Skrót oferty

Crédit Agricole Crédit Agricole VISA Standard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
54 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 10000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 58.80 PLN Opłata miesięczna 0 zł pod warunkiem dokonania kartą transakcji gotówkowych i

bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym na kwotę min 400 PLN. W przeciwnym wypadku 4,90 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN 
4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje; min. 30 zł

Prowizja za wypłatę gotówki 5% min. 12,90 zł 
Koszt ubezpieczenia karty   Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Pakiet Podstawowy: 0,25% miesięcznie Pakiet Twoje Dochody: 0,65% miesięcznie.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, posiadacz karty odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Dzień spłaty (data generowania wyciągu 2 lub 16 dzień miesiąca + 24 dni od daty generowania wyciągu)
Dodatkowe usługi Klub rabatowy, Plan Spłat Ratalnych - możliwość rozłożenia spłaty na raty z atrakcyjnym oprocentowaniem

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
Ocena klientów