Skrót oferty

Impuls Leasing Leasing

Rata netto:
586.80 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.63 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
107.61 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 586.80 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.63 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 30.00 % 10 800.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   27 579.60 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 360.00 PLN
Suma 107.61 % 38 739.60 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   7 403.62 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  31 922.78 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania
  • Suma wieku samochodu w momencie przekazania do leasingu wraz z okresem leasingu nie może przekraczać 7 lat.
  • Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Ocena klientów