Skrót oferty

ING Bank Śląski Złota Karta Kredytowa Visa

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
52 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 52 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 100.00 PLN Opłata roczna pobierana z dołu w każdą rocznicę ważności karty jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty wyniesie mniej niż 1000 zł.


Opłata za kartę dodatkową wynosi 60 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 zł  5% min. 50zł
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 9 zł  3% min. 9zł
Koszt ubezpieczenia karty Pakiet Ubezpieczeniowy Spłata na Bank Plus - składka miesięczna 0,45% x saldo zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty  Opcjonalny, pełny Pakiet Ubezpieczeniowy Spłata na Bank Plus zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku m. in. śmierci czy utraty stałego źródła dochodu przez posiadacza rachunku karty kredytowej. Zakres ubezpieczenia "Spłaty na bank Plus":
- Śmierć Ubezpieczonego,
- Niezdolność do pracy lub samodzielnego życia,
- Poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
- Czasowa niezdolność do pracy,
- Utrata pracy,
- Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Do wyboru jeden z czterech cykli
Dodatkowe usługi - możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego - możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej na dowolny rachunek bankowy w Polsce (poza rachunkami ZUS i US) - możliwość uniknięcia opłaty rocznej - brak konieczności posiadania konta osobistego w banku - możliwość bezpiecznego płacenia kartą w internecie (zabezpieczenie 3D Secure) - odzyskanie pieniędzy za niezrealizowane zakupy (chargeback)

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłatę gotówki
  • Możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
  • Brak konieczności posiadania rachunku w banku
  • Możliwość uniknięcia opłaty rocznej
  • Możliwość samodzielnego ustawiania limitów transakcyjnych
  • Czasowa blokada karty
Ocena klientów