Skrót oferty

Bank Pekao Pekao VISA Credit Gold

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie na karcie wynosi 10%.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) Okres ważności karty to 3 lata.

Opłata roczna za użytkowanie karty 150.00 PLN Opłata roczna za kartę główną wynosi 150 zł, a za kartę dodatkową 75 zł.


Opłata za kartę zostanie obniżona do: 50%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 18 000zł lub o 100%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 24 000zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 10% ,min. 50 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet .   4% - min. 4,5 PLN za wypłatę gotówki w innych sieciach bankomatów.
Koszt ubezpieczenia karty W cenie karty Bank zapewnia bogaty pakiet ubezpieczenia w podróży zagranicznej który obejmuje m.in koszty leczenia poza granicami kraju, koszty transportu i repatriacji, koszty pobytu osoby towarzyszącej, następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie Zabezpieczenia operacji polega na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane. Oferta opcjonalna, opłata pobierana miesięcznie w wysokości 6 zł miesięcznie.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu. Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 50 EUR
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.


Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:


od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie
Dodatkowe usługi Każdy Posiadacz karty Pekao MasterCard Credit GOLD oraz 2 osoby towarzyszące mu w podróży zagranicznej otrzymuje bezpłatnie Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych, TUiR Allianz Polska SA, który obejmuje ubezpieczenie w Podrózy zagranicznej, w tym:
• następstw nieszczęśliwych wypadków (do 100 000 zł),
• kosztów leczenia poza granicami kraju (do 100 000 zł),
• kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
• kosztów wizyty osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5 000 zł),
• kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
• kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (do 1 000 zł),
• kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu podróżnego (do 2 000 zł),
• kosztów opóźnienia lotu (do 1 000 zł),
• assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.

Dodatkowo, każdy Klient zyskuje:
• atrakcyjny program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30% (http://www.rabatypekao.pl/)
• brak prowizji za przewalutowanie transakcji we wszystkich walutach obcych
• rozliczanie transakcji w walutach obcych po kursach Banku
• bezpłatne zabezpieczenie 3-D Secure, które zapewnia bezpieczeństwo płatności w Internecie
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS
-możliwość wyboru wizerunku karty z ponad 70 wzorów, bez dodatkowych opłat

Dodatkowe informacje

  • Bogaty pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej
  • Program rabatowy przygotowany specjalnie dla posiadaczy karty
  • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych
  • Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych
  • Możliwość otrzymywania alertów SMS po każdej operacji dokonanej kartą
Ocena klientów