Oprocentowanie

Oprocentowanie

Oprocentowanie to wynagrodzenie za udostępnienie środków pieniężnych. Z jednej strony oprocentowanie należy się deponentom, czyli m.in. osobom zakładającym w bankach lokaty - udostępniają wszak bankowi swoje oszczędności, którymi on może teraz obracać. Z drugiej strony oprocentowanie to nagroda dla kredytodawców za to, że to oni przekazali komuś swój kapitał.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie dzieli się na stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. Zatem osoba lokująca środki np. na lokacie o stałej stopie oprocentowania z góry zna wysokość odsetek, jakie na koniec uzyska. Podobnie niektóre kredyty (m.in. kredyty gotówkowe) bazują na oprocentowaniu stałym, tzn. nie może się zmienić przez cały okres spłaty.

Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa może się zmieniać w danym okresie. Oprocentowanie zmienne stosowane jest przede wszystkim w przypadku długoterminowych produktów. Na zmiennej stopie opiera się np. oprocentowanie kont oszczędnościowych czy długoterminowych lokat bankowych. Zmiana oprocentowania może być uzależniona od decyzji zarządu banku, lub od zmian warunków na rynku - np. oprocentowanie lokat bywa podawane w formie: rynkowa stopa WIBID albo WIBOR dla danego okresu (np. 3 albo 6 miesięcy) + określona marża dla deponenta (np. 0,5 p. proc. albo 1 proc.). Jeśli stopa rynkowa ulegnie zmienia, po pewnym czasie uaktualniane jest także oprocentowanie lokaty i naliczane są już wyższe lub niższe niż wcześniej odsetki.

Na oprocentowaniu zmiennym bazuje także sporo rodzajów kredytów, m.in. kredyty hipoteczne, samochodowe czy inwestycyjne. Są one zwykle konstruowane jako suma zmiennej rynkowej stopy (np. WIBOR 3M dla kredytów w złotych) i określonej, stałej w czasie marży banku. W ślad za zmianą wartości stóp na rynku, modyfikacji ulega także oprocentowanie kredytu.

Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste

W przypadku kredytów rozróżnia się także oprocentowanie nominalne i rzeczywiste. Oprocentowanie nominalne to stopa procentowa, według której obliczana jest wysokość rat kredytowych. Stopa rzeczywista łączy z kolei w sobie wszystkie koszty kredytowe, a więc nie tylko oprocentowanie nominalne, ale też np. prowizje czy ubezpieczenia kredytowe.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Średnie oprocentowanie lokat: listopad 2017
Mimo zmian w cennikach kilku banków, średnie oprocentowanie lokat w listopadzie pozostało bez zmian w stosunku do września i wyniosło 1,19% w skali roku. To wciąż poniżej minimalnego progu rentowności. Wszystko przez inflację, która w ubiegłym miesiącu wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym.
Średnie oprocentowanie lokat: październik 2017
Po wrześniowym nieznacznym spadku średniego oprocentowania lokat przyszedł czas na nieco większy wzrost (o 0,05 p.p.). Na bankowych depozytach w październiku można zyskać średnio 1,19% w skali roku.
Średnie oprocentowanie lokat: wrzesień 2017
We wrześniu średnie oprocentowanie lokat spadło w stosunku do odczytów sierpniowych o 0,01 punktu procentowego. Wyjąwszy okresowe promocje, aktualnie najwyższy zysk przynoszą depozyty długoterminowe – zakładane na rok lub dłużej.
Średnie oprocentowanie lokat: sierpień 2017
W stosunku do sytuacji rynkowej z lipca średnie oprocentowanie lokat bankowych w sierpniu wzrosło. Niestety zmiana wyniosła jedynie 0,04 p.p., co oznacza, że średnio na lokacie zyskać można 1,15% w skali roku.
Na lokatach z oprocentowaniem poniżej 2,47% tracisz!
Masz lokatę z oprocentowaniem niższym niż 2,47%? Mamy dla Ciebie złą wiadomość - na tej lokacie tracisz! Obecnie 2,47% w skali roku to minimalne oprocentowanie depozytów, które pozwala na ochronienie pieniędzy przed inflacją.