Skrót oferty

Bank Pocztowy Pocztowa Karta Kredytowa

Opłata za wydanie karty:
48.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie równe jest 2 - krotności odsetek ustawowych, tj. aktualnie 10% w skali roku.
Koszt przyznania karty 48.00 PLN Koszt przyznania karty wynosi 20 zł. Jeśli Klient posiada ROR w Banku Pocztowym to brak opłaty za przyznanie karty.


Opłata miesięczna za kartę wynosi 4 zł (48 zł rocznie), jeżeli jest to karta główna, jeśli jest to karta dodatkowa to miesięczna opłata wynosi 2 zł (24 zł rocznie).
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Koszt przyznania karty wynosi 20 zł. Jeśli Klient posiada ROR w Banku Pocztowym to brak opłaty za przyznanie karty.


Opłata miesięczna za kartę wynosi 4 zł (48 zł rocznie), jeżeli jest to karta główna, jeśli jest to karta dodatkowa to miesięczna opłata wynosi 2 zł (24 zł rocznie).
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN  Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN  Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%; nie mniej niż 5 zł.
Koszt ubezpieczenia karty   Bank nie oferuje ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość 150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych - powyżej kwoty 50 euro.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca.


Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu.
Dodatkowe usługi bezpłatne ubezpieczenie "ochrona karty", rabaty w sklepach internetowych znanych marek wyłącznie dla posiadaczy kart Visa

Dodatkowe informacje

  • Płatności zbliżeniowe
  • Bezpłatna zmiana numeru PIN karty w bankomatach BZ WBK
  • Bezpłatne wydanie karty tylko dla posiadaczy konta w Banku Pocztowym
  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
Ocena klientów