie zmienne - wówczas oprocentowanie może ulec zmianie, i naliczane będą wyższe lub niższe odsetki niż wcześniej. Funkcjonują także lokaty progresywne, których oprocentowanie wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zrywając taką lokatę, otrzyma się oprócz kapitału także wszystkie naliczone dotychczas odsetki (w odróżnieniu od standardowych depozytów, gdzie odsetki zwykle przepadają). Poza takimi lokatami istnieją także rozmaite produkty strukturyzowane czy polisy inwestycyjne, które są dystrybuowane przez banki, ale mogą przynieść straty (choć także ponadprzeciętne zyski).

Ubezpieczenia

Każdy właściciel auta jest prawnie zobowiązany do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Pokrywane są z niego szkody wyrządzone osobom trzecim - zarówno osobowe, jak i na mieniu. W przypadku szkód na mieniu górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela (tzw. suma gwarancyjna) to 1 mln euro, zaś przy szkodach osobowych - 5 mln euro. Za brak aktualnego ubezpieczenia OC grozi mandat w wysokości kilku tysięcy złotych. Wysokość składki ubezpieczenia OC zależy m.in. od marki i modelu pojazdu, jego rocznika, pojemności silnika, miejsca rejestracji, wieku właściciela, przebiegu ubezpieczenia (bezszkodowo czy nie) czy rodzaju paliwa. Popularnym, ale nie obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, jest autocasco, czyli AC. Chroni ono przed finansowymi skutkami uszkodzenia samochodu ubezpieczonego w sytuacji, gdy to ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za kolizję, a także za szkody wyrządzone przez nieznanego sprawcę (np. na parkingu) albo przez zwierzę, czy na skutek działań żywiołów (powódź zalała samochód, drzewo spadło na auto podczas wichury itp.). Autocasco działa także w przypadku kradzieży auta. Wysokość składki ubezpieczenia AC zależy m.in. od wartości i marki pojazdu, jego rocznika, wieku właściciela czy zakresu ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe często oferują pakiety ubezpieczeń OC + AC, których koszt jest niższy niż gdyby oba ubezpieczenia zakupić osobno. Czasem dołączane jest także np. ubezpieczenie assistance czy NNW.

Leasing

Zamiast zaciągać kredyty na zakup pojazdów, maszyn czy nieruchomości, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z leasingu. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt firm leasingowych, które specjalizują się w leasingowaniu konkretnych środków. Leasingowany środek należy do firmy leasingowej, czyli tzw. leasingodawcy. Udostępnia on go leasingobiorcy, który może w tego środka korzystać, w zamian opłacając raty leasingowe. Dodatkowo często na początku należy uiścić opłatę wstępną, w wysokości nawet do 30-40 proc. wartości. Po okresie leasingowania przedmiot leasingu można już za drobną opłatą wykupić od leasingodawcy. Firmy stosują także tzw. leasing zwrotny. Polega on na tym, iż sprzedają one własny środek trwały firmie leasingowej, ale dalej korzystają z niego w ramach leasingu. Dzięki temu zyskują fundusze na bieżącą działalność, jednocześnie nie tracąc możliwości korzystania z danej maszyny. Leasing jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorstw ze względów podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłatę wstępną, całość raty oraz koszt użytkowania przedmiotu, zaś przy wyborze leasingu finansowego, poza kosztem użytkowania, wyłącznie odsetkową część rat oraz odpisy amortyzacyjne. W Polsce leasinguje się właściwie wyłącznie ruchomości. Najczęściej są to pojazdy (szczególnie osobowe) oraz maszyny i urządzenia. Leasing konsumencki, czyli skierowany do klientów indywidualnych, jest w Polsce na razie słabo rozwinięty.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Comperia.pl poleca

Kredyt dla firm
Prosta pożyczka dla firm - nawet w jeden dzień!
Do 31 maja prowizja za udzielenie pożyczki 0,7%

- 0 zł za przyjęcie wniosku

- na dowolny cel związany z prowadzeniem firmy
Kredyty gotówkowe
Obudź swoje marzenia na wiosnę.
- Oprocentowanie tylko 4,99%.
- Nawet do 150 000 zł.
- Bez zaświadczeń o dochodach.
- Gotówka nawet tego samego dnia.
- Bez konieczności wizyty w oddziale.
Ubezpieczenia
Plan Elastyczny – nr 1 w rankingu ubezpieczeń na życie!
Długoterminowe ubezpieczenie życia i zdrowia.

Możliwość inwestowania środków na przyszłość.

Polisa dostosowana do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Kredyty gotówkowe
  Kredyt gotówkowy w Banku BGŻ BNP Paribas
  Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem już od 4,99% w skali roku

  Ostatni rok kredytu bez odsetek

  Nr 1 w Rankingu Kredytów Gotówkowych wg Comperia.pl z dnia 12.02.2016 • Kredyty hipoteczne
  Policzymy Twoją zdolność kredytową w 21 bankach
  Nasi doradcy pomogą Ci
  wybrać najlepszą ofertę
  kredytu hipotecznego

comperia analytics

Zobacz więcej na Comperia Analytics
Inflacja CPI

na dzień

Stopa referencyjna NBP

na dzień

Kredyty hipoteczne

na dzień

Kredyty gotówkowe

na dzień

Lokaty bankowe

na dzień

Konta oszczędnościowe

na dzień

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  1205 tematów
 • Forum o lokatach
  561 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  423 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  532 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 15:38
wczoraj, 14:15
wczoraj, 11:24
wczoraj, 23:18
wczoraj, 11:40

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy