Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Karta kredytowa MasterCard Travel

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.90 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
59 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 80000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 59 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.90 % Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,18% dla całkowitej kwoty limitu karty kredytowej Mastercard Travel w wysokości 5000 zł (bez kredytowanych kosztów). Całkowita kwota do zapłaty: 5370,45 zł, oprocentowanie zmienne: 9,90%, całkowity koszt kredytu: 370,45zł (w tym odsetki: 274,45 zł, miesięczna opłata za kartę: 8 zł, tj. 96 zł rocznie) przy założeniu, że Posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 5000 zł w dniu zawarcia umowy i spłaca ją w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości 447,54 zł. Kalkulacja została dokonana 03.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 96.00 PLN Bank w ramach promocji nie pobiera opłaty za użytkowanie karty w pierwszym roku.
Opłata za korzystanie z karty wynosi 8 zł w cyklu rozliczeniowym, ale można jej uniknąć jeśli zostaną wykonane i rozliczone przez bank min. 4 transakcje bezgotówkowe w bieżącym okresie rozliczeniowym (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty), liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indwydualnie. Opłaty nie pobiera się, gdy karta ma status zastrzeżonej, zablokowanej, zamkniętej lub do aktywacji.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%  Kwota minimalna do zapłaty to suma opłat, prowizji i odsetek powiększona o 3% wartości operacji oraz niespłacona kwota minimalna lub jej część za poprzedni cykl rozliczeniowy, kwota przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, o ile nie została spłacona, jak również rata operacji Kartą, która została rozłożona na raty
Prowizja za wypłatę gotówki 6% min. 10 zł  
Koszt ubezpieczenia karty Brak możliwości wykupu ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Klient może złożyć roszczenia z tytułu nieautoryzowanych transakcji w terminie 13 miesięcy
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Możliwość wyboru dnia spłaty: 1, 5, 10, 15, 20, 25
Dodatkowe usługi Możliwość dokonania przelewu z rachunku karty kredytowej, który traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa (objęty okresem bezodsetkowym) - od przelewu pobierana jest prowizja

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Przelew z karty traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa
  • W ramach promocji: zwrot 5% za transakcje zagraniczne, maksymalnie 560 zł w roku.
Ocena klientów