Skrót oferty

Toyota Bank Toyota Black Pearl

Opłata za wydanie karty:
60.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
8.30 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 8000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 8.30 %
Koszt przyznania karty 60.00 PLN Opłata nie jest naliczana pod warunkiem aktywacji karty w ciągu 45 dni od daty wydania karty
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 60.00 PLN Opłata pobierana za każdy rok użytkowania karty począwszy od 2 roku posiadania karty. Zwracana w 100% w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartą w wysokości 18 000 zł rocznie od daty otwarcia rachunku.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% 
Prowizja za wypłatę gotówki 3%, nie mniej niż 7,50 PLN  Podana prowizja dotyczy wypłaty z bankomatu w kraju; prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu zagranicznego wynosi 3%, nie mniej niż 10 PLN.
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż PLN, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 4% wartości transakcji.
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Bank posiada szeroki pakiet serwisów assistance - udostępniony dla posiadaczy kart Toyota Bank.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Bank nie przejmuje odpowiedzialności za straty spowodowane kradzieżą karty.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Do wyboru są dwa cykle rozliczeniowe zaczynające się 1 lub 15 dnia miesiąca.
Dodatkowe usługi Szeroki pakiet assistance - udostępniony dla posiadaczy kart Toyota Bank, możliwość wstąpienia do programu partnerskiego Toyota More

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Kartą można zarządzać przez całą dobę za pomocą Internetu i telefonu
Ocena klientów