Skrót oferty

PKO Bank Polski Karta Kredytowa Visa Infinite

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 50000 do 1000000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Dla Klientów przenoszących zadłużenie oprocentowanie wynosi 9,90%
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 800.00 PLN Jeśli przez cały rok, klient dokona średniomiesięcznie płatności za min. 11 000 zł opłata wyniesie 0 zł. Jeżeli w ciągu całego roku średnio w każdym miesiącu klient dokona płatności na kwotę 8 200 zł to opłata wyniesie 400 zł. W przypadku, kiedy klient nie osiągnie tych limitów wartości transakcji zostanie pobrana opłata roczna za kartę w wysokości 800 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 50 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 3%;
 
3% - w kraju, od wartości każdej operacji; 0% (bez prowizji) - za wypłaty gotówki za granicą.
Koszt ubezpieczenia karty 0.00 PLN miesięcznie  Pakiet "Ubezpieczenie na szóstkę" - w cenie karty,


Prestiżowy pakiet ubezpieczeń - w cenie karty.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Usługa wcześniejszego przejęcia odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty - w cenie karty.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Istnieje możliwość zmiany daty cyklu rozliczeniowego (bezpłatnie).
Dodatkowe usługi Rozbudowane ubezpieczenia i usługi Concierge.

Dodatkowe informacje

  • Możliwość skorzystania z usługi "spłata ratalna"
  • Możliwość otrzymania karty na preferencyjnych warunkach dla posiadaczy ROR
  • Dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie assistance
  • Dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie mienia zakupionego za pomocą karty kredytowej
  • Otrzymywanie SMS z terminem spłaty zadłużenia
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych
  • Usługa awaryjnej wypłaty gotówki za granicą lub wydanie karty zastępczej za granicą
Ocena klientów