Skrót oferty

PLUS BANK MasterCard Gold

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
52 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty złota 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 7000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 52 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 144.00 PLN Opłata za korzystanie z karty wynosi 12 zł miesięcznie.


Posiadacz może zostać zwolniony z opłaty, w przypadku jeśli w bieżącym miesięcznym cyklu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych daną kartą kredytową wyniosła min. 1 000 PLN
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5%, min. 50 PLN. 
Prowizja za wypłatę gotówki 9 PLN  Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3% od kwoty operacji min. 9,0 PLN w kraju i 3% od kwoty operacji min. 10 PLN za granicą
Koszt ubezpieczenia karty
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Nie dotyczy
Dzień spłaty zadłużenia NIE  Bank stosuje jeden okres rozliczeniowy między 18 dniem miesiąca a 17 dniem następnego miesiąca. Spłata zadłużenia winna być dokonana najpóźniej do 21 dnia po zamknięciu danego cyklu rozliczeniowego karty.
Dodatkowe usługi Usługa "Plan spłat-wygodna rata" tj. rozłożenie na raty wskazanych przez Klienta transakcji; "Bonus Plus" to promocja, dająca możliwość obniżenia rachunku za tv, telefon i internet w Plusie lub Cyfrowym Polsacie.

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
  • Prowizja za przelew z rachunku karty wynosi 0 zł
Ocena klientów