• Polacy chętnie przyznają, że warto oszczędzać, ale nie idzie za tym ich praktyka. W rezultacie tylko niewielki procent naszych rodaków systematycznie odkłada pieniądze.
 • Nie każdy z nas posiada fachową wiedzę na temat zagadnień prawnych, dlatego czasami może okazać się, że pojawią się wątpliwości co do umowy pożyczki, jaką otrzymaliśmy do podpisu. Jeśli od pożyczkodawcy...
 • W ramach programu MdM można uzyskać wyższą dopłatę ze względu na dziecko. Zamiast 10% przysługuje wtedy 15%. Skorzystać z tej opcji może również również rozwodnik, musi jednak wychowywać...
 • Jeżeli chcemy zaoszczędzić naszym bliskim komplikacji i uciążliwych formalności związanych z postępowaniem spadkowym, warto wydać dyspozycję na wypadek śmierci do naszego konta. To dobry sposób, by...
 • Zgłoszenie szkody w ramach polisy autocasco (AC) wymaga podjęcia kilku kroków. Sprawdź, jakie działania należy powziąć, by jak najszybciej otrzymać wypłatę odszkodowania.
 • Czym płacić za granicą? Czy na urlopie potrzebne nam będzie konto walutowe?

Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe obok kredytów w rachunku bieżącym i kart kredytowych są najpopularniejszym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które kredytobiorca może wydatkować na dowolny cel. Udzielane są w formie gotówki lub w formie przelewu na rachunek bankowy. Banki są w stanie pożyczać od kilkuset złotych do kwot przekraczających nawet 50 czy 100 tys. zł. Kredytobiorca spłaca kredyt gotówkowy w postaci comiesięcznych rat. Na ich wysokość wpływa oprocentowanie nominalne. Niestety, poza nim banki pobierają także inne opłaty, takie jak prowizja za udzielenie kredytu czy składki obowiązkowych ubezpieczeń. Raty kredytów gotówkowych mogą być równe lub malejące. W zależności, na który rodzaj klient się zdecyduje, albo osiągnie niezmienną ratę comiesięczną, jednak wyższy koszt całościowy kredytu (raty stałe), albo wyższe raty w początkowym okresie spłaty, ale za to mniejszy koszt całkowity zobowiązania (raty malejące). Decyzję o udzieleniu bądź nie kredytu gotówkowego danemu klienta bank podejmuje na podstawie analizy kredytowej, podczas której bada m.in. poziom dochodów potencjalnego kredytobiorcy, ich regularność, wysokość innych zobowiązań czy liczbę osób na utrzymaniu. Bardzo istotne znaczenie ma także historia kredytowa, czyli to, czy klient solidnie spłacał swoje poprzednie kredyty. Instytucją powołaną do gromadzenia danych o spłacanych kredytach jest Biuro Informacji Kredytowej.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny to inwestycja na długie lata, z tego względu wybór odpowiedniej oferty powinien być poprzedzony szczegółową analizą własnych możliwości finansowych i warunków umowy. Nawet niewielka różnica w oprocentowaniu kredytu może w perspektywie całego okresu spłaty przełożyć się na koszty rzędu kilku tysięcy złotych. Jakie są koszty kredytu hipotecznego? Podstawowym jest oprocentowanie nominalne. Jest ono zmienne w okresie kredytowania, gdyż składa się nań zmienna stopa rynkowa WIBOR powiększona o marżę banku. Innymi kosztami kredytowymi są m.in. prowizja za udzielenie kredytu (może być płacona jednorazowo albo kredytowana, czyli spłacana w ratach), obowiązkowe składki ubezpieczeniowe (np. na ubezpieczenie na życie albo od poważnego zachorowania) czy koszty wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości. Do tego banki także m.in. pobierają ubezpieczenie pomostowe do czasu ustanowienia hipoteki, a często także ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (gdy wkład własny klienta nie przekracza 20 proc.). Wszystkie koszty związane z kredytem banki uwzględniają w tzw. Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO), dlatego wskaźnik ten dobrze nadaje się do porównywania różnych ofert. Aktualnie kredyty hipoteczne można zaciągnąć na okres do 35 lat. Duże znaczenie ma jednak także wiek kredytobiorcy - zwykle w dniu spłaty ostatniej raty nie powinien on mieć więcej niż 70-75 lat. Kredytobiorcy nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego na kwotę stanowiącą całość ceny danej nieruchomości. Z osobistych oszczędności muszą pokryć przynajmniej 10 proc. wartości mieszkania czy domu (w 2014 r. 5 proc.), banki mogą pożyczyć tylko resztę, czyli do 90 proc.

Kredyty dla firm

Kredyt dla firm to coraz częściej wybierany produkt bankowy. Firmy sięgają po kredyty zazwyczaj z dwóch podstawowych powodów: gdy potrzebują dodatkowych środków na finansowanie swojej działalności lub gdy szukają dodatkowego kapitału, który mogłyby wykorzystać w ramach planowanych krótko- lub długoterminowych inwestycji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, banki oferują kredyty obrotowe, inwestycyjne, a także zwykłe linie kredytowe w koncie. Aby uzyskać standardowy kredyt obrotowy, czyli pieniądze z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, firma nie powinna wykazywać negatywnej historii kredytowej w BIK. Zwykle jednak dla kredytów o wartości do 500 tys. zł procedura weryfikacyjna jest uproszczona i firma może liczyć na napływ gotówki w ciągu kilku dni od złożenia wniosku (średnio nawet 2-3 dni). Oprocentowanie uwzględniające marżę banku i stawki WIBOR ustalane jest indywidualnie dla każdej oferty. Przedsiębiorstwo odsetki i prowizję może zaksięgować w koszty działalności gospodarczej. Równie korzystne jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, dzięki któremu firma może na przykład sfinansować zakup nieruchomości lub modernizację posiadanego już lokalu, czy też sfinansować zakup środków trwałych. Największym jednak powodzeniem wśród przedsiębiorstw cieszą się kredyty firm w rachunku bieżącym z tego powodu, że umożliwiają spłacanie zobowiązania jedynie w części wykorzystanej kwoty.

Lokaty bankowe

Lokata bankowa, obok konta oszczędnościowego, jest podstawowym produktem oszczędnościowym umożliwiającym osiągnięcie zysku bez ryzyka. Polega ona na zawarciu umowy, w ramach której przekazuje się w depozyt środki pieniężne w ustalonej wysokości. Po zakończeniu lokaty, środki te są zwracane wraz z naliczonymi odsetkami. Obecnie, w zależności od ofert, lokować można kapitał w różnej wysokości, od 100 - 200 zł do ponad 100 tys. zł. Odsetki naliczane są zwykle jednorazowo, na koniec okresu trwania lokaty. Pomniejszone są o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Standardowe lokaty są bezpieczne - nie można na nich stracić. Lokaty są oprocentowane stawką stałą lub zmienną. Oprocentowanie stałe oznacza, że już w momencie zakładania lokaty można wyliczyć, ile odsetek otrzyma się po jej zakończeniu. Oprocentowanie zmienne może być przez bank modyfikowane w trakcie trwania lokaty. Lokaty mogą być „jednorazowe” albo automatycznie odnawialne W ofertach banków dostępne są także inne typy lokat, natomiast one nie zawsze gwarantują całkowite bezpieczeństwo ulokowanych środków. To np. lokaty strukturyzowane, które pozwalają na większe zyski dzięki możliwości inwestowania części środków np. w surowce lub waluty. Na rynku dostępne są także polisolokaty, czyli produkty o podobnym charakterze jak lokaty, uwzględniające jednak ubezpieczenie. Z lokat mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Wybierając najkorzystniejszą ofertę warto prześledzić aktualny ranking lokat, oraz zapoznać się z wynikami porównywarki lokat.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia nie jest prosty, ponieważ zależy od szeregu czynników, jakie należy brać pod uwagę zanim podpisze się umowę z konkretnym zakładem lub towarzystwem ubezpieczeń. Przede wszystkim jednak powinien uwzględniać nasze faktyczne potrzeby. Dlatego w pierwszej kolejności należy zastanowić się w jakim zakresie potrzebuje się ochrony i adekwatnie do tego wybrać ubezpieczenie. Obecnie ubezpieczeniu może podlegać niemal wszystko. Do wyboru są ubezpieczenia na wypadek choroby, ale także ubezpieczenia roweru, firmy czy Ubezpieczenie Ochrony Prawnej pokrywające koszty wynajęcia adwokata lub radcy prawnego. Wybierać można więc spośród ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych. Wysokość sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela ustalana jest na podstawie różnych czynników. Firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę zawód, stan cywilny czy wiek ubezpieczonego. W zależności od ustalonej sumy ubezpieczenia płaci on składki w określonej wysokości, przy czym w trakcie trwania umowy wysokość ta może ulec zmianie, a więc zwiększyć się lub zmniejszyć. Należy pamiętać, ze decydując się na konkretną ofertę i firmę ubezpieczeniową mamy możliwość jej późniejszej zmiany. Aby tego uniknąć warto szczegółowo analizować zapisy w umowie i Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które zawierają informacje na temat zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia.

Leasing

Leasing to popularna wśród firm forma finansowania inwestycji. Coraz częściej można się również spotkać z ofertami leasingu skierowanego do osób fizycznych (leasing konsumencki). Leasing polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego, który może być amortyzowany. Amortyzacji dokonuje w zależności od rodzaju leasingu albo leasingodawca (leasing operacyjny), albo leasingobiorca (leasing finansowy). Ciekawym rozwiązaniem jest również leasing zwrotny, w przypadku którego leasingobiorca może upłynnić swój kapitał kupując od leasingodawcy przedmiot leasingu, a następnie oddając go do jego dyspozycji. W przypadku leasingu zarówno długość trwania umowy, jak i charakter płaconych rat i kwestie wykupu przedmiotu leasingu pozostają w gestii leasingobiorcy. Tego rodzaju forma finansowania inwestycji może być wykorzystywana zarówno przez firmy posiadające duży kapitał, jak i mikro oraz małe przedsiębiorstwa z niewielkim wkładem własnym i nie posiadające wysokiej zdolności kredytowej. W wielu przypadkach przedsiębiorstwo, które nie może liczyć na kredyt od banku, może skorzystać z leasingu. Dzięki niemu ma możliwość obniżenia kosztów działalności, ponieważ raty leasingowe w przypadku leasingu operacyjnym można traktować w całości jako koszty uzyskania przychodu (w przypadku kredytów czy leasingu finansowego koszty te stanowi tylko część odsetkowa). Z tego powodu firmy powinny brać leasing pod uwagę jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do kredytów.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Promocja

Comperia.pl poleca

Konto osobiste
Otwarte konto
oszczędnościowe w ING
Banku Śląskim
Oszczędzaj na 3% w skali roku

Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz

Oprocentowanie już od
pierwszej złotówki

Otwórz w 5 minut!
Kredyty gotówkowe
Pożyczka gotówkowa w Alior Banku
Oferta specjalna !
Pożyczka 5% po raz pierwszy dla każdego!

Do 150 000 zł, wypłata środków nawet w 1 dzień,

zwrot odsetek za spłatę w ciągu 6 miesięcy. Sprawdź!
Konta oszczędnościowe
Poczuj moc oszczędzania!
3,3% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym dla Klientów

z Kontem 360° przez 3 miesiące do 30 000 zł nowych środków.

 • Konto osobiste
  BNP Paribas - iKonto
  Nowoczesne konto osobiste

  Wszystkie przelewy wewnętrzne są bezpłatne

  Money Back 3% zwrotu wartości
  transakcji online dokonanych
  kartą w ramach platformy PayU
 • Konto osobiste
  Proste Konto Osobiste
  w Meritum Bank
  Konto otwarte w 15 minut, bez wychodzenia z domu

  0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 zł za prowadzenie rachunku
 • Lokaty bankowe
  Lokata BONJOUR
  Atrakcyjne oprocentowanie 5%

  Bez dodatkowych produktów

  Maksymalna kwota 300 000 zł

  Okres: 30 dni
 • Kredyty gotówkowe
  Zacznij realizować swoje plany już dziś !
  Teraz pożyczka do 60 000 zł nawet w 1 dzień.

  Weź pożyczkę z minimum formalności

  Oblicz swoją miesięczną ratę i wnioskuj online >
 • Ubezpieczenia
  Ubezpieczenie na życie w AXA ochroni Ciebie i Twoją rodzinę.
  Składka od 3zł dziennie

  Ochrona życia i zdrowia nawet do 1 000 000 zł

  Bezpłatna analiza potrzeb

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  493 tematów
 • Forum o lokatach
  258 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  192 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  251 tematów
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
54 minut temu
dzisiaj, 13:16
dzisiaj, 13:13
wczoraj, 11:23
wczoraj, 10:44

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy