Skrót oferty

Deutsche Bank Polska Karta IQ World MasterCard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 2000 do 150000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Warunkiem zniesienia opłaty za pierwszy rok jest wykonanie co najmniej 1 transakcji w ciągu pierwszego miesiąca po dokonaniu aktywacji karty.


Opłata standardowa w przypadku braku 1 transakcji wynosi:


Karta główna - 200 zł


Karta dodatkowa - 80 zł.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 200.00 PLN Karta dodatkowa 80 PLN.


Warunek zniesienia opłaty w każdym kolejnym roku jest saldo obrotów na karcie w poprzednim roku wynoszące co najmniej 30 000 PLN.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4 % min 50 PLN  4% min 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł  Opłata za wypłatę gotówki wynosi 4%, minimum 10 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Pakiet bezpieczeństwa - 6,99 zł/m-c; Gwarancja spłaty - 0,3% salda zadłużenia; Pakiet assistance - 4,99 zł  "Pakiet bezpieczeństwa" i "Gwarancja spłaty" ubezpieczenie indywidualne. Dla kart IQ World wyższe sumy ubezpieczenia.
Możliwość zakupu pakietu usług Assistance

Program Concierge bezpłatnie

"Pakiet bezpieczeństwa" oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych. Koszt: 6,99 zł miesięcznie


Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:


I. Ochrona karty


• transakcje dokonane przez osobę trzecią przy użyciu Karty, która została zagubiona przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty albo utracona wskutek kradzieży;


• utrata w wyniku rozboju środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z kasy banku lub za pośrednictwem terminalu POS;


II. Ochrona w podróżyw podróży zagranicznej;


• koszty leczenia Ubezpieczonego/Użytkownika karty i usług assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej;


• utrata lub opóźnienie bagażu w podróży zagranicznej;


• opóźnienie lotu w podróży zagranicznej;


• powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego/Użytkownika karty w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej


• śmierć Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku w podróży zagranicznej;


• Inwalidztwo Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Gwarancja spłaty


Koszt: 0,3% salda zadłużenia.


Zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę świadczenia na wypadek:


• niezdolności do pracy


• utraty pracy lub hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


• śmierci


• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku


Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń jest saldo zadłużenia karty.

Pakiet assistance oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych. Koszt 4,99 zł miesięcznie


obejmuje 3 bezpłatne (do limitu 500 PLN na zdarzenie) interwencje specjalisty w roku.


Przez interwencję specjalisty rozumie się: interwencję hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD oraz specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC.


Usługa obejmuje także naprawę telefonu komórkowego/smartfonu.


Koszt części zamiennych/użytych materiałów ponosi osoba korzystająca z usługi.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Nie ma ograniczeń
Dzień spłaty zadłużenia TAK  25 dni od daty wyciągu.


5 możliwych terminów końca cyklu: 1, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca

Dodatkowe informacje

  • Możliwość płacenia kartą kredytową za rachunki
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Dostęp do Strefy Rabatów
  • Przywileje w obiektach golfowych w Polsce
  • Usługi Concierge
  • Powiadomienia SMS o terminie spłaty
Ocena klientów