Skrót oferty

Impuls Leasing Leasing

Rata netto:
181.00 PLN /
 miesiąc
Czynsz:
1.81 % /
 miesiąc
Suma opłat leasingowych:
112.79 % /
 w skali całej inwestycji
Więcej szczegółów

Koszt obsługi leasingu

Komentarze

Wysokość raty miesięcznej 181.00 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.

Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.

Opłaty leasingowe

Komentarze

Czynsz 1.81 %   Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 5.00 % 500.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych   10 679.00 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 112.79 % 11 279.00 PLN Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Tarcza podatkowa   2 158.40 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
  9 301.60 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Rodzaj zabezpieczenia Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania
  • Suma wieku samochodu w momencie przekazania do leasingu wraz z okresem leasingu nie może przekraczać 7 lat.
  • Każdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. W niektórych przypadkach konieczny większy wkład własny bądź zabezpieczenie na innym przedmiocie.
Ocena klientów