Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy są udzielane przez banki i mogą być przeznaczone na dowolny cel. Mogą opiewać na kwoty bardzo różne - od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet ponad 100 tys. zł. Podobnie jest z okresem kredytowania - można kredyt gotówkowy zaciągnąć na 3-6 miesięcy, ale można i na 8-10 lat. Najczęściej wybierane są jednak kredyty na krótsze okresy, do 2-3 lat. Banki w celu podjęcia decyzji o udzieleniu lub nie kredytu gotówkowego dokonują analizy sytuacji finansowej klienta, m.in. wysokości i regularności jego dochodów. Ważna jest jednak także historia kredytowa, czyli to, czy poprzednie zobowiązania klient spłacał solidnie i nie miał istotnych zaległości. Podstawowym kosztem kredytu gotówkowego jest jego oprocentowanie. Od jego wysokości zależy poziom odsetek, a tym samym rat kredytu. Raty mogą mieć charakter stałych lub malejących. W przypadku tych pierwszych, klient co miesiąc płaci taką samą kwotę - początkowo jednak przede wszystkim odsetki, a z każdą kolejną ratą coraz większy udział ma kapitał. Z kolei wybierając raty malejące, klient co miesiąc zwraca tyle samo kapitału, ale coraz mniej odsetek. Innymi kosztami kredytowymi są m.in. prowizja za udzielenie kredytu czy składki obowiązkowego ubezpieczenia. Aby porównywać oferty, warto zapoznawać się z wysokością rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania danej oferty. Uwzględnia ona bowiem wszystkie koszty związane z kredytem.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny umożliwia sfinansowanie m.in. zakupu mieszkania lub budowy domu. Podstawowym zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe banku. W razie niewywiązywania się kredytobiorcy z umowy kredytowej, bank może zaspokoić swoją wierzytelność poprzez sprzedaż nieruchomości objętej hipoteką. Zanim bank udzieli kredytu hipotecznego, weryfikuje zdolność kredytową klienta. Analizie podlegają m.in. źródła dochodów kredytobiorcy, ale także choćby wiek kredytobiorcy, liczba osób na utrzymaniu, czy ciążące na wnioskodawcy zobowiązania. Bardzo istotna jest także historia kredytowa klienta. Bank wiedzę na jej temat pozyskuje z raportów z Biura Informacji Kredytowej. Na całościowy koszt kredytu hipotecznego składa się przede wszystkim jego oprocentowanie nominalne. Jego wysokość jest sumą marży banku oraz zmiennej stopy rynkowej WIBOR. Innymi kosztami kredytowymi są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, koszty związane z wpisem hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, obowiązkowe ubezpieczenia czy koszty innych produktów pozyskanych przez klienta w ramach cross-sellu (banki w zamian za polepszenie warunków kredytu wymagają np. zakupienia karty kredytowej czy skorzystania z planu systematycznego oszczędzania). Wszystkie koszty związane bezpośrednio z kredytem podsumowuje RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytu. Porównując oferty różnych banków warto bazować właśnie na tym wskaźniku.

Kredyty dla firm

Firmy starające się o kredyt bankowy powinny analizować oferty nie tylko pod kątem standardowych parametrów takich jak oprocentowanie, waluta czy okres kredytowania, ale także z uwzględnieniem bieżących promocji. Służą do tego przede wszystkim usługi cross-sellingowe, w ramach których kredytobiorca otrzymuje atrakcyjniejsze warunki kredytu w zamian za nabycie innych produktów banku. Ma to zachęcić klientów do lojalnej i długotrwałej współpracy z danym bankiem. Na rynku regularnie pojawiają się nowe oferty banków, które mają odciążyć budżet firmy i umożliwić pozyskanie kredytu na bardziej preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwa najczęściej wybierają kredyty gotówkowe i kredyty obrotowe, ponieważ umożliwiają one finansowanie bieżącej działalności na preferencyjnych warunkach. Charakteryzuje je między innymi atrakcyjne oprocentowanie oraz uproszczona procedura (na przykład brak obowiązku dostarczania biznesplanu). W przypadku kredytów inwestycyjnych - długoletnich i opiewających na wysokie kwoty - warto koncentrować się na ofertach udostępniających możliwość skorzystania z wakacji kredytowych czy karencji. Szukanie ciekawych i korzystnych finansowo rozwiązań wymaga czasu, ale pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów kredytu. Dlatego niezależnie czy firma szuka kredytu obrotowego, inwestycyjnego czy standardowego kredytu na rachunku bieżącym powinna zwrócić uwagę przede wszystkim na oferty banków zawierające promocyjne warunki.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe są produktami, które służą do pomnażania ulokowanego kapitału bez obawy o utratę zainwestowanych środków. Wybierając lokatę, należy brać pod uwagę przede wszystkim jej oprocentowanie. Może być ono stałe lub zmienne (czyli może zostać zmodyfikowane w trakcie trwania lokaty). Warto pamiętać, że oferty lokat prezentowane są bez odjęcia podatku od zysku kapitałowych. To oznacza, że faktyczne zyski będą niższe, gdyż od wygenerowanych przez lokatę odsetek zostanie pobrany 19-procentowy podatek. Termin depozytu ustalany jest przez bank odgórnie. Pieniądze w depozyt można złożyć na kilka lub kilkanaście miesięcy (nawet do 2, 3 czy 5 lat), ale także krótszy okres, np. miesiąc, tydzień, a nawet dzień. Zwykle im dłuższy okres trwania depozytu, na tym większy zysk można liczyć. Jednak banki często w ramach promocji oferują także bardzo atrakcyjne lokaty np. na 1, 2 czy 3 miesiące. Na wysokość osiąganego zysku wpływa również kapitalizacja odsetek. Im częściej naliczane są odsetki tym większe osiąga się zyski, jednak zwykle następuje ona tylko raz, na koniec okresu trwania lokaty. Specyficzny charakter mają pod tym względem lokaty rentierskie, czyli takie, w przypadku których odsetki nie są wypłacane na koniec depozytu, lecz w regularnych, wcześniej ustalonych odstępach czasu.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie umożliwia wypłatę odszkodowania na podstawie polisy. Polisa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między towarzystwem lub zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym. Ubezpieczenia mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Przykładem ubezpieczenia obowiązkowego jest OC samochodu, OC zawodowe lub OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Coraz częściej ubezpieczenia stanowią również wymóg konieczny w przypadku ofert kredytowych, gdzie pełnią rolę zabezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie regulowanych co miesiąc składek. Ich wysokość ustalana jest na podstawie sumy ubezpieczenia (SU). W zależności od rodzaju ubezpieczenia (osobowe, majątkowe, komunikacyjne) wysokość składki może w trakcie umowy ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub obniżyć się. Przy wyborze oferty ubezpieczeniowej należy brać pod uwagę również inne czynniki w tym długość trwania polisy, a także zakres objęty ochroną. Przed podpisaniem umowy ustala się również formę wypłaty świadczenia końcowego (kapitałowe lub rentowe), przy czym wybór konkretnej formy obowiązuje aż do zakończenia umowy bez możliwości późniejszej zmiany. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zapisami zawartymi w samej umowie. Pamiętać należy też, że w każdej chwili istnieje możliwość zmiany ubezpieczyciela.

Leasing

Leasing, jako forma finansowania inwestycji przynosi korzystającymi szereg korzyści, zwłaszcza natury finansowej. Na podstawie umowy leasingowej finansujący, zwany leasingodawcą, oddaje do odpłatnego używania drugiej stronie (lesaingobiorcy) środki trwałe ruchome lub nieruchome. Gama środków mogących być przedmiotami leasingu jest bardzo szeroka, należy do niej m.in. pojazdy, maszyny, urządzenia, sprzęt specjalistyczny (np. IT, budowlany czy medyczny) czy nieruchomości. Leasing jest atrakcyjną formą finansowania zwłaszcza dla firm, gdyż umożliwia obniżenie podstawy podatkowej. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć m.in. czynsz inicjalny, raty i koszty użytkowania przedmiotu. Z kolei przy zastosowaniu leasingu kapitałowego podstawę opodatkowania obniżają m.in. koszty użytkowania środka czy odsetkowa część raty. Co więcej, w tym przypadku korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Może stosować wszystkie dostępne metody amortyzacji (amortyzację liniową, degresywną oraz jednorazowe odpisy amortyzacyjne). Leasingobiorca może płacić za użytkowanie rzeczy raty stałe lub malejące co miesiąc lub uiszczać należność cyklicznie i sezonowo, jeśli tego wymaga charakter prowadzonej przez niego działalności. Procedura przekazania przedmiotu leasingu odbywa się szybko i sprawnie. W wielu przypadkach już w ciągu 1 dnia korzystający może podpisać umowę. Procedurę przyśpiesza brak konieczności przedkładania zaświadczeń z ZUS, US, sprawozdań i raportów finansowych.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Promocja

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Szybki kredyt gotówkowy
od 1000 do 60 000 zł
Potrzebujesz gotówki?

Bądź pewien, że nie przepłacasz

Sprawdź jaką ratę dostaniesz!
Finanse Osobiste
Orange
Zwykły Bank, a po co to komu?

Z aplikacją mobilną Orange Finanse przelew zrobisz telefonem - za darmo i to na numer odbiorcy.
Lokaty bankowe
Lokata BONJOUR
Atrakcyjne oprocentowanie 5%

Bez dodatkowych produktów

Maksymalna kwota 300 000 zł

Okres: 30 dni
 • Konta oszczędnościowe
  Otwarte konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
  Oszczędzaj na 3% w skali roku

  Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz

  Oprocentowanie już od pierwszej złotówki

  Otwórz w 5 minut!
 • Konto osobiste
  Proste Konto Osobiste
  w Meritum Bank
  Konto otwarte w 15 minut, bez wychodzenia z domu

  0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  0 zł za prowadzenie rachunku

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  351 tematów
 • Forum o lokatach
  181 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  154 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  214 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 14:11
wczoraj, 14:31
17.10.2014 15:17
1.10.2014 12:18
25.9.2014 10:44

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy