Skrót oferty

Bank Zachodni WBK Karta kredytowa 1|2|3

Opłata za wydanie karty:
120.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
54 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty srebrna 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych wynosi 10% w skali roku.
Koszt przyznania karty 120.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 10 PLN miesięcznie.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 120.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 10 PLN miesięcznie.


Opłata za kartę nie jest naliczana pod warunkiem dokonania 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) lub gotówkowych w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% min. 50 PLN  Minimalna spłata zadłużenia wynosi 5%, nie mniej niż 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% min. 10 PLN  Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 3,5%, minimum 10 PLN.
Koszt ubezpieczenia karty   Możliwość skorzystania z płatnego ubezpieczenia Bezpieczna Karta
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty, dla transakcji na sumę 150 EUR.

Ubezpieczenie nie określa limitu czasu, w ciągu którego musi nastąpić zgłoszenie zgubienia lub kradzieży karty.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  W momencie składania wniosku o kartę nie ma możliwości wyboru dnia generowania wyciągu. Jednak po otrzymaniu karty istnieje możliwość wyboru dowolnego dnia miesiąca, jako dnia generowania wyciągu (zmiana płatna 20 zł).

Dodatkowe informacje

  • Minimalny wymagany dochód tylko 650 zł netto
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość uzyskania zwrotu za wykonane transakcje bezgotówkowe
  • Możliwość skorzystania z dodatkowych, atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych
Ocena klientów