28.11.2011, 11:16

Zmiany całkowitego kosztu kredytów hipotecznych- raport Hipotrendy

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Jak zmieniały się całkowite koszty kredytów hipotecznych w III kwartale 2011 roku? Jakie są prognozy na kolejny kwartał? Dziś ostatnia część raportu Hipotrendy.

Analizując całkowite koszty kredytów hipotecznych udzielanych w różnych walutach można zauważyć, że w minionym kwartale najbardziej stabilnie zachowywały się koszty zobowiązań udzielanych w polskim złotym. Zmiana w okresie lipiec-wrzesień 2011r. wyniosła tylko 9 punktów (9 tys. złotych). Drugie miejsce zajęły zobowiązania denominowane w euro, których całkowity koszt w tym samym okresie wzrósł o 30 punktów. Na pozostałych dwóch parach walutowych wahania były już znacznie większe i wyniosły odpowiednio: dla franka szwajcarskiego -91 punktów, a dla dolara amerykańskiego +148 punktów. Same wahania jednak nie oddają prawdziwej sytuacji jaka panuje na rynku kredytów hipotecznych. Warto bowiem dokładniej przyjrzeć się wartościom prezentowanym przy poszczególnych walutach.

W minionym kwartale najniższe całkowite koszty kredytowe poniosła osoba, która zdecydowała się zaciągnąć zobowiązanie we franku szwajcarskim. Dzięki interwencji tamtejszego banku centralnego, który zamroził kurs wymiany swojej waluty względem euro na poziomie 1,2 oraz obniżył stopy procentowe do poziomu bliskiego zeru, całkowity koszt takiego kredytu wyniósł 487 tys. złotych. Niestety osoba, która chciałaby zaciągnąć takie zobowiązanie w chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Ostatnie zawirowania na rynku walutowym i w światowej gospodarce spowodowały, że praktycznie wszystkie banki w Polsce zdecydowały się zawiesić udzielania kredytów wyrażonych właśnie w CHF.

Kolejna pozycja przypadła kredytom udzielanym w euro z kosztem całkowitym na poziomie 497 tys. złotych, następne w zestawieniu znalazły się zobowiązania zaciągane w polskim złotym-578 tys. złotych. Niechlubne miano lidera pod względem całkowitych kosztów kredytu przypadło zobowiązaniom denominowanym w dolarze amerykańskim. W przypadku tej waluty całkowite koszty udzielonego kredytu we wrześniu 2011 roku przekroczyły poziom ponad 730 punktów. Sytuacja taka wynika po części z nagłego osłabienia polskiego złotego wobec dolara amerykańskiego oraz ograniczonej ilości instytucji oferujących takie kredyty.

 

Miesięczne zmiany poziomu całkowitego kosztu kredytu dla poszczególnych walut w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne)
Waluta
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Zmiana w punktach
Zmiana %
PLN
569
569
578
9
1,58%
CHF
578
432
487
-91
-15,74%
EUR
467
480
497
30
6,42%
USD
585
604
733
148
25,30%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

Kwartalne zmiany poziomu całkowitego kosztu kredytu dla poszczególnych walut w okresie IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne)
Waluta
IV kw. 2010
I kw. 2011
II kw. 2011
III kw. 2011
Zmiana w punktach
Zmiana %
PLN
536
548
553
572
36
6,72%
CHF
556
568
577
499
-57
-10,25%
EUR
467
473
482
481
14
3,00%
USD
610
621
603
641
31
5,08%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Podsumowanie

W minionym kwartale najbardziej korzystną formą finansowania hipotecznego były kredyty we franku szwajcarskim, a najmniej w dolarze amerykańskim (niestety z uwagi na zawieszenie przez polskie banki udzielania zobowiązań wyrażonych w CHF, kredyty w tej walucie są praktycznie niedostępne).

W miarę atrakcyjnie prezentują się kredyty udzielane w euro, ich całkowity koszt tylko nieznacznie przekraczał zobowiązania udzielane we franku szwajcarskim, a dość wysoka podaż tych produktów pozwala znaleźć atrakcyjną ofertę.

Stabilnie zachowywały się kredyty udzielone w polskim złotym. W ostatnim kwartale z uwagi na brak podwyżek stóp procentowych w Polsce i uniezależnienie od ryzyka kursowego, zmiana całkowitego kosztu tych zobowiązań wyniosła tylko 9 pkt.

Co dalej?

Stopy procentowe

Obecnie panująca koniunktura gospodarcza i ciągle nie rozwiązane problemy z zadłużeniem wybranych krajów strefy euro nie pozwalają dokładnie określić w jakim kierunku podąży światowa gospodarka, a tym samym jak będą się kształtowały kursy walut obcych względem polskiego złotego. Można jedynie przypuszczać, że jeśli rzeczywiście na świecie nastąpi spowolnienie gospodarcze to stopy procentowe w Europie, w Szwajcarii czy w Stanach Zjednoczonych powinny zostać utrzymane na dotychczasowych poziomach z tendencją nawet do ich obniżania.

Kursy walut

Kolejną sprawą są kursy walut obcych względem PLN. Tutaj sytuacja również jest uzależniona od czynników zewnętrznych, a tak naprawdę od panującej atmosfery na rynkach finansowych. Jeśli problemy z zadłużeniem Grecji przełożą się na kłopoty w pozostałych krajach Unii Europejskiej to będziemy mieli do czynienia z ucieczką kapitału globalnego od ryzykownych aktywów. Inwestorzy zagraniczni będą wycofywali środki z krajów naszego regionu, a to w konsekwencji przełoży się na dalsze osłabienie złotego wobec najważniejszych walut obcych.

Najbliższe 3 miesiące

Pomimo ciągle panującej niepewności na rynkach finansowych i braku konkretnego rozwiązania problemów fiskalnych w Strefie Euro w najbliższych trzech miesiącach spodziewałbym się pewnej stabilizacji jeśli chodzi o zmiany stóp procentowych i wahania kursów walut. Wynika to przede wszystkim z obaw o możliwość wystąpienia spowolnienia gospodarczego na świecie, co w bezpośredni sposób przełoży się na konieczność utrzymywania stóp procentowych na dotychczasowych poziomach lub nawet możliwość ich obniżenia w miarę eskalacji powyższego problemu.

Dodatkowo wielce prawdopodobne wydaje się, że unijni decydenci w końcu znajdą sposób na rozwiązanie problemów z olbrzymim zadłużeniem Grecji i innych krajów południowej Europy. Powinno to korzystnie wpłynąć na zachowanie polskiego złotego względem najważniejszych walut obcych. Mówiąc dosłownie nasza waluta powinna się umacniać wobec innych.

Jacek Kasperczyk

Marcin Zienkiewicz

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.11.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora