Wkład własny

Wkład własny

Wkład własny to kwota środków, którą nabywca nieruchomości zaciągający kredyt hipoteczny pokrywa z osobistych oszczędności. Przykładowo, jeśli cena nabywanego mieszkania wynosi 250 tys. zł, a klient otrzymuje kredyt na 200 tys. zł, to znaczy, że wniósł wkład własny w wysokości 50 tys. zł.

Współczynnik LTV

Banki opisując swoje oferty kredytów hipotecznych informują, że sfinansują np. do 80 czy 90 proc. wartości nieruchomości, albo że wskaźnik LTV możne wynieść maksymalnie 80 czy 90 proc. Stopa LTV, czyli Loan To Value, to stosunek wysokości kredytu do wartości nabywanej nieruchomości. Wysokość wymaganego przez dany bank wkładu własnego jest więc różnicą między 100 proc. a maksymalnym akceptowanym poziomem LTV, np. jeśli bank pożycza do 80 proc. wartości nieruchomości to znaczy, że wymaga przynajmniej 20-procentowego wkładu własnego.

Wkład własny wymagany przez KNF

Na mocy Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, banki nie mogą udzielać kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, czyli innymi słowy - bez wkładu własnego. W 2014 r. minimalny wymagany wkład własny wynosi 5 proc., w 2015 r. 10 proc., w 2016 r. 15 proc., a od 2017 r. 20 proc. Od 2016 r. banki nadal będą mogły jednak udzielać kredytów o LTV 90 proc., o ile kwota brakująca do bezpiecznego pułapu zostanie dodatkowo doubezpieczona.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Niezależnie od rekomendacji KNF, banki i tak często stosują tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono nakładane na kredytobiorcę w sytuacji, kiedy wniesiony przez niego wkład własny jest niższy niż 20 proc., i pobierane jest aż do momentu, kiedy suma spłaconego kapitału kredytu i wniesionego wkładu własnego nie spadnie poniżej poziomu 80 proc. wartości zabezpieczenia. Banki pobierają ubezpieczenie niskiego w dwojaki sposób - albo poprzez podwyższenie marży kredytu, albo jednorazowo za dany okres (zwykle 3 lata) z góry.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2019
0% prowizji, marża 1,6% i brak obowiązkowego ubezpieczenia – to najlepsze warunki cenowe, na jakie mogą liczyć osoby poszukujące taniego kredytu hipotecznego na 260 tys. zł. Wystarczy posiadać zdolność kredytową i zgodzić się na przeniesienie konta wraz z przelewem wynagrodzenia do BGŻ BNP Paribas.
Ranking kredytów hipotecznych - marzec 2018
Brakujące 150 tys. zł do zakupu własnego mieszkania można pożyczyć już za 1067 zł miesięcznie. Dokładnie tyle wyniesie rata najtańszego kredytu hipotecznego z okresem spłaty rozłożonym na 15 lat, a dostępna jest w dwóch bankach.
Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2018
Szukasz taniego kredytu hipotecznego na 150 tys. zł? Pierwsze kroki skieruj do BOŚ Banku lub Banku BPS – to one zaproponowały najniższą ratę przy uwzględnieniu 15-letniego okresu spłaty. Więcej w styczniowym rankingu kredytów hipotecznych Comperia.pl.