Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe mogą być przeznaczony na dowolny cel - np. zakup samochodu, sfinansowanie wczasów, remont mieszkania. Mogą być zaciągane na okres kilku miesięcy, albo nawet do ok. 10 lat. Podobnie jest z kwotą kredytu – minimalnie można pożyczyć nawet kilkaset złotych (w niektórych bankach 1-2 tys. zł), ale także dużo wyższe sumy, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy ponad 100 tys. zł. Cechą kredytów gotówkowych jest ograniczenie formalności i możliwość pozyskania pieniędzy w szybkim czasie (nawet 2-3 dni oczekiwania, albo i tego samego dnia). Oprocentowanie kredytów gotówkowych zależy od poziomu stóp procentowych w kraju, ale często nie jest dużo niższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli maksymalnego poziomu ustawowego. Innymi kosztami związanymi z kredytami gotówkowymi są m.in. prowizja za udzielenie finansowania czy ewentualne obligatoryjne ubezpieczenia. Przed udzieleniem kredytu gotówkowego bank przeprowadza analizę kredytową, sprawdzając m.in. poziom i regularność dochodów klienta. Bardzo istotna jest także historia kredytowa - pozytywna jest świetnym świadectwem wiarygodności, negatywna może przekreślić szanse na kredyt w danym banku. Aby znaleźć najatrakcyjniejsze oferty kredytów gotówkowych, warto zapoznać się z najnowszymi rankingami, albo skorzystać z porównywarki finansowej. Za jej pośrednictwem można również wyszukać promocyjne oferty, a więc takie, w których obowiązują korzystniejsze warunki (na przykład zerowa prowizja czy niższe oprocentowanie dla stałych klientów).

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne służą finansowaniu m.in. zakupu nieruchomości czy budowy domu jednorodzinnego. Zabezpieczeniem tego typu zobowiązań jest m.in. hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe banku na nieruchomości. Kredyty hipoteczne udzielane są obecnie na okres do 35 lat. Nie jest możliwe sfinansowanie zakupu nieruchomości z kredytu hipotecznego w całości. Od 2015 r. kredytobiorca musi wnosić przynajmniej 10-procentowy wkład własny. Innymi słowy, bank może udzielić kredytu na kwotę stanowiącą nie więcej niż 90 proc. wartości nabywanego domu, mieszkania czy działki. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest zmienne. Składa się z marży banku (zwykle stałej w całym okresie spłaty) oraz rynkowej stopy WIBOR. Ta ostatnia ulega zmianom w zależności m.in. od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, dlatego wysokość rat kredytu hipotecznego jest zależna od aktualnej koniunktury gospodarczej. Raty kredytów hipotecznych mogą mieć charakter stały lub malejący. Raty malejące w początkowej fazie spłaty kredytu są wyższe od równych nawet o kilkaset złotych, ale sukcesywnie spadają, i w perspektywie całego okresu spłaty generują mniej odsetek niż raty równe. Innymi kosztami kredytowymi są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, obowiązkowe ubezpieczenia czy koszty ustanowienia zabezpieczenia (wpisu hipoteki w księdze wieczystej). Aby porównywać oferty kredytów hipotecznych, należy bazować na tzw. Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Zbiera ona bowiem w sobie wszystkie koszty związane z kredytem.

Kredyty dla firm

Kredyty dla firm to sposób na finansowanie bieżących wydatków przedsiębiorstwa lub zaplanowanych inwestycji. Finansowaniu bieżącym potrzeb firmy służą m.in. kredyty obrotowe, gotówkowe czy kredyty w rachunku bieżącym. To ostatnie rozwiązanie polega na udostępnieniu danej kwoty środków w koncie do dyspozycji przedsiębiorstwa. Firma może z nich korzystać niczym ze środków własnych na rachunku, a każdy wpływ automatycznie zostanie przeznaczony na spłatę zadłużenia. Co ważne, odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu. W ramach kredytów na działalność bieżącą, można skorzystać także z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (m.in. gwarancji de minimis). Dzięki temu zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym będzie znacznie łatwiejsze. Banki oferują także kredyty inwestycyjne. Mogą być one przeznaczone na zakup wyposażenia (sprzętu, maszyn, linii produkcyjnej itp.), rozbudowę infrastruktury firmy, rozwój nowej technologii czy zakup floty samochodów. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych składa się z rynkowej stawki WIBOR i marży banku. Ta ustalana jest w trakcie negocjacji z bankiem. Niemniej warto korzystać z rankingów i porównywarek kredytów dla firm, aby mieć ogląd na to, kto oferuje najlepsze warunki. Zabezpieczeniem kredytów inwestycyjnych może być m.in. hipoteka albo zastaw na kredytowanym przedmiocie. Kredyty inwestycyjne mogą być zaciągnięte w złotych, ale oferowane są też kredyty walutowe, m.in. w euro czy dolarach amerykańskich.

Lokaty bankowe

Lokata bankowa to bezpieczny sposób na osiągnięcie zysku. Klient nie może stracić ulokowanego kapitału. Zawsze po zakończeniu lokaty otrzyma wpłacone środki wraz z naliczonymi odsetkami. Należy natomiast pamiętać, że zrywając lokatę przed czasem zwykle traci się wszystkie dotychczas zdobyte odsetki (ale ulokowany kapitał wraca do deponenta w 100 proc.). Co więcej, w momencie niewypłacalności banku zdeponowane pieniądze wypłacane są w całości z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do wartości 100 tys. euro. Dlatego lokaty są słusznie uważane za tak bezpieczny produkt oszczędnościowy. Wybierając najlepszą lokatę, należy brać pod uwagę jej oprocentowanie. Banki podają w ofertach zazwyczaj oprocentowanie brutto - aby wyliczyć ile zarobi się „na rękę”, należy uwzględnić podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Dodatkowo, wyliczając zysk, należy uwzględniać oprocentowanie proporcjonalnie do okresu trwania depozytu. Banki w swoich ofertach podają bowiem wartość oprocentowania w skali roku. Jeżeli umowa zawierana jest na okres krótszy, zyski będą liczone adekwatnie do jego długości. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy oprocentowanie lokaty jest stałe czy zmienne. Jeśli jest zmienne, bank może je zmodyfikować w trakcie trwania lokaty. Na zysk z lokaty wpływa także częstotliwość kapitalizacji. Kapitalizacja to sposób naliczania odsetek od zdeponowanego kapitału. Im częściej się odbywa, tym większy zysk można osiągnąć. Zwykle jednak banki kapitalizują odsetki jednorazowo na koniec okresu trwania lokaty.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia zapewniają możliwość wypłaty odszkodowania na podstawie polisy, czyli umowy ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe oferujące ochronę w zakresie zdrowia czy ochronę dóbr materialnych mogą udzielać ubezpieczeń tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia. Firmami takimi są najczęściej zakłady i towarzystwa ubezpieczeń. Skuteczna firma ubezpieczeniowa to taka, która posiada stabilną i mocną pozycję na rynku, w związku z tym przed wyborem konkretnego towarzystwa lub zakładu ubezpieczeń warto sprawdzić jego wyniki finansowe, doświadczenie zawodowe oraz udziałowców. Pomocne w tym przypadku okażą się rankingi dostępne w internecie. Wybierając ubezpieczenie dla siebie w pierwszej kolejności należy zastanowić się na jakie okoliczności i zdarzenia chcielibyśmy wykupić ubezpieczenie i dokładnie sprawdzić czy zakres ochrony ujęty w umowie obejmuje wszystkie wymagane zdarzenia. Należy sprawdzić również czy w późniejszym okresie istnieje możliwość zwiększenia zakresu ochrony i za jaką opłatą dodatkową. Istotne w tym przypadku jest także przeanalizowanie, które zdarzenia są wyłączone spod ochrony, a także jakie okoliczności mogą przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania. Przed podpisaniem umowy należy szczegółowo sprawdzić zawarte w niej zapisy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Umowa uwzględnia czas trwania ochrony oraz wysokość comiesięcznych składek. Zawiera także sumę ubezpieczenia, na podstawie której wypłacane jest odszkodowanie.

Leasing

Leasing to usługa polegająca na udostępnieniu danego przedmiotu przez jego właściciela (leasingodawcę) innej osobie czy podmiotowi (leasingodawcy) za wynagrodzenie w postaci m.in. opłaty wstępnej i rat leasingowych. Najpopularniejszymi przedmiotami leasingu są pojazdy, przede wszystkim samochody osobowe, ale w leasing można wziąć także m.in. maszyny, urządzenia, sprzęt (medyczny, IT - hardware i software, budowlany, rolniczy) czy nieruchomości. Długość trwania umowy leasingowej zależy m.in. od przedmiotu leasingu, a także oczywiście od uzgodnień stron umowy. Jednak najczęściej to od 2 do 5 lat, nieco więcej przy leasingu nieruchomości. Do najważniejszych form leasingu należą leasing operacyjny i finansowy. Różnią się one podmiotem, który w swym aktywach umieszcza przedmiot leasingu (w finansowym to leasingobiorca, w operacyjnym leasingodawca). W zależności od wybranego rozwiązania, inne koszty można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Poza kosztami użytkowania przedmiotu, które zawsze są „tarczą podatkową” dla leasingobiorcy, w przypadku leasingu operacyjnego to także m.in. opłata wstępna i rata leasingu, a przy leasingu finansowym wyłącznie odsetki od rat. Ciekawym rozwiązaniem jest leasing zwrotny, polegający na zbyciu przez przedsiębiorstwo firmie leasingowej danego środka, a następnie wyleasingowanie go. W ten sposób spółka dalej może korzystać z danego przedmiotu, ale jednocześnie „uwolniła” wartość zamrożoną w nim, zdobywając środki na inwestycje czy bieżącą działalność.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Comperia.pl poleca

Kredyty gotówkowe
Pożyczka i konsolidacja
Solidne zniżki dla solidnych. Na start i za regularną spłatę pożyczki.

Łatwiejsza spłata pożyczki dzięki obniżce oprocentowania aż o 60% (30% na start i kolejne 10% po 1., 2. i 3. roku spłaty - łącznie o 60%)
Okres kredytowania do 10 lat
Kredyty gotówkowe
Spełnij marzenia pory letniej!
Oprocentowanie tylko 4,90%.

Nawet do 200 000 zł.

Bez konieczności wizyty w oddziale.
Pieniądze możesz otrzymać nawet tego samego dnia - i to bez zaświadczeń o dochodach.
Kredyty gotówkowe
Porównaj oferty kredytów gotówkowych
0 zł za kontakt doradcy

0 zł za poradę specjalisty

0 zł za dopasowanie ofert

 • Lokaty bankowe
  Porównaj bezpłatnie najlepsze lokaty na rynku
  Oferty o szerokim zróżnicowaniu

  0 zł za kontakt doradcy

  Profesjonalna pomoc w znalezieniu najkorzystniejszej lokaty

comperia analytics

Zobacz więcej na Comperia Analytics
Inflacja CPI

na dzień

Stopa referencyjna NBP

na dzień

Kredyty hipoteczne

na dzień

Kredyty gotówkowe

na dzień

Lokaty bankowe

na dzień

Konta oszczędnościowe

na dzień

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  1245 tematów
 • Forum o lokatach
  589 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  439 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  556 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Ostatnio dodane tematy
Eksperci online radzą
20.9.2016 11:19
19.9.2016 9:24
15.9.2016 18:40
9.9.2016 14:31
8.9.2016 21:27

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy