Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy to szybki i prosty sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na dowolny cel. Można pożyczyć od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a spłatę rozłożyć na okres od 3 miesięcy do nawet 8 czy 10 lat. Kredytobiorca spłaca zobowiązanie w formie rat, zwykle comiesięcznych. Na ich wysokość wpływa przede wszystkim oprocentowanie, ale także m.in. prowizja za obsługę kredytu czy składki obowiązkowych ubezpieczeń (o ile te koszty mogą być kredytowane, czyli wliczane do rat). Istnieją różne rozwiązania, które umożliwiają obniżenie wysokości comiesięcznej raty. Jednym z nich jest wydłużenie okresu kredytowania lub zmiana raty z malejącej na stałą. Warto również rozważyć ofertę banku, który umożliwia skorzystanie z wakacji kredytowych (tymczasowe nieopłacanie całej raty, czyli części kapitałowej i odsetkowej) lub karencji (zwłoka w spłacie części kapitałowej, część odsetkowa raty spłacana w terminie). Ciekawym rozwiązaniem jest także skorzystanie z kredytu gotówkowego, który oferuje możliwość obniżenia raty w przypadku konsolidacji kilku innych rat kredytów w jedną (np. raty za samochód, za sprzęt AGD). Kredyty gotówkowe w wielu przypadkach mogą być udzielane bez zabezpieczeń lub na zasadzie wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które stanowi wymagane zabezpieczenie. Podstawą wyboru najlepszej oferty jest uwzględnienie rzeczywistego oprocentowania kredytu, w czym pomocne mogą okazać się internetowe rankingi.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny jest zazwyczaj długoletnim zobowiązaniem finansowym, którego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Wpis hipoteczny w księdze wieczystej nieruchomości daje kredytodawcy możliwość jej zlicytowania i zaspokojenia swojej wierzytelności w przypadku, gdy klient nie wywiązuje się z umowy kredytowej (czyli nie spłaca kredytu). Podstawowym kosztem kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie nominalne. To na jego podstawie wyliczane są raty kredytowe. Na oprocentowanie składa się zmienna stopa rynkowa WIBOR oraz marża banku. Poprzez uzależnienie oprocentowania kredytu od stopy rynkowej, bank zabezpiecza się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych w kraju, wynikających ze zmieniającego się stanu gospodarki. Innymi kosztami związanymi z kredytem hipotecznym są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, składki obligatoryjnych ubezpieczeń (np. na życie czy od utraty pracy), koszty związane z ustanawianiem zabezpieczenia (wpis hipoteki na rzecz banku). Zarówno oprocentowanie nominalne, jak i inne koszty kredytowe, są uwzględniane w Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. To wskaźnik, który określa atrakcyjność cenową danej oferty. Na jego podstawie można porównywać kredyty różnych banków. Kredyty hipoteczne udzielane są od 2015 r. na najwyżej 90 proc. wartości nieruchomości. Pozostałe 10 proc. kredytobiorca musi wnieść w ramach wkładu własnego z własnych oszczędności. Obowiązujący w 2014 r. wymóg to 5 proc. wkładu własnego.

Kredyty dla firm

Banki oferują możliwość zaciągania kredytów zarówno firmom już istniejącym na rynku, jak i tym, które dopiero rozpoczynają działalność. Trzeba jednak przyznać, że znacznie łatwiej jest uzyskać finansowanie przedsiębiorstwom, które mogą już się pochwalić choćby kilkoma miesiącami działalności. Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród produktów przeznaczonych na bieżące finansowanie operacji oraz takich, których głównym celem jest wsparcie inwestycyjne. Najczęściej wybierane kredyty dla firm to kredyty obrotowe na rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym oraz kredyty inwestycyjne. Oprócz standardowych kredytów dla firm znajdziemy w ofercie banków między innymi kredyty unijne finansujące koszty kwalifikowane w ramach projektu unijnego, kredyty technologiczne na realizację inwestycji technologicznych czy też kredyty eksportowe z przeznaczeniem na finansowanie dóbr eksportowanych. Warto pamiętać, że banki podejmują decyzję o udzielaniu kredytu firmom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, przy czym niektóre przedsiębiorstwa (zwłaszcza te osiągające liczone w milionach obroty) mają możliwość indywidualnego negocjowania warunków umowy. Nie bez wsparcia pozostają jednak również właściciele indywidualnych działalności gospodarczych czy mikro i małych firm, które mogą wybierać spośród standardowych kredytów gotówkowych, jak i linii kredytowych zabezpieczonych gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, czy kredytów i pożyczek hipotecznych.

Lokaty bankowe

Lokata jest najpopularniejszym produktem oszczędnościowym. Umożliwia osiągnięcie zysku bez ryzyka. Banki oferują różne rodzaje lokat, i sukcesywnie uproszczają procedury korzystania z nich. Dzięki temu lokatę można założyć bezpośrednio w oddziale banku, ale także otworzyć ją w Internecie albo z poziomu aplikacji mobilnej banku. Na zysk z lokaty wpływa jej oprocentowanie. Wyliczając spodziewany zysk należy jednak pamiętać o uwzględnieniu 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który pomniejszy kwotę odsetek. Opłacalność lokaty zależy również od kapitalizacji, czyli od sposobu naliczania odsetek od zainwestowanego kapitału. Im bank częściej nalicza odsetki, tym większego zysku można się spodziewać. Najczęściej jednak kapitalizacja jest dokonywana tylko jeden raz - na zakończenie okresu lokaty. Oczywiście zysk z lokaty jest uzależniony także od długości trwania depozytu. Należy pamiętać, że w przypadku większości lokat wcześniejsze wycofanie środków z depozytu wiąże się z utratą części lub całości odsetek w zależności od zapisów umowy. Nie traci się jednak zainwestowanego kapitału, który nawet w razie niewypłacalności banku jest wypłacany w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Najkorzystniejszą lokatę bankową najszybciej wyszuka się poprzez analizę rankingów lokat. Rekomendowane jest także korzystanie z porównywarki lokat. Z jej poziomu można bezpośrednio zawnioskować do wybranych banków.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie umożliwia wypłatę odszkodowania na wypadek zajścia zdarzenia objętego ochroną. Podstawą do wypłaty świadczenia jest umowa ubezpieczeniowa, czyli polisa, zawarta na określony czas. Wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej powinien być poprzedzony analizą potrzeb. Należy zweryfikować w jakim zakresie wymaga się ochrony i na tej podstawie wybrać rodzaj ubezpieczenia (komunikacyjne, majątkowe, osobowe). Analizując oferty ubezpieczeniowe należy brać pod uwagę wysokość składki, chociaż trzeba pamiętać, że może ona ulec zmianie. Podczas wstępnego wyliczania wysokości składki nie uwzględnia się ryzyka, które ubezpieczyciel uwzględnia ustalając górną granicę odpowiedzialności, czyli sumę gwarancyjną. Bierze się przy tym pod uwagę ryzyko związane z zawodem czy względami zdrowotnymi (w przypadku ubezpieczeń na życie) albo w związane z eksploatacją pojazdu (w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) itp. Klienci towarzystw i zakładów ubezpieczeń powinni brać pod uwagę nie tylko wysokość składki i długość trwania polisy, ale także zderzenia, które są objęte ubezpieczeniem. Wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia jednak zwiększenie zakresu ochrony w trakcie trwania umowy, chociaż odbywa się to kosztem równoczesnego zwiększenia składki ubezpieczeniowej. Koniecznym krokiem do wyliczenia kosztów ubezpieczenia jest szczegółowa weryfikacja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a także zapisów umowy.

Leasing

Leasing to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na finansowanie inwestycji tanim i prostym sposobem. Jego podstawą jest umowa, na mocy której jeden z podmiotów umowy (leasingodawca) udostępnia drugiemu podmiotowi (leasingobiorcy) środki trwałe do użytku w zamian za jednorazowy czynsz inicjalny i płacone co miesiąc raty. Istnieje kilka podziałów leasingu w zależności od zastosowanych kryteriów. Ze względu na liczbę stron uczestniczących w umowie można wyróżnić leasing bezpośredni i pośredni. W przypadku leasingu bezpośredniego leasingodawcą, czyli oddającym przedmiot leasingu w użytkowanie jest producent, dealer czy importer przedmiotu. Leasing pośredni to typ leasingu, w ramach którego miedzy producentem a korzystającym pośredniczy firma leasingowa. Uczestnikami transakcji leasingu może być ponadto poręczyciel zapewniający dodatkowe zabezpieczenie, a także towarzystwo ubezpieczeniowe, które ubezpiecza przedmiot leasingu. Biorąc pod uwagę formę leasingu można rozróżnić leasing operacyjny i finansowy. Pierwszy charakteryzuje zazwyczaj krótszy czas trwania umowy oraz fakt, iż to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast raty leasingowe czy koszty użytkowania pojazdu stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Ma on możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasing finansowy polega na tym, że umowa jest podpisywana na dłuższy czas (zazwyczaj minimum na 3 lata). W tym przypadku na czas umowy całkowite ryzyko związane z użytkowaniem środka trwałego ponosi leasingobiorca, który jednocześnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Szczególną odmianą tego leasingu jest leasing zwrotny.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Comperia.pl poleca

Kredyty hipoteczne
Policzymy Twoją zdolność kredytową w 21 bankach
Nasi doradcy pomogą Ci
wybrać najlepszą ofertę
kredytu hipotecznego
Konto osobiste
Wymarzone konto Osobiste w Raiffeisen Banku !
• Oprocentowanie konta, które trwa i trwa.

• 0 zł za prowadzenie konta !

• 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

• Bezpłatny pakiet bezpłatnych ubezpieczeń
Lokaty bankowe
Lokata Bankowa z wysokim oprocentowaniem 4%
• Bez dodatkowych produktów

• już od 1000 zł

• zakładasz bez wychodzenia z domu

• sprawdź teraz !
 • Konto osobiste
  Nowość! Teraz nawet 1000 zł nieoprocentowanego debetu w koncie!
  Otwórz PKO Konto za Zero

  Sprawdź warunki

  0 zł za prowadzenie* i kartę**, krajowe przelewy internetowe, wypłatę gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego
 • Kredyty gotówkowe
  Większe wydatki? Weź promocyjny kredyt gotówkowy!
  • Oprocentowanie 0% - promocja kredytu o okresie spłaty do 12 m-cy
  • Satysfakcja z niskiego oprocentowania - promocja kredytu o okresie spłaty powyżej 12 m-cy
  • Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu, na dowolny cel do 150 000 zł.

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  672 tematów
 • Forum o lokatach
  333 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  242 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  322 tematów
Ostatnio dodane tematy
Eksperci online radzą
wczoraj, 22:14
wczoraj, 18:28
wczoraj, 16:01
wczoraj, 15:48
wczoraj, 13:52

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy