ING Bank Śląski Lokata z Funduszem

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: Lokaty z funduszem 4000 zł, okres: 3 miesiące

Oprocentowanie lokaty
(w skali roku)

2,5 %

Odsetki po podatku
 

20,25 zł

Odsetki przed opodatkowaniem
 

25 zł

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Szczegóły produktu

Oprocentowanie:

Rozwiń

2,5 %

Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Odsetki przed podatkiem:

 

25 zł

Podatek od odsetek:

 

4,75 zł

Odsetki po podatku:

 

20,25 zł

Dodatkowe informacje

Połowa kwoty wpłaty trafia na 3-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu 3,5% w skali roku
Druga połowa inwestowana jest w wybrany subfundusz ING Parasol FIO:
- ING Stabilnego Wzrostu
- ING Zrównoważony
- ING Akcji
Minimalna wpłata: 4 000 zł ( 2 000 zł na lokatę i 2 000 zł na Fundusz), górna kwota inwestycji jest nieograniczona

Wypłata pieniędzy z lokaty przed upływem 3 miesięcy powoduje nienaliczenie odsetek

Wypłata pieniędzy z części funduszowej przed upływem roku skutkuje naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 3% od kwoty odkupienia

Plusy oferty

  • Bank nie pobiera opłaty dystrybucyjnej
  • Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami oferowanymi w Pakiecie
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie inwestycji

Minusy oferty

  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje nienaliczenie odsetek
  • Minimalna wpłata wynosi 4 000 zł
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)