2008-06-02 00:00:00

Taniej za 50 tys. zł

W Deutsche Bank PBC do końca czerwca można kupować fundusze zarządzane przez Union Investment TFI z obniżoną o połowę opłatą manipulacyjną.

Trzeba jednak wpłacić 50 tys. zł. Promocja nie obejmuje zleceń zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami i dotyczy tylko jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy: UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniObligacje Nowa Europa, UniMaxDłużne, UniDolar Obligacje, UniStoProcent Plus, UniStoprocent Bis, UniStabilny Wzrost, UniAktywna Alokacja (95%), UniMaxZrównoważony, UniKorona Zrównoważony, UniMaxAkcje, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje: Mistrzostwa Europy 2012, UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa i UniAkcje: Małych i Średnich Spółek.

Comperia.pl

2008-06-02
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.33 %
2
3.57 %
3
3.7 %
Kredyty hipoteczne