20.03.2014, 08:54

Wszędzie czyha zagrożenie, czyli ryzyko w finansach

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 8.5     / 10 (oddano 4 głosów)

Wszędzie czyha zagrożenie, czyli ryzyko w finansach
Uczestnicy rynku finansowego mają to do siebie, że ich działalność wiąże się pieniędzmi. Nie ma przy tym znaczenia czy zaciągają oni kredyt bankowy, czy też poszukują produktu oszczędnościowego. Niestety w finansach jest tak, że wszędzie tam gdzie są pieniądze pojawia się też ryzyko ich utraty. Porównywarka finansowa Comperia.pl przedstawia produkty, w których takie zagrożenie może być szczególne odczuwalne dla klienta.

Ryzyko, to nic innego jak zbiór czynników, które w sposób niekorzystny mogą wpłynąć na pewne przedsięwzięcie. W zależności od dziedziny w jakiej ono wystąpi może to być na przykład ryzyko zachorowania, ryzyko utraty pracy czy tak, jak ma to miejsce w finansach: ryzyko utraty pewnej wartości pieniężnej. Skoro już o pieniądzach mowa sprawdźmy jaki rodzaj ryzyka i w jakich produktach może spotkać osobę aktywnie korzystającą z produktów bankowych.

Ryzyko kursowe

Ryzyko kursowe występuje wtedy, gdy cena jednej waluty zmieni się niekorzystnie w stosunku do drugiej. Najczęściej zagrożenie to występuje u posiadaczy kredytów hipotecznych denominowanych w walucie innej niż polski złoty. Wtedy każda zmiana kursu PLN względem franka szwajcarskiego, euro, czy dolara amerykańskiego powoduje nie tylko wzrost/spadek miesięcznego obciążenia związanego ze spłatą raty kredytowej, ale także wzrost/spadek poziomu zadłużenia.

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności ma miejsce wtedy, gdy klient nie dostosuje do siebie osiąganych przychodów z ponoszonymi wydatkami. Innymi słowy, gdy wydaje więcej niż zarabia. Jednak z tym rodzajem ryzyka można się także spotkać w chwili wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego wydatku. Problem powstaje, gdy pieniądze klienta są „zablokowane” na produkcie oszczędnościowym, którego nie można zakończyć przed terminem lub też operacja ta niesie ze sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (np. utrata odsetek na skutek zerwania lokaty).

Ryzyko realnej straty

Ryzyko realnej straty wynika ze zjawiska ekonomicznego, jakim jest inflacja. Doskonale wiadomo, że inflacja to nic innego jak wzrost cen. Wzrost cen powoduje, że za pewną sumę pieniędzy dziś, jesteśmy w stanie nabyć mniej towarów w przyszłości. Z punktu widzenia klienta ryzyko realnej straty może wystąpić w sytuacji ulokowania środków na produkcie oszczędnościowym o stałej lub niskiej stopie procentowej, i wystąpieniu zjawiska inflacji. Wtedy środki zdeponowane na tym instrumencie nie są w stanie wypracować odpowiednio dużego zysku, aby zrekompensować utratę realnej wartości pieniądza.

Nietrafiona inwestycja

Kolejnym rodzajem zagrożenia występującego na rynku finansowym jest źle trafiona inwestycja. W tym przypadku chodzi o nic innego, jak ryzyko utraty części lub całości ulokowanego kapitału. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład podczas kupna akcji spółki, której cena spadła, zakupu jednostek uczestnictwa w agresywnych funduszach inwestycyjnych w chwili pojawienia się przeceny na rynku, czy też kupna obligacji przedsiębiorstwa, które ogłosiło nagle upadłość. Każda z tych sytuacji powoduje, zmniejszenie posiadanych przez klienta oszczędności.

Wymienione powyżej przykłady stanowią tylko niewielki ułamek wszystkich zagrożeń, jakie czyhają na osobę korzystającą z produktów finansowych. Niemniej jednak, z punktu widzenia klienta, to właśnie one wydają się być najbardziej odczuwalne. Ważne jest zatem, aby każdy z nas mówiąc o pieniądzach, zdawał sobie sprawę z ryzyk na jakie codziennie są one wystawiane.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (20.03.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora