Skrót oferty

Raiffeisen Polbank World MasterCard Class&Club

Opłata za wydanie karty:
120.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 100000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 120.00 PLN Opłata za prowadzenie Konta karty wynosi 0 zł w przypadku rozliczenia w danym Cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości 1 500 zł, w przeciwnym wypadku - 10 zł miesięcznie.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 120.00 PLN Opłata za prowadzenie Konta karty 0 zł w przypadku rozliczenia w danym Cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości 1500 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%;
nie mniej niż 30 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 4%;
nie mniej niż 10 PLN 
Koszt ubezpieczenia karty ubezpieczenie podróżne Class&Comfort - 0 PLN, Ubezpieczenie na życie - 0,18% od salda zadłużenia, Bezpieczna Karta - 3,5 PLN miesięcznie (ub. opcjonalne)  Ubezpieczenie Class&Comfort – ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podroży zagranicznych z sumą ubezpieczenia do 350 000 EUR

Ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy – ubezpieczenie zabezpieczające obowiązek spłaty salda zadłużenia w przypadku śmierci lub utraty zdrowia przez Ubezpieczonego
Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z Twoją kartą kredytową:


1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;


2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi

do 2 000 PLN;


3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;


4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych

w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z Twoją kartą kredytową:


1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;


2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi do 2 000 PLN;


3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;


4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych

w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Możliwość wyboru jednego spośród 5 cykli rozliczeniowych: 6, 12, 18, 24 i ostatni dzień miesiąca.

Dodatkowe usługi Serwis SMS;
rabaty w Programie Partnerskim Class&Club

Dodatkowe informacje

  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość wykonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
  • Ubezpieczenie Class&Comfort
Ocena klientów