BIK

BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja w formie spółki akcyjnej, gromadząca,  przetwarzająca i udostępniająca informacje o historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Z jednej strony kredytodawcy dostarczają dane o kredytobiorcach do Biura Informacji Kredytowej, a z drugiej - korzystają z nich. W ten sposób wymieniają się informacjami (w systemie BIK funkcjonują niemal wszystkie banki i SKOK-i w Polsce) pomiędzy sobą, zdobywając dzięki temu bardzo cenne informacje o wiarygodności klienta, i zmniejszając przez to podejmowane ryzyko kredytowe.

Biuro Informacji Kredytowej to „czarna lista” kredytobiorców?

Do Biura Informacji Kredytowej trafiają wszystkie informacje o kredytach - zarówno tych spłacanych solidnie, jak i nierzetelnie. W zdecydowanej większości dane w BIK są danymi pozytywnymi.

Co więcej, informacje o dobrej historii kredytowej, tj. solennym spłacaniu swoich pożyczek i kredytów, mają kluczowe znaczenie przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Osoby nieposiadające żadnej historii kredytowej są w dużo gorszej sytuacji gdy chcą zaciągnąć większy kredyt, gdyż banki nie dysponują żadnymi informacjami na temat ich wiarygodności kredytowej.

Scoring Biura Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej tworzy własny scoring danego klienta, tzn. jego ocenę punktową na podstawie danych o jego dotychczasowej historii kredytowej. Banki mogą, ale nie muszą, sugerować się scoringiem BIK. Wiele banków tworzy własne modele oceny wiarygodności kredytowej klientów.

Dostęp do własnej historii kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia kredytobiorcom informacje na ich temat. BIK raz na pół roku może udostępnić za darmo tzw. Informację Ustawową, czyli pełny wypis całej historii kredytowej klienta. Może także poprosić o tzw. Profil Kredytowy Mini (zawierający tylko kilka najistotniejszych informacji) oraz o płatny Profil Kredytowy Plus (który zawiera wszystkie informacje w interaktywnej, przejrzystej formie, oraz który jest uzupełniony o ocenę punktową).

Jak długo dane w Biurze Informacji Kredytowej?

Dane w BIK dotyczące rzetelnie spłacanego kredytu mogą być przechowywane do 5 lat od spłaty kredytu. Klient musi jednak wyrazić zgodę na przechowywanie informacji. Dane o niesolidnie spłacanych kredytach mogą „bruździć” z kolei przez 5 lat od spłaty kredytu. Przez 12 lat BIK może przechowywać dane w celach statystycznych.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Czy firmy pożyczkowe sprawdzają w BIK? - Listy do Mikołaja #16 z Martyną Długoszewską
Czy firmy pożyczkowe sprawdzają w BIK? Kto korzysta z usług firm pożyczkowych? Ile wniosków odrzucają firmy pożyczkowe? Między innymi te informacje i ciekawostki w 16. odcinku Listów do Mikołaja podrzuca gość Mikołaja Fidzińskiego - Martyna Długoszewska ze Związku Firm Pożyczkowych.
„Czyszczenie BIK” to bzdura. Nie daj się wyrolować!
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak istotną rolę przy zaciąganiu kredytów odgrywa historia kredytowa. Dlatego wiele osób wszelkimi sposobami stara się ją sobie poprawić. Z tej potrzeby wyrosły jednostki oferujące „czyszczenie BIK”, czyli usuwanie niekorzystnych wpisów w bazie Biura Informacji Kredytowej. Należy pamiętać, że takie instytucje nie robią jednak nic ponad to, co samemu można zrobić, bez angażowania setek czy tysięcy złotych.
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej – jak sugeruje sama nazwa – jest bankiem informacji na temat kredytów. Wbrew obiegowej opinii, nie przechowuje się tam jedynie danych osób niesolidnie spłacających swoje zobowiązania. BIK zbiera informacje o każdym, kto zaciągnął zobowiązanie w instytucji podlegającej nadzorowi finansowego regulatora publicznego.
"Czyszczenie" bazy BIK
Często spotkać można w Internecie, na ulicznych ogłoszeniach czy ulotkach oferty „czyszczenia” historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Czy to w ogóle możliwe? Jak rozumieć tego typu usługi?
Scoring BIK, czyli jak połapać się w punktach
Kredyty gotówkowe, pożyczki hipoteczne, czy też limity w koncie z powodzeniem wspierają budżety domowe wielu osób. Podczas ubiegania się o którykolwiek z tych produktów dobrze jest posiadać nie tylko pozytywną historię kredytową, ale także jak najwyższą ocenę punktową, tzw. score. Czym jest taka ocena i co należy zrobić, aby móc cieszyć się wysoką punktacją.