29.01.2013, 14:24

Zarabiaj z indeksem, czyli jak działa ETF

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 2 głosów)

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stosowane przez siebie stopy procentowe. Decyzja ta przełożyła się na spadek oprocentowania lokat bankowych. Oznacza to, że osobie dysponującej nadwyżkami finansowymi pozostaje coraz mniejszy wybór instrumentów pozwalających efektywnie pomnażać oszczędności. W takiej sytuacji można zainteresować się rynkiem akcji, a konkretnie funduszem, który zarabia na zmianie wartości określonego indeksu. Co to za fundusz i dlaczego warto w niego inwestować? Comperia.pl podpowiada.

ETF (Exchange Traded Fund)- bo to o nim jest mowa - to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie papierów wartościowych. Jego głównym zadaniem jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie zachowania wybranych indeksów rynkowych. Może naśladować kursy akcji, ceny surowców, czy też tradycyjne indeksy giełdowe. Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są dostępne tylko trzy ETF’y, a mianowicie ETF oparty o polski indeks WIG20, o niemiecki DAX oraz o amerykański S&P500.

Dlaczego ETF?

Zanim padnie odpowiedź na pytanie: dlaczego warto lokować pieniądze w fundusze typu ETF, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ryzyko związane z taką inwestycją. Trzeba wiedzieć, że jakiekolwiek pomnażanie pieniędzy przy użyciu instrumentów rynku kapitałowego (akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, EFT’y itd.) jest obarczone dużo mniejszym bezpieczeństwem niż lokowanie oszczędności w depozytach bankowych. Wynika to z tego, że ceny takich instrumentów są ściśle uzależnione od aktualnej koniunktury gospodarczej, a co za tym idzie podlegają dużym wahaniom. Mówiąc wprost - klient może na nich ponieść stratę.

Jednak z punktu widzenia optymalizacji posiadanych oszczędności, klient powinien rozważyć ulokowanie chociażby części swoich pieniędzy w instrumenty giełdowe. Dzięki temu, w przypadku poprawy sytuacji w gospodarce, osiągane przez niego stopy zwrotu będą dużo wyższe.

Zalety ETF

Pierwszą zaletą ETF’a są koszty zarządzania takim funduszem. W przypadku ETF opartego o WIG20 opłata za zarządzanie wynosi w skali roku tylko 0,5 proc. wartości inwestycji. Jest to kilkukrotnie mniej niż w tradycyjnych funduszach akcyjnych oferowanych przez inne towarzystwa. Ponadto nie występują tu opłaty pobierane za zakup bądź umorzenie jednostek.

Jedynym kosztem z jakim musi liczyć się klient to prowizja maklerska pobierana w momencie realizacji zlecenia giełdowego. Niskie koszty zarządzania w ETF’ie wynikają z tego, że fundusz ten jest zarządzany pasywnie. Oznacza to, że ma on na celu jedynie naśladowanie konkretnego indeksu, a nie podejmowanie prób jego „pobicia”.

Inną zaletą funduszy typu ETF jest płynność inwestycji - dzięki notowaniom na giełdzie papierów wartościowych klient może w dowolnym momencie sprzedać posiadane jednostki uczestnictwa i zakończyć inwestycję. Należy tylko pamiętać, że pełne rozliczenie takiej transakcji nastąpi, podobnie jak w przypadku akcji, dopiero po trzech dniach od dnia realizacji zlecenia.

W związku z tym, że fundusz ETF to niejako portfel akcji wchodzących w skład konkretnego indeksu, może on prowadzić aktywną politykę dywidendową. Tak jest w przypadku ETF na WIG20, który w swoich założeniach przyjął możliwość dzielenia się z posiadaczami jednostek zgromadzonymi od spółek dywidendami. W ten sposób klient zarabia na dwa sposoby, dzięki wzrostom na giełdzie (wzrost indeksu to wzrost wartości ETF) i dzięki otrzymanym zyskom z dywidend. Trzeba jednak zaznaczyć, że wypłata dywidendy z ETF leży tylko i wyłącznie w gestii danego funduszu.

Pomnażanie pieniędzy za pomocą funduszu typu ETF stanowi doskonały sposób na dywersyfikację portfela posiadanych oszczędności. Oczywiście ta metoda jest skierowana do osób, które są skłonne do choćby niewielkiego ryzyka. Z punktu widzenia klienta, ETF może okazać się dużo bardziej efektywny, aniżeli kurczowe trzymanie się tylko bezpiecznych inwestycji. Dlatego też każdy powinien przynajmniej rozważyć taką możliwość.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (29.01.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora

Chcesz założyć lokatę?
Oprocentowanie nawet 7%, porównaj i załóż lokatę przez Internet!
  • najwyższe oprocentowanie, bez podatku Belki
  • aplikuj online
Porównaj lokaty
Potrzebujesz gotówki?
Pomożemy Ci wybrać kredyt z niską ratą!
  • porównaj online aktualne oferty 35 banków
  • aplikuj online
Porównaj kredyty gotówkowe
Masz kredyt na mieszkanie?
Obniż ratę kredytu nawet o 30%!
  • wybierz najkorzystniejszą ofertę obniżającą ratę
  • aplikuj online
Porównaj kredyty refinansowe