Skrót oferty

Raiffeisen Polbank Platynowa Visa

Opłata za wydanie karty:
400.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 10000 do 100000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 400.00 PLN Opłata za korzystanie z karty w pierwszym roku wynosi 400 PLN.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 400.00 PLN 0 zł w przypadku rozliczenia w ciągu 12 cykli rozliczeniowych poprzedzających naliczenie opłaty transakcji o łącznej wartości 36 000 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%;
nie mniej niż 30 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 4%;
nie mniej niż 10 PLN 
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenie na życie - 0 PLN; Bezpieczna Karta - 0 PLN; Ubezpieczenie podróży zagranicznej - 0 PLN: Pakiet Prestiż Assistance - 0 PLN  Ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy – ubezpieczenie zabezpieczające obowiązek spłaty salda zadłużenia w przypadku śmierci lub utraty zdrowia przez Ubezpieczonego.


Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z kartą kredytową:


1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;


2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi

do 2 000 PLN;


3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;


4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych

w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.


Ubezpieczenie Podróży Zagranicznej – ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podroży zagranicznych; zakres obejmuje m.in. śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku (suma świadczenia wynosi 100 000 PLN), koszty leczenia w podróży zagranicznej (suma świadczenia 30 000 PLN), usługi assistance w podróży


Pakiet Assistance Prestiż – ubezpieczenie zapewniające m.in. pomoc w podróży, pomoc komunikacyjną, domową, oferuje także serwis Concierge.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z kartą kredytową:


1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;


2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi

do 2 000 PLN;


3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;


4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych

w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Możliwość wyboru jednego spośród 5 cykli rozliczeniowych: 6, 12, 18, 24 i ostatni dzień miesiąca.

Dodatkowe usługi Członkostwo Priority Pass - 4 bezpłatne wejścia rocznie do saloników VIP na lotniskach na całym świecie;
Bezpłatne bogate pakiety ubezpieczeń: na życie, Ubezpieczenie podróżne, w tym leczenie w podróży zagranicznej, oraz Pakiet Assistance Prestiż: samochodowy, domowy, medyczny oraz usługi Concierge

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Możliwość dokonywania przelewów z karty
  • 0 zł za Serwis SMS
Ocena klientów