Skrót oferty

Bank Pekao Karta Kredytowa Elastyczna

Opłata za wydanie karty:
15.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 30000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie na karcie wynosi 10%
Koszt przyznania karty 15.00 PLN Opłata za wydanie i wznowienie karty wynosi 15 zł
Okres ważności karty (w latach) Okres ważności karty to 3 lata
Opłata roczna za użytkowanie karty 35.88 PLN Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 2,99 zł lub 0 zł w przypadku dokonania w poprzednim cyklu rozliczeniowym min. 1 transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min 50 zł  Spłata minimalna: 5% min 50 zł (+ kwoty rat przypadających do spłaty w danym miesiącu - w przypadku korzystania ze Spłaty w ratach)
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min 6 zł 
Koszt ubezpieczenia karty 0 PLN miesięcznie 
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Bez ograniczenia określonym terminem
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.


Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:


od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie
Dodatkowe usługi Oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% - za uruchomienie Spłaty w ratach pobierana jest tylko stała, miesięczna prowizja.

Dodatkowe informacje

  • Przelewy rozliczane jako transakcja bezgotówkowa (ma zastosowanie okres bezodsetkowy)
  • Brak prowizji za przewalutowanie transakcji we wszystkich walutach obcych
  • Możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej transakcji wykonanej kartą
  • Program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30%
  • Możliwość wyboru wizerunku karty z ponad 70 wzorów, bez dodatkowych opłat
Ocena klientów