Skrót oferty

Millennium Millennium MasterCard World Elite

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 50000 do 1000000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Brak opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 2000.00 PLN Opłata roczna za obsługę karty nie dotyczy Klientów posiadających Konto Bankowości Prywatnej. Dla pozostałych Klientów opłata roczna wynosi 2 000 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% 
Prowizja za wypłatę gotówki 0 PLN  Brak prowizji za wypłatę gotówki.
Koszt ubezpieczenia karty 0 PLN  Bank nie pobiera opłat za objęcie klienta ubezpieczeniem BEZPIECZNA KARTA

W ramach Bezpiecznej Karty posiadacz otrzymuje ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 72 godzin Transakcje na sumę do 150 EUR, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty są pokrywane przez ubezpieczyciela. Powyżej tej kwoty odpowiedzialność przejmuje bank.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Wyciąg generowany jest 25 dni od dnia zamknięcia cyklu rozliczeniowego. Jeśli jest to dzień świąteczny, termin spłaty przypada na ostatni dzień roboczy przed dniem świątecznym lub sobotę. Termin spłaty podawany jest na wyciągu, wystawianym po zamknięciu cyklu rozliczeniowego. Jeśli spłata następuje automatycznie z rachunku bankowego, środki na tym rachunku należy zapewnić przed godziną 17 w dniu spłaty.

Dodatkowe informacje

  • Szeroki pakiet Assistance
  • Bezpłatna tylko dla Klientów posiadających Konto Bankowości Prywatnej
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych
  • Ekskluzywny pakiet CONCIERGE
  • Program WORLD MASTERCARD REWARDS
  • Bezpłatnie wydawana karta Priority Pass
  • Specjalny program przywilejów WORLD ELITE MASTERCARD PROGRAMME EUROPE
  • Wypłata gotówki z bankomatu bez prowizji
Ocena klientów