Skrót oferty

Eurobank VISA Gold Perfect

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 3000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 174.00 PLN Opłata za obsługę limitu kredytowego (miesięczna) naliczana po zakończonym cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 700 zł.


Jeśli w cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem opcjonalnym, opłata wynosi 12,5 zł/mies.


Jeśli w cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem opcjonalnym, opłata wynosi 14,5 zł/mies.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5%, min. 30 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 4%, min. 9 PLN  - w bankomacie eurobanku 4,5% kwoty wypłaty, min 9 zł;
- wypłata gotówki w bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce banku obcego, urzędu pocztowego, innej instytucji finansowej na terenie Polski - 4,5% kwoty wypłaty, min. 9 zł;
- wypłata gotowki w bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji - 4,5% kwoty wypłaty, min. 10zł;
Koszt ubezpieczenia karty brak 
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Dzień spłaty zadłużenia przypada 25 dni po dniu końca cyklu rozliczeniowego (10, 20 lub 26 dzień miesiąca) i przypada w dzień roboczy.
Dodatkowe usługi Program bonusowy dla karty, polegający na zwrocie części wydatków poniesionych na zakupy w supermarketach i na stacji paliw, rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym (dotyczy transakcji bezgotówkowych dokonanych w kraju i za granicą

Dodatkowe informacje

  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Bezpłatne SMS-y przypominające o spłacie zadłużenia na 2 dni przed terminem wymagalności
  • 3D Secure – dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych kodem SMS
  • Możliwość przeniesienia zadłużenia z karty w innym banku na preferencyjnych warunkach
Ocena klientów