Skrót oferty

Deutsche Bank Polska Karta IQ World MasterCard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 2000 do 150000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Warunkiem zniesienia opłaty za pierwszy rok jest wykonanie co najmniej 1 transakcji w ciągu pierwszego miesiąca po dokonaniu aktywacji karty.


Opłata standardowa w przypadku braku 1 transakcji wynosi:


Karta główna - 200 zł


Karta dodatkowa - 80 zł.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 200.00 PLN Karta dodatkowa 80 PLN.


Warunek zniesienia opłaty w każdym kolejnym roku jest saldo obrotów na karcie w poprzednim roku wynoszące co najmniej 30 000 PLN.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4 % min 50 PLN  4% min 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł  Opłata za wypłatę gotówki wynosi 4%, minimum 10 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Pakiet bezpieczeństwa - 6,99 zł/m-c; Gwarancja spłaty - 0,3% salda zadłużenia; Pakiet assistance - 4,99 zł  "Pakiet bezpieczeństwa" i "Gwarancja spłaty" ubezpieczenie indywidualne. Dla kart IQ World wyższe sumy ubezpieczenia.
Możliwość zakupu pakietu usług Assistance

Program Concierge bezpłatnie

"Pakiet bezpieczeństwa" oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych. Koszt: 6,99 zł miesięcznie


Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:


I. Ochrona karty


• transakcje dokonane przez osobę trzecią przy użyciu Karty, która została zagubiona przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty albo utracona wskutek kradzieży;


• utrata w wyniku rozboju środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z kasy banku lub za pośrednictwem terminalu POS;


II. Ochrona w podróżyw podróży zagranicznej;


• koszty leczenia Ubezpieczonego/Użytkownika karty i usług assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej;


• utrata lub opóźnienie bagażu w podróży zagranicznej;


• opóźnienie lotu w podróży zagranicznej;


• powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego/Użytkownika karty w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej


• śmierć Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku w podróży zagranicznej;


• Inwalidztwo Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Gwarancja spłaty


Koszt: 0,3% salda zadłużenia.


Zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę świadczenia na wypadek:


• niezdolności do pracy


• utraty pracy lub hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


• śmierci


• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku


Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń jest saldo zadłużenia karty.

Pakiet assistance oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych. Koszt 4,99 zł miesięcznie


obejmuje 3 bezpłatne (do limitu 500 PLN na zdarzenie) interwencje specjalisty w roku.


Przez interwencję specjalisty rozumie się: interwencję hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD oraz specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC.


Usługa obejmuje także naprawę telefonu komórkowego/smartfonu.


Koszt części zamiennych/użytych materiałów ponosi osoba korzystająca z usługi.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Nie ma ograniczeń
Dzień spłaty zadłużenia TAK  25 dni od daty wyciągu.


5 możliwych terminów końca cyklu: 1, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca
Dodatkowe usługi Nagrody w programie MasterCard Rewards, dedykowana kategoria nagród dla posiadaczy Karty IQ. PRZELEWY „Twoje Rachunki” Kartą kredytową można płacić za rachunki i opłaty m.in. za prąd, gaz, woda, energia, telefon, mieszkanie (czynsz, fundusz remontowy) telewizja, internet, wywóz nieczystości, kanalizacja ochrona, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, czesne (szkoła, przedszkole, studia), składki ubezpieczeniowe, opłaty za polisy ubezpieczeniowe, opłata z tytułu opieki zdrowotnej, składki inwestycyjne, opłata za miejsce parkingowe. Transakcje są rozliczane jak bezgotówkowe
Możliwość korzystania ze Strefy Rabatów (program zniżek dla posiadaczy kart kredytowych Deutsche Bank - rabaty w sklepach, hotelach i punktach usługowych oraz Programu rabatowego Buy&Smile MasterCard
Strefa Golfa - zniżki i przywileje na polach golfowych w Polsce, w tym promocyjny kurs dla początkujących

Dodatkowe informacje

  • Możliwość płacenia kartą kredytową za rachunki
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Dostęp do Strefy Rabatów
  • Przywileje w obiektach golfowych w Polsce
  • Usługi Concierge
  • Powiadomienia SMS o terminie spłaty
Ocena klientów