Skrót oferty

ING Bank Śląski Platynowa karta kredytowa MasterCard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
52 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 20000 do 200000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 52 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 650.00 PLN Opłata roczna pobierana z dołu w rocznicę ważności karty jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty wyniesie mniej niż 12 500 zł.


Opłata za kartę dodatkową wynosi 200 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 zł  5% min. 50 zł
Prowizja za wypłatę gotówki
Koszt ubezpieczenia karty Pakiet Ubezpieczeniowy Spłata na Bank Plus - składka miesięczna 0,45% x saldo zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty  Opcjonalny, pełny Pakiet Ubezpieczeniowy Spłata na Bank Plus zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku m. in. śmierci czy utraty stałego źródła dochodu przez posiadacza rachunku karty kredytowej. Zakres ubezpieczenia "Spłaty na bank Plus":
- Śmierć Ubezpieczonego,
- Niezdolność do pracy lub samodzielnego życia,
- Poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
- Czasowa niezdolność do pracy,
- Utrata pracy,
- Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Do wyboru jest jeden z dwóch cykli rozliczeniowych
Dodatkowe usługi - możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego
- możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej na dowolny rachunek bankowy w Polsce (poza rachunkami ZUS i US)
Dodatkowe usługi dostępne wyłącznie dla karty MasterCard Platinum: - bezpłatna usługa Concierge - bezpłatna usługa Priority Pass oraz IAPA - odzyskanie pieniędzy za niezrealizowane zakupy (chargeback)

Dodatkowe informacje

  • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego
  • Bez konieczności posiadania rachunku w banku
  • Możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
  • Bezpłatna automatyczna spłata zadłużenia z rachunku
Ocena klientów