Skrót oferty

Bank Pekao Pekao MasterCard Platinum

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
10.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
55 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 10000 do 150000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty
Okres ważności karty (w latach) Okres ważności karty to 3 lata.
Opłata roczna za użytkowanie karty 500.00 PLN Opłata roczna za kartę główną wynosi 500 zł, a za kartę dodatkową 100 zł.


Opłata za kartę zostanie obniżona do: 50% gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 30000zł lub o 100% gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 36 000 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 10%, min. 50 PLN 
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% - min. 7 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet   4% - min. 7 PLN za wypłatę gotówki w innych sieciach bankomatów.
Koszt ubezpieczenia karty 0 PLN miesięcznie  W cenie karty Bank zapewnia:


- przejęcie odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zastrzeżeniem karty,


- ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmujące: NNW, OC, kosztów leczenia, bagażu, odwołania podróży,


- pakiet assistance.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty godzin Bez ograniczenia określonym terminem
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.


Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:


od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,


od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie
Dodatkowe usługi • następstw nieszczęśliwych wypadków (do 100 000 zł),
• kosztów leczenia poza granicami kraju (do 150 000 zł),
• kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
• kosztów wizyty osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji ( do 5 000 zł),
• kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu (do 1000 zł),
• kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu (do 2 000 zł),
• kosztów opóźnienia lotu (do 1 000 zł),
• kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
• odpowiedzialności cywilnej: szkody na osobie w czasie podróży (do 100 000 zł), szkody na rzeczy do (10 000 zł),
• assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.
Pakiet Concierge - osobisty asystent

Do karty dołączona jest karta klubowa Priority Pass, która umożliwia dostęp do ponad 600 ekskluzywnych saloników na lotniskach całego świata, także dla osób towarzyszących; usługa Concierge

Dodatkowo, każdy Klient zyskuje:
• atrakcyjny program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30% (http://www.rabatypekao.pl/)
• brak prowizji za przewalutowanie transakcji we wszystkich walutach obcych
• rozliczanie transakcji w walutach obcych po kursach Banku
• bezpłatne zabezpieczenie 3-D Secure, które zapewnia bezpieczeństwo płatności w Internecie
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS

Dodatkowe informacje

  • Priority Pass
  • Program rabatowy przygotowany specjalnie dla posiadaczy karty
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych
Ocena klientów