Skrót oferty

Deutsche Bank Polska Karta Deutsche Bank MasterCard Platinum

Opłata za wydanie karty:
300.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.00 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
56 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty platynowa 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 20000 do 200000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.00 % Oprocentowanie z tytułu transakcji bezgotówkowych wynosi 9,00%.
Koszt przyznania karty 300.00 PLN Karta dodatkowa - 150 zł


Opłata za kartę główną w pierwszym roku wynosi 300 zł.


Klienci Elite Private Banking otrzymują kartę DB Platinum bezpłatnie.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 600.00 PLN Karta dodatkowa 150 PLN.


Warunek zniesienia opłaty w każdym kolejnym roku: Saldo obrotów na karcie w poprzednim roku wynosi co najmniej 48 000 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4 % min 50 PLN  4% min 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł  Opłata za wypłatę gotówki wynosi 4%, minimum 10 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Pakiet bezpieczeństwa - 0 zł; Gwarancja spłaty - 0,3% salda zadłużenia; Pakiet assistance - 0 zł  Bezpłatne ubezpieczenie grupowe "Pakiet bezpieczeństwa'


Najwyższe sumy ubezpieczeń.

Dla kart Platinum bezpłatnie usługi: Concierge, Priority Pass,


Assistance

"Pakiet bezpieczeństwa" oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych.


Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:


I. Ochrona karty


• transakcje dokonane przez osobę trzecią przy użyciu Karty, która została zagubiona przez Ubezpieczonego lub Użytkownika karty albo utracona wskutek kradzieży;


• utrata w wyniku rozboju środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z kasy banku lub za pośrednictwem terminalu POS;


II. Ochrona w podróży podróży zagranicznej;


• koszty leczenia Ubezpieczonego/Użytkownika karty i usług assistance w trakcie trwania podróży zagranicznej;


• utrata lub opóźnienie bagażu w podróży zagranicznej;


• opóźnienie lotu w podróży zagranicznej;


• powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego/Użytkownika karty w życiu prywatnym podczas podróży zagraniczne


• śmierć Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku


• Inwalidztwo Ubezpieczonego/Użytkownika karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Gwarancja spłaty


Koszt: 0,3% salda zadłużenia.


Zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę świadczenia na wypadek:


• niezdolności do pracy


• utraty pracy lub hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku


• śmierci


• śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku


Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń jest saldo zadłużenia karty.

Pakiet assistance oferowany zarówno do karty głównej, jak i do kart dodatkowych.


obejmuje 3 bezpłatne (do limitu 500 PLN na zdarzenie) interwencje specjalisty w roku.


Przez interwencję specjalisty rozumie się: interwencję hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD oraz specjalisty w zakresie napraw sprzętu PC.


Usługa obejmuje także naprawę telefonu komórkowego/smartfonu.


Koszt części zamiennych/użytych materiałów ponosi osoba korzystająca z usługi.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Nie ma ograniczeń
Dzień spłaty zadłużenia TAK  25 dni od daty wyciągu.


5 możliwych terminów końca cyklu: 1, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca
Dodatkowe usługi Dostęp do Strefy Rabatów (program rabatowy pełen zniżek dla posiadaczy kart kredytowych Deutsche Bank - rabaty w sklepach, hotelach i punktach usługowych oraz Programu Rabatowego Buy&Smile MasterCard.
Strefa Golfa - zniżki i przywileje na polach golfowych w Polsce, w tym promocyjny kurs dla początkujących.

Dodatkowe informacje

  • Wymagany dochód min. 10 000 zł netto
  • Dostęp do Strefy Rabatów
  • Program Concierge
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość wydania do 5 kart dodatkowych
  • Możliwość płacenia kartą kredytową za rachunki
  • Program Priority Pass
  • Przywileje na obiektach golfowych w Polsce
Ocena klientów