Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Karta kredytowa MasterCard Travel

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.90 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
59 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 80000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 59 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.90 % Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,57% dla limitu karty kredytowej Mastercard w kwocie 5 000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 5 366,09 zł, oprocentowanie stałe 9,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 366,09 zł (w tym opłata za wydanie karty dla Posiadacza: 0 zł, odsetki: 270,09 zł, miesięczna opłata za kartę: 8,00 zł tj. 96,00 zł rocznie). Założono, że Posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 5 000 zł i spłaca ją w 12 równych ratach miesięcznych. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin dostępny na stronie www.t-mobilebankowe.pl. Przyznanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskującego. Przedstawiona symulacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 96.00 PLN Bank w ramach promocji nie pobiera opłaty za użytkowanie karty w pierwszym roku.
Opłata za korzystanie z karty wynosi 8 zł w cyklu rozliczeniowym, ale można jej uniknąć jeśli zostaną wykonane i rozliczone przez bank min. 4 transakcje bezgotówkowe w bieżącym okresie rozliczeniowym (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty), liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indwydualnie. Opłaty nie pobiera się, gdy karta ma status zastrzeżonej, zablokowanej, zamkniętej lub do aktywacji.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% 
Prowizja za wypłatę gotówki 6% min. 10 zł  
Koszt ubezpieczenia karty Brak możliwości wykupu ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Klient może złożyć roszczenia z tytułu nieautoryzowanych transakcji w terminie 13 miesięcy.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Możliwość wyboru dnia spłaty: 1, 5, 10, 15, 20, 25.
Dodatkowe usługi Możliwość dokonania przelewu z rachunku karty kredytowej, który traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa (objęty okresem bezodsetkowym).
W ramach promocji: zwrot 5% za transakcje zagraniczne, maksymalnie 560 zł w roku.

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Przelew z karty traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa
  • W ramach promocji: zwrot 5% za transakcje zagraniczne, maksymalnie 560 zł w roku.
Ocena klientów