Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu to zobligowanie się przez jeden bank wobec drugiego o spłatę kredytu danego kredytobiorcy w przypadku, gdy tenże kredytobiorca nie wywiąże się z umowy kredytowej.

Gwarancje spłaty kredytu są udzielane przez banki komercyjne, jednak przede wszystkim przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to bank państwowy, a więc obsługujący Skarb Państwa. BGK, m.in. właśnie poprzez gwarancje spłaty kredytu, wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szczegóły gwarancji spłaty kredytu

Gwarancja może obejmować zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe. W przypadku tych drugich popularne są m.in. gwarancje de minimis, Gwarancja spłaty kredytu może objąć całość lub część kwoty kredytu, o jaki chce ubiegać się klient (np. 60 czy 80 proc.). Zwykle w dokumencie gwarancji spłaty kredytu zaznacza się datę, do której gwarancja jest ważna. Gwarancje zazwyczaj obejmują wyłącznie kapitał kredytu, nie dotyczą natomiast odsetek czy innych kosztów kredytowych. Na życzenie, banki wydają także promesy gwarancji spłaty kredytu, czyli dokument zawierający obietnicę, że w momencie zawarcia umowy kredytowej przez kredytobiorcę, tenże kredyt zostanie objęty gwarancją spłaty.

Jak działa gwarancja spłaty kredytu?

Dzięki udzieleniu gwarancji spłaty kredytu przez dany bank, kredytobiorcy łatwiej jest uzyskać kredyt (co jest szczególnie istotne m.in. dla firm z krótkim stażem, czyli także z krótką historią kredytową). Bank kredytujący ma bowiem bardzo dobre zabezpieczenie swojej wierzytelności. W przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z umowy kredytowej, spłaty dokonuje bowiem gwarant (kredytodawca zwraca się do niego z pisemnym żądaniem wypłaty) - oczywiście do kwoty gwarancji. Dalsze rozliczenia toczą się już na linii gwarant - kredytobiorca. Zabezpieczeniem gwarancji spłaty kredytu może być m.in. weksel in blanco. Ponadto za udzieloną gwarancję spłaty kredytu bank oczekują wynagrodzenia, w wysokości nawet do kilku procent kwoty gwarancji.
 


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Jak i po co skracać okres spłaty kredytu hipotecznego?
Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na 20, 30 czy jeszcze więcej lat wcale nie oznacza, że przez tyle w istocie trzeba spłacać swoje zobowiązanie. W przypadku poprawy sytuacji finansowej, można pomyśleć m.in. o skróceniu okresu spłaty, być może połączonym nawet z nadpłatą kredytu. Taka operacja pozwoli oszczędzić sporo na odsetkach, choć sama także nie jest bezkosztowa.
Jak wydłużyć okres spłaty kredytu?
Wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego to sposób na istotne obniżenie wysokości rat. Konsekwencją takiej operacji będzie jednak wzrost łącznej kwoty odsetek, którą odda się bankowi. Dodatkowym kosztem będzie także prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej.
Skracamy okres spłaty kredytu hipotecznego
To, że zaciągnęliśmy kredyt na 20 czy 30 lat nie oznacza, że z okresem kredytowania nic już się nie da zrobić. W przypadku np. poprawy zarobków, można z kredytem uporać się wcześniej skracając okres kredytowania. Kiedy jest to możliwe i jakie niesie za sobą korzyści?
MultiBank: Odroczenie spłaty kredytu
MultiBank wprowadza do swojej oferty możliwość odroczenia spłaty rat kredytu nawet o trzy miesiące. Klienci posiadający kredyty gotówkowe i samochodowe mogą złożyć wniosek o odroczenie zarówno w oddziale banku jak i przez internet. Cały proces decyzyjny ma trwać tylko 15 minut.
Pułapka maksymalnego wydłużania okresu spłaty kredytu
Klienci preferują możliwie krótkie czasy spłaty kredytu, mają psychologiczną potrzebę jak najszybszego uporania się z długiem. Doradcy finansowi z kolei polecają maksymalne wydłużanie harmonogramu płatności. Takie działanie uzasadniają możliwością oszczędzania wraz z kredytem. Jest tutaj jednak pewna pułapka…