Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy to jedna z form zabezpieczania wierzytelności. Wierzyciel z chwilą ustanowienia zastawu rejestrowego nabywa prawo dochodzenia zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonego przedmiotu (obojętne czyją aktualnie jest własnością). Zwykle zastawem rejestrowym obejmuje się rzeczy ruchome (np. pojazdy, towary, urządzenia), ale możliwe jest też ustanowienie zastawu rejestrowego np. na wierzytelnościach czy prawach z papierów wartościowych.

Zastaw rejestrowy zgłasza się do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Właściciela rzeczy, na której ustanawia się zastaw rejestrowy nazywa się zastawcą, z kolei wierzyciela - zastawnikiem. Strony podpisują umowę o ustanowienie zastawu, zwaną umową zastawniczą.

Zastaw rejestrowy a kredyty samochodowe

Zastaw rejestrowy jest jedną z form zabezpieczeń stosowanych przez banki udzielających kredytów samochodowych. Często jest stosowany wymiennie z przewłaszczeniem, czyli inną stosowaną często formą zabezpieczenia kredytu samochodowego). Zastaw rejestrowy na pojeździe jest skutecznym zabezpieczeniem wierzytelności banku. Gdy zobowiązanie nie jest regulowane przez kredytobiorcę, samochód może stać się własnością wierzyciela. Ogólnie jednak, w trakcie spłaty kredytu samochodowego, pojazd będący przedmiotem zastawu pozostaje w użytkowaniu zastawcy. Informacja o zastawie rejestrowym na ogół widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Po spłacie kredytu samochodowego zastaw rejestrowy przestaje być aktualny. Nadal figuruje jednak w rejestrze zastawów. Dopiero pisemne oświadczenie wierzyciela pozwala usunąć ten wpis z rejestru.

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zasadniczo jest możliwe zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (np. samochodu przy kredycie samochodowym), o ile w umowie zastawniczej nie określono inaczej. W pewnych przypadkach (np. gdy dokonano zbycia pomimo zakazujących tego zapisów w umowie zastawniczej), umowa zbycia może zostać anulowana.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Co to jest zastaw rejestrowy?
To rodzaj zastawu, który zgłaszany jest do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Właściciel zastawianego przedmiotu, w tym przypadku samochodu, może nim swobodnie dysponować.
Oprocentowanie kredytów samochodowych
Kupując auto za kredyt samochodowy z reguły powinniśmy zapłacić mniej odsetek niż zaciągając na ten cel kredyt gotówkowy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zabezpieczeniem autokredytów jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie, a to z kolei oznacza dla banku mniejsze ryzyko udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu samochodoowego może jednak również być wysokie.
Jakie zabezpieczenia kredytu samochodowego stosują banki?
Zakup samochodu często przekracza nasze możliwości finansowe. Pomocne w tej sytuacji są banki, które mają w ofercie kredyty samochodowe – produkty przeznaczone specjalnie do tego celu. Są one niżej oprocentowane niż tradycyjne pożyczki gotówkowe, ponieważ ich spłata zostaje zabezpieczona. W jaki sposób? Jakie rodzaje zabezpieczeń stosują banki?
Zabezpieczenia kredytów samochodowych
Zaciągając w banku kredyt samochodowy, trzeba to zobowiązanie zabezpieczyć. Jedne banki podsuwają określony rodzaj zabezpieczenia, inne dają kredytobiorcy wybór. Comperia.pl przedstawia formy zabezpieczeń stosowane w bankach.
Jak sfinansować zakup samochodu? Comperia.pl radzi.
Istnieje wiele sposobów sfinansowania zakupu auta. Oczywiście najlepiej jest kupić go za gotówkę, ale nie każdy dysponuje wszak oszczędnościami w odpowiedniej wysokości. Z pomocą przychodzą banki, oferując m.in. kredyty samochodowe, pożyczki gotówkowe, kredyty balonowe, czy pożyczki hipoteczne. Który z tych produktów będzie najlepszy?