Zastaw

Zastaw

Zastaw jest jedną z form ograniczenia prawa rzeczowego, stanowiącą zabezpieczenie danej wierzytelności. Zastaw jest stosowany np. jako zabezpieczenie przez banki udzielające kredytów. W przypadku kredytów samochodowych popularną formą zabezpieczenia jest tzw. zastaw rejestrowy pojazdu.

Zasadniczo zastaw może zostać ustanowiony na rzeczach ruchomych lub na prawach zbywalnych (np. akcjach). Zastaw można porównać do hipoteki, z tą jednak istotną różnicą, iż hipoteka obciąża nieruchomości.

Jak powstaje zastaw?

Stronami zastawu są zastawca i zastawnik. Pierwszy to właściciel przedmiotu zastawu, drugi to wierzyciel, której zabezpieczeniem jest przedmiot zastawu. Stosunek zastawu powstaje poprzez podpisanie przez obie umowy, a także, zwykle, poprzez wydanie przedmiotu zastawu wierzycielowi albo osobie trzeciej na którą obie strony się zgodziły. Obowiązkiem zastawnika jest czuwanie nad zachowaniem wydanej mu rzeczy stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem.

W przypadku zastawu zwykłego niedopuszczalne jest zaznaczenie w umowie zastawu zobowiązania zastawcy wobec zastawnika o niemożności zbycia lub obciążenia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu. Choć przedmiot jest w zastawie, zastawca dalej może w pełni korzystać z prawa własności przedmiotu zastawu. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swej wierzytelności z przedmiotu zastawu bez względu na to, czyją stanowi własność. Wyjątkiem jest zastaw rejestrowy, gdy dozwolone jest zastrzeżenie, iż przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie może dojść do zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.

Kiedy wygasa zastaw?

Zastaw wygasa wraz ze spłatą długu. Po wygaśnięciu zastawu zastawnik powinien zwrócić przedmiot zastawcy. W przypadku nierzetelności dłużnika, zastawnik zaspokaja się z rzeczy obciążonej według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel zaspokaja się więc nie poprzez np. samodzielną sprzedaż przedmiotu zastawu, ale z kwoty uzyskanej po sprzedaży przedmiotu zastawu przez komornika.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Dokąd po chwilówki dla nowych firm? Lista dostępnych ofert
Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki dla swojej firmy? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą od niedawna, znalezienie odpowiedniej pożyczki może być trudne. Sprawdź, gdzie i na jakich zasadach otrzymać chwilówkę dla nowych firm.
Kredyt dla rolnika: 0% prowizji i niższa marża w promocji BGŻ BNP Paribas
15 stycznia wystartowała kampania Agro Ofensywa, w ramach której rolnicy mogą liczyć na preferencyjne warunki kredytowania w Banku BGŻ BNP Paribas. Pozyskane środki mogą przeznaczyć na doinwestowanie produkcji rolnej, ogniwa fotowoltaiczne i realizację projektów z dotacją unijną.
Ranking: pożyczki pozabankowe z najniższą ratą - 31 maj 2018
Za wygodę nie zawsze trzeba dużo płacić. Szybka pożyczka pozabankowa, dostępna w kilka chwil przez Internet, bez zbędnych formalności, może być tanim sposobem finansowania wydatków. Będzie tak, o ile rozsądnie wybierzemy ofertę. A gra jest warta świeczki. Jak wykazały nasze analizy, różnica w wysokości raty w pożyczkach pozabankowych może przekroczyć nawet 400 zł.