Porównaj   Wybierz   Oszczędzaj

Kredyty gotówkowe

O kredyt gotówkowy może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednak, żeby go uzyskać, trzeba spełnić pewne warunki. W pierwszym kroku bank sprawdzi, czy potencjalny kredytobiorca ma odpowiednią zdolność kredytową, czyli czy da radę spłacić zaciągnięte zobowiązanie w określonym w umowie terminie i z uwzględnieniem naliczonych odsetek. Kredyty gotówkowe, w zależności od zaciąganej kwoty, mogą się wiązać z koniecznością posiadania odpowiedniego zabezpieczenia. Oczywiście, podstawą jest posiadanie stałych i regularnych dochodów. Jeśli są one wysokie, mogą wystarczyć, by bank wypłacił nam pożądaną sumę. W przeciwnym wypadku wymagane są inne formy zabezpieczenia, na przykład różnego rodzaju ubezpieczenia, weksle, kaucja, czy poręczenie. Każdy bank ustala odmienne – mniej lub bardziej restrykcyjne – warunki przyznania kredytu jednak jeśli jesteśmy w stanie je spełnić, możemy liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który możemy przeznaczyć na dowolny cel. Decydując się na kredyt gotówkowy, musimy pamiętać o różnorodności ofert banku. Niektóre instytucje stosują preferencyjne warunki kredytów gotówkowych dla swoich klientów, inne w mniej restrykcyjny sposób podchodzą do wyliczania zdolności kredytowej i w zamian za większe oprocentowanie, wymagają mniej form zabezpieczeń.

Kredyty hipoteczne

Jeśli planujesz zakup mieszkania, a nie masz wystarczających oszczędności, rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Produkty te należą do jednych z najtańszych kredytów oferowanych przez banki, a to wszystko dzięki zabezpieczeniu w postaci ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości. Podstawowe koszty kredytu hipotecznego to z oprocentowanie oparte na stałych lub zmiennych stopach procentowych, jednorazowa prowizja, marża oraz koszty dodatkowe związane z ubezpieczeniem kredytu (cesja praw z polisy na życie na rzecz banku) czy założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości. Najważniejszym parametrem, który należy brać pod uwagę analizując oferty kredytów hipotecznych, jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania (bardziej miarodajny wskaźnik niż nominalna wartość oprocentowania). Od lipca 2014 roku dostępne są jedynie kredyty hipoteczne w złotówkach, zobowiązania w walucie obcej mogą zaciągać jedynie osoby, które w tej walucie uzyskują dochody. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat, nie znajdziemy również banku, który udzieli nam stuprocentowego finansowania nieruchomości. Od stycznia 2014 roku trzeba się liczyć z koniecznością posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 5 proc. wartości nieruchomości. Z każdym kolejnym rokiem wartość ta będzie wzrastać - w roku 2015 będziemy zobligowani do posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 10 proc. wartości nieruchomości, w 2016 – 15 proc., a docelowo w 2017 roku wartość ta wyniesie 20 proc.

Kredyty dla firm

Kredyty dla firm to jeden ze sposobów na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie, lub realizowanie inwestycji. Banki oferują firmom kredyty zwykle na indywidualnie negocjowanych warunkach. Oferowane są między innymi kredyty w rachunku bieżącym, które obok standardowych kredytów gotówkowych są najchętniej i najczęściej wybierane przez przedsiębiorstwa. Taki kredyt cechuje uproszczona i przyśpieszona procedura przyznania niezbędnych środków oraz automatyczna spłata zadłużenia ze środków wpływających na rachunek przedsiębiorstwa. Jeśli firma posiada wiele zobowiązań i nie wyklucza zaciągania kredytów w przyszłości, powinna brać pod uwagę kredyt w rachunku bieżącym w wersji odnawialnej, dzięki któremu nie ma potrzeby każdorazowo ubiegać się o kolejną pożyczkę. Jeśli głównym celem przedsiębiorstwa jest sfinansowanie określonego rodzaju inwestycji (zakup maszyn, sprzętu, pojazdów, nieruchomości) firma powinna wybierać kredyty inwestycyjne z możliwością podpisania umowy nawet na ok. 20 lat i płacenia niskich rat miesięcznych. Banki oferują również rozwiązanie jakim jest limit wierzytelności, przeznaczony dla firm, które szukają optymalnej formy finansowania dającej możliwość doboru różnych produktów w ramach jednego limitu kredytowego. Wymienione rodzaje kredytów to tylko część możliwości, jakie posiadają firmy działające na polskim rynku. Podstawą wyboru najlepszej oferty powinna być analiza faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa i jego możliwości finansowych.

Lokaty bankowe

Lokata to produkt bankowy pozwalający na osiąganie zysków dzięki ulokowanemu kapitałowi. Lokaty standardowe są produktami bezpiecznymi - nie ma żadnego zagrożenia, że deponent straci wpłacone środki. Nawet gdyby bank upadł, pieniądze zostaną zwrócone deponentom przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancjami są objęte środki do równowartości 100 tys. euro Lokaty są produktami łatwo dostępnymi - można je założyć nie tylko w placówce bankowej. Banki udostępniają także możliwość założenia lokaty rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z poziomu bankowości internetowej czy mobilnej. W takim przypadku gromadzone na rachunku pieniądze są przesuwane na poczet lokaty. Z drugiej strony, w niektórych bankach lokaty przez Internet mogą być zakładane także przez klientów nieposiadających tam konta osobistego. Umowę lokaty można zawrzeć na okres nawet od jednego czy kilku dni do kilku lat. Zwykle im dłuższy czas trwania lokaty, tym wyższe jej oprocentowanie, aczkolwiek niektóre banki w ramach promocji często oferują bardzo atrakcyjne depozyty na kilka miesięcy. Podstawowym parametrem lokaty jest wysokość jej oprocentowania. Może ono przybierać formę oprocentowania stałego przez cały okres trwania, lub może być w trakcie zmieniane, np. z powodu wzrostu czy spadku stóp procentowych w kraju. Na wysokość zysku z lokaty wpływ ma również kapitalizacja, czyli sposób doliczania odsetek do kapitału lokaty. Im częściej odsetki są doliczane przez bank, tym zysk z lokaty jest wyższy. Niestety, zwykle banki kapitalizacji odsetek dokonują jednorazowo, w dniu zapadalności lokaty.

Ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia gwarantuje ubezpieczonemu wypłacenie odszkodowania na wypadek zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Istnieje wiele towarzystw i zakładów ubezpieczeń, które oferują ochronę mienia lub ochronę osobistą (ubezpieczenie na życie) na atrakcyjnych warunkach. Większość ubezpieczeń ma charakter dobrowolny, istnieją jednak również ubezpieczenia o charakterze obowiązkowym (zazwyczaj od odpowiedzialności cywilnej). Obecnie coraz częściej ubezpieczenia związane są także z produktami finansowymi. Bancassurance (assurfinance), to współpraca banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Mamy z nią do czynienia między innymi w przypadku udzielania kredytów przez banki, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Polisa na życie może stanowić jedno z takich zabezpieczeń. Podczas analizy najlepszych ofert towarzystw ubezpieczeniowych należy brać pod uwagę przede wszystkim wysokość składek. Zakład ubezpieczeń ustala składki na podstawie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, więc mogą osiągać one różne wysokości. Koniecznie należy sprawdzić również w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeń wymaga opłat dodatkowych oraz które zdarzenia życiowe są podstawą do wypłaty świadczeń. Wybierając oferty towarzystw ubezpieczeniowych warto sprawdzać między innymi ich dotychczasowe wyniki finansowe. Pomocna jest również weryfikacja towarzystw i ich ubezpieczeń pod kątem skarg składanych do Rzecznika Ubezpieczonych.

Leasing

Leasing to stosunkowo tani i łatwy sposób na finansowanie swojej działalności firmy. Gama przedmiotów, które można wziąć w leasing, jest szeroka – należą do niej m.in. urządzenia, maszyny, środki transportu, sprzęt komputerowy lub medyczny albo budowlany, a także nieruchomości (działka, lokal). W Polsce najczęstszym przedmiotem leasingu są samochodowy osobowe. Leasing można podzielić na operacyjny i finansowy. Różni się on kosztami, które przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy stroną dokonującą odpisów amortyzacyjnych (leasingobiorca przy leasingu finansowym, leasingodawca przy leasingu operacyjnym). Jeśli leasingobiorca decyduje się na wzięcie w leasing danego przedmiotu, podpisywana jest umowa, która określa m.in. czas korzystania z przedmiotu i wysokość uiszczanych co miesiąc rat. Leasing uwzględniający możliwość późniejszego wykupu przedmiotu ma więc formę zbliżoną do kredytu, ale jest w wielu sytuacjach znacznie korzystniejszym od niego rozwiązaniem. W przypadku leasingu w mniej restrykcyjny sposób analizowana jest zdolność klienta do spłaty zobowiązania. W przypadku umowy leasingowej należy jednak pamiętać, że to leasingodawca pozostaje faktycznym właścicielem przedmiotu leasingu do czasu zakończenia umowy lub do momentu wykupienia go przez leasingobiorcę. Wykup nie jest jednak obowiązkowy i firmy po zakończeniu umowy mogą wziąć w leasing nowe maszyny i sprzęt.

Oferty GSM

Telefony komórkowe niepostrzeżenie stały się nieodłącznym elementem życia codziennego. Używamy ich już nie tylko do rozmów, ale również do słuchania muzyki, robienia zdjęć, czy przeglądania Internetu. Wielu z nas z trudem wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu, to on budzi do pracy, przypomina o przyszłych zadaniach i pozwala na bieżąco śledzić przychodzące maile. Nic więc dziwnego, że wybór najlepszego produktu stał się teraz tak istotny, a wcale nie jest prosty. Przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – czy interesuje nas oferta z telefonem, czy bez niego? Jeśli z telefonem, to który model podoba nam się najbardziej? Czy chcemy związać się z danym operatorem na dłużej i zdecydujemy się na abonament, czy może cenimy niezależność i wybierzemy opcję telefonu na kartę? Jakie czynności wykonujemy najczęściej – rozmawiamy, wysyłamy SMS, czy surfujemy po Internecie? Jak często to robimy? Comperia.pl zebrała w jednym miejscu oferty wszystkich operatorów, co sprawia, że porównanie ich stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy zaznaczyć opcje, które nas interesują, by pokazał się listing dostępnych produktów. Dzięki funkcjonalnym filtrom możemy posortować je według ważnych dla nas parametrów – ceny, czasu trwania umowy, pakietu internetowego czy ilości dostępnych minut lub SMS-ów. Mając takie zestawienie przed sobą, bez trudu wybierzemy optymalną ofertę dla siebie.

Promocja

Comperia.pl poleca

Kredyty hipoteczne
Policzymy Twoją zdolność kredytową w 21 bankach
Nasi doradcy pomogą Ci
wybrać najlepszą ofertę
kredytu hipotecznego
Kredyty gotówkowe
Kredyt gotówkowy w Santander Consumer Banku
Oprocentowanie od 3,99%

Okres kredytowania do 60 rat

Pieniądze już w 1 dzień na Twoim koncie

Poleca Justyna Kowalczyk!
Ubezpieczenia
Plan Elastyczny – nr 1 w rankingu ubezpieczeń na życie!
Długoterminowe ubezpieczenie życia i zdrowia.

Możliwość inwestowania środków na przyszłość.

Polisa dostosowana do Twoich potrzeb i możliwości.
 • Kredyty hipoteczne
  Kredyt hipoteczny w Banku Millennium
  Skończ marzyć, zacznij mieszkać

  Sprawdź ofertę „Mieszkanie dla młodych”

  Prowizja 0%

  Marża niższa nawet o 0,5%

 • Kredyty gotówkowe
  Weź pożyczkę i spłacaj po swojemu, raz mniej, raz więcej
  Pożyczka od 1000 do 160 000 zł

  Okres kredytowania do 96 miesięcy

  Dostępna nawet w 1 dzień

  Sprawdź jak zyskać na pożyczce

comperia analytics

Zobacz więcej na Comperia Analytics
Inflacja CPI

na dzień

Stopa referencyjna NBP

na dzień

Kredyty hipoteczne

na dzień

Kredyty gotówkowe

na dzień

Lokaty bankowe

na dzień

Konta oszczędnościowe

na dzień

forum finansowe

 • Forum o kredytach
  1089 tematów
 • Forum o lokatach
  506 tematów
 • Forum o ubezpieczeniach
  378 tematów
 • Forum finansowe dla firm
  506 tematów
Ostatnio dodane tematy
Popularne tematy
Eksperci online radzą
12 minut temu
dzisiaj, 13:12
dzisiaj, 11:39
wczoraj, 19:55
wczoraj, 19:16

eksperci o finansach

raporty, rankingi, analizy