Skrót oferty

Santander Consumer Bank VISA TurboKARTA

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
54 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 10000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 14,73% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 22.05.2018r.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego na karcie z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Brak opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 58.80 PLN Opłata miesięczna za używanie karty wynosi 4,90 zł lub 0 zł.


Wysokość opłaty uzależniona od wartości zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych liczonych w okresie od dnia następnego licząc od dnia naliczenia opłaty miesięcznej do dnia naliczenia kolejnej opłaty miesięcznej
4,90 zł – wartość transakcji poniżej 1000,00 zł
0,00 zł – wartość transakcji co najmniej 1000,00 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 zł  Podano minimalną kwotę spłaty od salda zadłużenia - nie może być ona niższa niż 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 6% min. 10,00 zł  Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 6% nie mniej niż 10 PLN.
Koszt ubezpieczenia karty 0,32%  Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy (opcja) obejmuje: ubezpieczenie spłaty kredytu. Koszt ubezpieczenia to 0,32% salda zadłużenia w dniu generowania zestawienia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Zabezpieczenie Transakcji Kartą do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 EUR polega na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za Transakcje dokonane przy użyciu utraconej wskutek kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia, Karty objętej Zabezpieczeniem, od chwili jej utraty do momentu zgłoszenia tego faktu do Banku (transakcje bez fizycznego przedstawienia Karty również są objęte Zabezpieczeniem).

Zabezpieczenie Transakcji Kartą oferowane jest w ramach Pakietu Usług Bankowych.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Dzień spłaty 24 dni od daty zestawienia. Dostępne terminy końca cyklu: 1, 10, 18 lub 22 dzień miesiąca.
Dodatkowe usługi zwrot za zakupy: 3% zwrotu za zakupy na stacjach paliw na całym świecie, 1% zwrotu za zakupy we wszystkich pozostałych sklepach, również internetowych. Łączny zwrot do 30 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu
  • Bezpłatne ubezpieczenie Car Assistance
  • Karta dostępna w opcji bez wychodzenia z domu
Ocena klientów